awatar

Profil użytkownika patrycja

Data rejestracji28 marca 2011 Ostatnio online28 marca 2011, 17:43

Statystyki

30 prac, w tym:

 • 24tekstowych
 • 6multimedialnych

Dodane prace /30 prac/

 • Ocena brak

  Naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

   

  Zakres uprawnienia za szkodę w tej sytuacji regulują art. 444-448 KC.

  Występują 2 sytuacje:

  1) poszkodowany przeżył – jeżeli chodzi o tą sytuację, poszkodowany wnosi o

  odszkodowanie i może domagać się:

  - zwrotu kosztów leczenia w pełnym wymiarze

  - renty związanej z:

  częściową lub...

  Ocena /

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez rzecz

   

  a. szkoda wyrządzona przez rzecz, która została wylana, wypadła, została

  wyrzucona.

  Art. 433 – dotyczy szkód nieintencjonalnych; art. Ten mówi, że nie odpowiada

  ten, kto jest właścicielem, ale osoba zajmująca lokal (jeżeli mieszka więcej osób to

  odpowiadają solidarnie), jest to odpowiedzialność...

  Ocena /

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę

   

  a. żyjące w stanie wolnym (tzw. dzikie) – obowiązuje zasada że nikt nie ponosi

  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez te zwierzęta. Jednak są

  sytuacje, gdzie może zachodzić odpowiedzialność SP lub gminy, jeżeli

  funkcjonariusze publiczni dopuścili się zaniedbań w zakresie...

  Ocena /

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo

   

  Prawo polskie wyróżnia 2 rodzaje umocowania:

  1) przedstawicielstwo ustawowe – to instytucja prawna, która pozwala działać w cudzym

  imieniu, a umocowanie wynika z przepisu (np. rodzice) lub została przyznana przez

  organ państwowy, w szczególności sądy (np. opiekunowie)

  2) pełnomocnictwo – źródłem...

  Ocena /

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /3 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych

   

  Zdolność do czynności prawnych – to zdolność do samodzielnego działania w sferze prawa

  cywilnego, do zaciągania zobowiązań, nabywania praw, lub do kreowania zmian w

  stosunkach cywilnoprawnych drogą czynności prawnej.

  Mają ją wszystkie osoby prawne, a osób fizycznych zdolność do czynności...

  Ocena /

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /5 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma czynności prawnych i skutki niezachowania form szczególnych

   

  Czynność prawna może być dokonana w dowolny sposób, przez każde zachowanie się osoby,

  które jej wolę w sposób dostateczny (art. 60KC).

  Wyjątki od tej dowolności nazywane są szczególną formą czynności prawnej.

  Źródłem form szczególnych są:

  przepisy prawne np. art. 75, 158 KC

  umowa...

  Ocena /

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /3 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne realne i konsensualne

   

  Czynności prawne realne – do dokonania tych czynności, poza oświadczeniem woli,

  potrzebne jest działanie powodujące zmianę faktycznego władztwa nad rzeczą lub innymi

  przedmiotami materialnymi (wydanie rzeczy, przeniesienie posiadania).

  Jest mało tego rodzaju czynności w prawie polskim: zastaw (ale...

  Ocena /

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświadczenie woli

   

  Oświadczenie woli (art. 60 Kc) to każde dowolne zachowanie podmiotu, który musi w sposób

  dostateczny ujawnić wolę dla wywołania skutków prawnych. Oświadczenie woli możemy

  podzielić na:

  oświadczenia, które mają adresatów i nie mają adresatów

  oświadczenia woli wyraźne, czyli takie...

  Ocena /

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /1 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i treść czynności prawnej

   

  Żeby stosunek cywilnoprawny mógł powstać, zmienić się, zgasnąć, muszą mieć miejsce

  zdarzenia, z którymi wiążemy skutki prawne. Zdarzeń jest wiele np. upływ czasu, urodzenie

  dziecka. Spośród tych zdarzeń do najważniejszych zalicza się CZYNNOŚCI PRAWNE.

  Czynność prawna – jest to...

  Ocena /

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /2 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedawnienie roszczeń

   

  Roszczenie – jest to uprawnienie polegające na tym, że jakaś indywidualnie oznaczona osoba

  ma obowiązek wykonać świadczenie na rzecz uprawnionego, a więc że uprawniony może

  żądać, aby zachowała się ona w ściśle określony sposób. Uprawnienie to jest

  skonkretyzowane pod względem treści i...

  Ocena /

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /3 395

  praca w formacie txt

Do góry