awatar

Profil użytkownika Racibor

Data rejestracji3 listopada 2011 Ostatnio online4 listopada 2011, 18:12

Statystyki

50 prac, w tym:

 • 50tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /50 prac/

 • Ocena brak

  RUCH NARODOWO WYZWOLEŃCZY NA ZIEMIACH POLSKICH

  Ruch narodowo-wyzwoleńczy to masowe i powszechne dążenie danej narodowości do uzyskania suwerennego, niepodległego bytu państwowego wolnego od wpływów obcych państw. Obejmuje wszystkie grupy społeczne, które charakteryzuje ta sama tożsamośc narodowa . Wyraża się w oporze zbrojnym przeciwko wrogowi...

  Ocena /

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /12 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH HUSYCKI - Informacje Ogólne

  W omawianej przeze mnie pracy na temat ruchu husyckiego, chciałbym nakreślić tło historyczne tego okresu, przybliżyć, w miarę moich możliwość, te cechy XIV i XV w., które spowodowały, że ruch husycki w ogóle się rozwinął. Uważam, że postać ks. Jana Husa wymaga głębokiej analizy, gdyż...

  Ocena /

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /24 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH EGZEKUCYJNY - Informacje Ogólne

  Obóz egzekucyjny obejmował znaczną grupę szlachty średniej, która występowała z hasłami EGZEKUCJI PRAW I DÓBR - czyli wykonywania i przestrzegania istniejących praw i zwrotu zabranych dóbr królewskich.

  Hasła te wymierzone były w magnaterię - ją bowiem oskarżano o lekceważenie prawa, ona też...

  Ocena /

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /5 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch egzekucyjny skierowany przeciwko magnaterii

  Ruch egzekucyjny były to żądania średniej szlachty wobec króla, do egzekwowania praw i przywilejów szlacheckich. Datuje się go na XVI wiek, z tym, że jego powstawanie można zacząć liczyć już od zjazdu korczyńskiego(1456), gdzie domagano się dokładnej rewizji i naprawy prawa. Stan szlachecki posiadał...

  Ocena /

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /4 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - ROMANTYCZNA KONCEPCJA WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ

  Już w zasadzie około 1908 r., zwłaszcza w związku z tzw. kryzysem aneksyjnym, spowodowanym inkorporacją przez Austro - Węgry okupowanych od 1878 roku krajów - Bośni i Hercegowiny, społeczeństwo polskie zaczynało zdawać sobie sprawę z nieuchron-ności bliskiego stosunkowo wybuchu wojny między państwami...

  Ocena /

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /17 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - POGLĄDY UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH NA KWESTIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

  Mimo załamania się w latach 1877-1878 nadziei na szybkie zmiany polityczne w Europie i mimo porozumienia między zaborca-mi z 1879 r., uważnego za najtrwalszy traktat międzynarodowy tej epoki, wśród części emigracji, zwłaszcza umiarkowanego nurtu ,,czerwonych" działaczy 1863 r., utrzymała się idea...

  Ocena /

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /26 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - POZYTYWIŚCI I ICH DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - GOSPODARCZA

  Pozytywizm polski wyrósł w kręgach burżuazji polskiej na pod-stawie filozofii A. Comte'a i Milla, socjologii Spencera, poglądów historycznych Buckle'a i estetycznych Taine'a, głosząc program społeczno - narodowy pod hasłami swoiście pojmowanego realizmu politycznego i pracy organicznej, która miała...

  Ocena /

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w.

  Jak wiadomo gdy Polska znalazła się pod zaborami próbowano za wszelką cenę odzyskać niepodległość i uwolnić się spod jarzma trzech zaborców. Jednak najciężej mieli Polacy mieszkający w zabo-rze pruskim i rosyjskim. Na nich to bowiem spływało okrucieństwo takich ludzi jak: Otto von Bismarck (w...

  Ocena /

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój wydarzeń rewolucyjnych we Francji po 1791 roku

  W oparciu o Konstytucję podpisaną w październiku 1791 roku zebrało się Zgromadzenie Prawodawcze (władza ustawodawcza - Legislatywa). Wtedy rozwija się ostra walka polityczna tym bardziej, że w Legislatywie zaznaczyły się duże podziały. Dużą przewagę uzyskali tzw. żyrondyści, którzy byli...

  Ocena /

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /7 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój terytorialny Rzymu

  Rozwój terytorialny państwa rzymskiego jest wydarzeniem bez precedensu w naszym kręgu kulturowym. Nie zdarzyło się wcześniej, ani później, by jedno państwo opanowało cały znany świat. Legiony rzymskie podbiły wszystkie ziemie wokół Morza Śródziemnego i dotarły tam, szczególnie na północy, gdzie nigdy...

  Ocena /

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /7 698

  praca w formacie txt

Do góry