awatar

Profil użytkownika Patryk

Data rejestracji12 grudnia 2011 Ostatnio online13 grudnia 2011, 4:16

Statystyki

56 prac, w tym:

 • 56tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /56 prac/

 • Ocena brak

  Tryb zmiany konstytucji RP

  Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. przyjmuje – jako podstawową – procedurę swej zmiany przez parlament. Jest to dokonywane w formie ustawy o zmianie konstytucji, a więc stosuje się tu ogólną procedurę ustawodawczą, a ewentualne odstępstwa muszą wynikać z wyraźnego unormowania konstytucyjnego. Takim...

  Ocena /

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje zmian w konstytucji

  uchwalenie nowej konstytucji – kwestia stosunkowo rzadko wyróżniana w konstytucjach. Czyniła tak Konstytucja austriacka z 1920 roku, wymagająca dla uchwalenia nowej ustawy zasadniczej przeprowadzenia referendum; w referendum może być także przyjęta nowa Konstytucja Szwajcarii;

  rewizja – zmiana...

  Ocena /

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby zmiany konstytucji – konstytucja sztywna i elastyczna

  Konstytucja elastyczna – taka, dla której zmiany nie są przewidziane szczególne wymogi. Może ona być zmieniana w tym samym trybie postępowania, co ustawy zwykłe. W konsekwencji, każda ustawa dotycząca materii konstytucyjnej uchyla lub zmienia ustawę zasadniczą. Klasycznym przykładem tego typu jest...

  Ocena /

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby uchwalania konstytucji

  Konstytucja oktrojowana – nadana przez panującego, np. Karta Ludwika XVIII z 1814 r.

  Konstytucja przyjęta w drodze umowy pomiędzy panującym a parlamentem – np. francuska Karta Praw z 1830 r.

  W państwach demokratycznych, w których podmiotem władzy jest naród, prawo uchwalania ustawy zasadniczej jest...

  Ocena /

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /2 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem hierarchizacji norm konstytucyjnych – pojęcie praw fundamentalnych

  Problem ten ma dwie płaszczyzny. Pierwsza z nich: wszystkie przepisy mają taką sama moc prawną, mogą się różnić tylko znaczeniem społeczno-ekonomicznym. Druga płaszczyzna to prawa fundamentalne, gdy jeden lub kilka art. praw są „wyższe” do pozostałych (są relatywnie niezmienianymi zasadami...

  Ocena /

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja norm konstytucyjnych

  Normy konstytucyjne można podzielić na formalne (inaczej proceduralne) i materialne.

  normy formalne – np. ustanowienie zakazu zniesienia lub zmiany niektórych zasad konstytucji, bądź też poddanie niektórych zasad szczególnemu, utrudnionemu trybowi zmiany,

  normy materialne – akty regulujące pozostałe sprawy...

  Ocena /

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepisane normy konstytucyjne

  Są to normy prawne, które mają zastosowanie w określonym przypadku i mają moc obowiązującą, ale nie są aktami skodyfikowanymi. Przykładem są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który dla określonego rozstrzygnięcia może z norm konstytucyjnych utworzyć nowe zasady. Czasami to nauka prawa...

  Ocena /

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma konstytucyjna a przepis konstytucyjny

  Norma konstytucyjna jest to wypowiedź wskazująca określony sposób postępowania (reguła zachowania). Jest ona znaczeniem zwrotów prawnych, zawartych w obowiązującym akcie normatywnym.

  Przepis konstytucyjny – określany jest jako napis (zespół znaków pisarskich), bądź jako szata graficzna normy, jaka...

  Ocena /

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma konstytucji

  Konstytucja, jako ustawa zasadnicza wyróżnia się też swymi cechami formalnymi: szczególną nazwą, sposobem uchwalania i zmiany oraz systematyką. O formie konstytucji można mówić wówczas , gdy mamy do czynienia z konstytucją pisaną, choć niektóre z jej elementów (np. tryb zmiany) rozpatrywać można także...

  Ocena /

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady konstytucji i ich podział

  Zasady konstytucji – podstawowe decyzje ustrojodawcy – stanowiące myśli przewodnie konstytucji – znajdujące swój wyraz w szczegółowych postanowieniach konstytucji; służą np. do interpretacji konstytucji.

  Wyróżniamy zasady naczelne i zasady zwykłe.

  Zasady naczelne stanowią zbiór wiodących i w wysokim...

  Ocena /

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 250

  praca w formacie txt

Do góry