awatar

Profil użytkownika pablo

Data rejestracji19 lipca 2011 Ostatnio online19 lipca 2011, 1:03

Statystyki

39 prac, w tym:

 • 39tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /39 prac/

 • Ocena brak

  POJĘCIE ELITY BIUROKRATYCZNEJ I JEJ ROLA W SYSTEMIE POLITYCZNYM

  Elita biurokratyczna- pojawia się w każdej organizacji lub instytucji, które posiadaja pewną strukturę wewnętrzną. Elita tej struktury, ludzie podejmujący decyzje (niejednokrotnie politycy i osoby miedialne) to tzw. Elita biurokratyczna (oligarchia).

  Michels zwrócił uwagę na to zjawisko. Łączył...

  Ocena /

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AP A INSTYTUCJE POLITYCZNE - ICH ZASOBY I WZAJEMNE RELACJE

  Zasoby AP:

  Informacja i techniczna biegłość- organizacje publiczne będą mogły zarządzać określonym obszarem spraw publicznych lepiej aniżeli technicznie niekompetentni politycy czy parlamentarzyści. Urzędnicy mogą poslugiwać się informacją jako narzędziem uzyskania wpływów politycznych...

  Ocena /

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /2 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY ODDZIAŁYWAŃ POMIĘDZY GRUPAMI NACISKU A ADMINISTRACJĄ WG G.B. PETERSA

  Z jednej strony są instytucje rządowe reprezentujące bezstronność i autorytet państwa, a z drugiej grupy domagające sie preferencji dla swych partykularnych interesów. Te dwie strefy mogą wspólistnieć ponieważ AP składa się z wielu odrębnych struktur(o różnych interesach), ich interesy mogą...

  Ocena /

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /2 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTYWNOŚ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI

  Efektywność - ekonomiczna efektywność dotyczy stosunku między wartością poniesionych nakładów a wartością efektów uzyskanych dzięki tym nakładom. Powyższe wąskie pojęcie efektywności ekonomicznej posiada ścisły związek i sprzężenia z efektywnością techniczno-ekonomiczną, która przedstawia...

  Ocena /

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /9 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  a)klasyczne funkcje= policyjno-porządkujące; utrzymanie porządku publicznego, reglamentacja dóbr i usług; utrzymanie porządku w państwie

  b) funkcje związane z odpowiedzialnością państwa za dostarczanie dóbr i usług publicznych= państwo bierze na siebie rolę dysponenta naszym życiem.

  c) funkcja...

  Ocena /

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR PUBLICZNY A ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  Wg. ‘Administracja publiczna’, J.Boc:

  Administracja publiczna zajmuje się zarządzaniem sektorem publicznym. Nawzajem się przenikają. To adm, jest od wykonywania zadan publicznych.

  a)zadania publiczne wykonywane przez organy administracji publicznej są określone normami prawa powszechnie...

  Ocena /

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR PUBLICZNY I SEKTOR PRYWATNY - PODSTAWOWE RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA

  Sektor prywatny-zorganizowany za pomocą transakcji rynkowych (konkurencja)

  Sektor publiczny-zorganizowany w ramach instytucji państwowych, gdzie usługi dostarczane są poprzez system administracji publicznej.

  Definicje i inne pierdoły dot. sektora publicznego : (to dla tych nadaktywnych ;p)

  Definicja według...

  Ocena /

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TENDENCJE PRZEMIAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

  Wg. ‘Administracja i polityka’ A.Ferens & I. Macek; artykuł Herbiego;) :

  Jedna z wyrażnie zaznaczonych tendencji XX w stało się zjawisko określane mianem rewolucji w administracji publicznej. Chodzi o proces reformowania sektora publicznego współczesnych państw, nazywany m.in. transformacją/modernizacją...

  Ocena /

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /8 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPEIZACJA ADMINISTRACJI I JEJ ZASADNICZE WYMIARY

  ( jeden z podrozdziałów, z rozdziału Herbuta w książce: Macek, Ferens : „ Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian”)

  - Koniec XX w. – ‘transformacja administracji’ , ‘ modernizacja administracji’

  - Uderzający w procesie przemian jest nie tyle charakter, zakres czy tempo zmian...

  Ocena /

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /4 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indywidualizm

  Psychologiczna: postawa życiowa cechująca się afirmacją własnego „ja”, dążeniem do osobistej niezależności i samodzielności, poleganiem na sobie. Wobec otoczenia społecznego często manifestuje się w postaci przeciwstawiania się zasadom, zwyczajom bądź tradycjom obowiązującym w danej grupie...

  Ocena /

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt

Do góry