awatar

Profil użytkownika Oswaldooo

Data rejestracji1 grudnia 2011 Ostatnio online2 grudnia 2011, 4:24

Statystyki

53 prac, w tym:

 • 53tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /53 prac/

 • Ocena brak

  Ustanowienie i powstanie odrębnej własności lokali

  Stronami umowy, o ustanowienie własności lokali, mogą być współwłaściciele nieruchomości, lub właściciel nieruchomości i nabywca lokalu, na skutek umowy dochodzi do wygaśnięcia współwłasności ułamkowej, a współwłaściciele stają się wyłącznymi właścicielami wyodrębnionych lokali...

  Ocena /

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrębna własność lokali

  Lokal jest zazwyczaj częścią składową nieruchomości gruntowej, w drodze wyjątku od tej zasady jeżeli przepis szczególny to przewiduje lokal może stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności. To znaczy nieruchomość lokalową. Instytucja ta, jest określana jako odrębna, na podstawie ustawy...

  Ocena /

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zniesienie współwłasności

  Każdy ze współwłaścicieli, jest uprawniony do żądania zniesienia współwłasności. Roszczenia o zniesienie współwłasności, nie ulega przedawnieniu. Może być jednak wyłączone między współwłaścicielami na czas do 5 lat, a przedłużenie to można ponowić. Tryby zniesienia współwłasności, do...

  Ocena /

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej

  K.C reguluje problematykę współposiadania rzeczy wspólnej, i korzystania z niej, przez współwłaściciela oraz problematykę pobierania pożytku. Treścią współwłasności są uprawnienia do korzystania z rzeczy i do rozporządzania korzystanie rzeczy wspólnej, polega na prawie do pobierania jej pożytków...

  Ocena /

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd rzeczą wspólną

  Wykonywanie współwłasności rozliczając pojęcie zarządu rzeczą wspólną. Przez zarząd rzeczą wspólną rozumieć należy podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności o charakterze faktycznym lub prawnym, dotyczącego przedmiotu wspólnego prawa. Chodzi o podejmowanie wszelkich czynności...

  Ocena /

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udziały współwłaścicieli

  Udział we współwłasności wyraża zakres uprawnień i obowiązków współwłaściciela, w stosunku do rzeczy wspólnej, jest określony odpowiednim ułamkiem, jest więc częścią ułamkową wspólnego prawa własności. Można powiedzieć, że współwłaściciel, ma względem swojego udziału pozycję...

  Ocena /

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje współwłasności

  Art. 196 § 1 K.C – współwłasność może być:

  = albo w częściach ułamkowych

  = albo jest współwłasnością łączną

  WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA – jest samoistnym stosunkiem prawnym nie związanym ze stosunkiem prawnym innego rodzaju, ze swej istoty ma byt przejściowy dlatego ustawodawca ułatwia jej...

  Ocena /

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /3 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i powstanie współwłasności

  Współwłasność – oznacza że każdemu ze współuprawnionych, przysługują wszystkie atrybuty prawa własności, a więc uprawnienia każdego z nich są jednakowe, a różny może być tylko ich zakres.

  Współwłasność stanowi odmianę prawa własności.

  = art. 195 K.C :

  - przedmiotem wspólnego prawa jest...

  Ocena /

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata prawa własności

  NABYCIE PIERWOTNE – utrata prawa własności ma miejsce przeciwko woli właściciela

  NABYCIE POCHODNE – utrata jest związana z oświadczeniem woli właściciela

  - utrata prawa własności według oświadczenie woli właściciela – dokonanie czynności prawnej o przeniesienie prawa własności

  - przeciwko...

  Ocena /

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie prawa własności

  = w drodze znalezienia

  = nabycie własności pożytków naturalnych

  = przetworzenie rzeczy ruchomych

  = połączenie rzeczy ruchomych

  = pomieszanie rzeczy ruchomych

  Ocena /

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /173

  praca w formacie txt

Do góry