awatar

Profil użytkownika PanPikus

Data rejestracji2 stycznia 2012 Ostatnio online3 stycznia 2012, 5:11

Statystyki

58 prac, w tym:

 • 58tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /58 prac/

 • Ocena brak

  CO TO JEST OSOBOWOŚĆ? JAKIE ASPEKTY INTERESUJĄ SOCJOLOGA?

  Jest to zespół względnie stałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostek różniących je od innych jednostek. To element społeczny w człowieku, to zintegrowana kultura dynamiczna, organizacja idei postawy, motywów nadbudowanych nad naturą biologiczną. Podstawową funkcją socjologicznej osobowości jest...

  Ocena /

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST WIDOWISKO SPORTOWE?

  wg Matusiewicza – to zdarzenie społeczne dostępne percepcji wzrokowej o charakterze rozrywkowo – rekreacyjnym, zaistniały z racji organizowanej rywalizacji sportowej zawodników, przebiegającej zgodnie z uznanymi regułami, w którym uczestniczą jako strony interakcji zawodnicy, sędziowie, organizatorzy oraz...

  Ocena /

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY POD WPŁYWEM KULTURY MASOWEJ

  Masowa widownia, duże środki finansowe i zmiana charakteru imprez sportowych zapoczątkowały szereg zmian, które można obserwować we współczesnej K.F.

  Do najczęściej wymienianych należą:

  - profesjonalizacja ruchu sportowego

  - formalizacja zawodów sportowych

  - przesunięcie akcentu walki sportowej na...

  Ocena /

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA MASOWA. JEJ CECHY

  wg Kłoskowskiej - Zgodnie z najogólniej przyjętym znaczeniem pojęcie kultury masowej odnosi się do zjawisk współczesnego przekazywania wielkim masom odbiorców identycznych lub analogicznych treści płynących z nielicznych źródeł oraz do jednolitych form zabawowej rozrywkowej działalności wielkich mas...

  Ocena /

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODAJ DEFINICJĘ K.F. wg. A. KŁOSKOWSKIEJ

  To względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegająca wg wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań.

  Ocena /

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W IMIĘ JAKICH WARTOŚCI LUDZIE UCZESTNICZĄ W K.F.

  Ludzie uczestniczą w K.F. z pobudek hedonistycznych, przybierających formy zabawowe, poszukują w nich samoistnej satysfakcji czy przyjemności, ale również z powodów instrumentalnych.

  Ocena /

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SĄ PODSTAWOWE SEGMENTY K.F.

  Do nich zaliczany:

  Sport – systematyczne wg ustalonych reguł, odznaczające się współzawodnictwem i tendencją do osiągania lepszych wyników, mające na celu manifestację sprawności ruchowej.

  Jego funkcje to:

  - zdrowotno – higieniczna

  - rozrywkowa

  - wypoczynkowa

  - socjalizacyjna

  - propagandowo...

  Ocena /

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE FUNKCJE K.F.

  Biologiczne – ruch stanowi warunek konieczny do prawidłowego psychosomatycznego funkcjonowania osobnika, służy przywracaniu równowagi energetycznej, eliminuje następstwa długotrwałej eksploatacji organizmu, zwiększa zdolność adaptacji do zmieniających się warunków środowiska.

  Psychologiczne –...

  Ocena /

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE KATEGORIE SOCJOLOGICZNE

  Działania społeczne – to zachowania przebiegające wg określonego, zrozumiałego dla stron wzoru, mającego na celu wywołanie pożądanej reakcji partnera.

  Stosunki społeczne – to system uporządkowanych reakcji zachodzących w określonej sferze działalności ludzkiej.

  Instytucje społeczne – jest to...

  Ocena /

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz obszary zainteresowań socjologii K.F.

  Wychowanie oraz socjalizacja przez i do kultury fizycznej - jest domeną przede wszystkim aktywności dzieci i młodzieży podlegającej intensywnym procesom socjalizacji i wychowania. Chodzi tu o stopień uświadomienia i internalizacji wartości wpisanych w interesującą nas dziedzinę, o efekty wdrożeń do...

  Ocena /

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /2 219

  praca w formacie txt

Do góry