awatar

Profil użytkownika olek1

Data rejestracji11 stycznia 2013 Ostatnio online14 stycznia 2013, 8:38

Statystyki

161 prac, w tym:

 • 161tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /161 prac/

 • Ocena brak

  Zakłady rehabilitacji zawodowej

  zakłady rehabilitacji zawodowej; placówki resortu zdrowia i opieki społecznej przeznaczone dla inwalidów w wieku od 16—40 lat, wymagających przede wszystkim przygotowania do pracy, a także innych świadczeń rehabilitacyjnych. Program rehabilitacyjny tych zakładów obejmuje: 1) udzielanie porad zawodowych...

  Ocena /

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady szkoleniowo-produkcyjne PZG

  zakłady szkoleniowo-produkcyjne PZG; zakłady pracy prowadzone przez Polski Związek Głuchych łączą w sobie działalność gospodarczą z rehabilitacyjną na rzecz inwalidów słuchu (głuchych i niedosłyszących). W zakresie rehabilitacji zawodowej z. s.-p. PZG prowadzą różne formy przygotowania do...

  Ocena /

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady wychowawcze

  zakłady wychowawcze; instytucje resocjalizujące podległe MOiW, do których kierowana jest młodzież trudna, niedostosowana społecznie, której wykroczenia mają małą szkodliwość społeczną, a stopień demoralizacji jest niewielki. Z. w. są częściowo otwarte dla wychowanków, a resocjalizacja...

  Ocena /

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakrzep tętnic mózgowych;

  zakrzep tętnic mózgowych; jeden z rodzajów -> udaru mózgowego; występuje zazwyczaj u ludzi w szóstej lub siódmej dekadzie życia, może jednak pojawić się w każdym wieku (u dzieci może być następstwem urazu czaszki lub szyi). Najczęściej umiejscawia się w tętnicach szyjnych lub środkowych mózgu...

  Ocena /

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamroczenie

  zamroczenie; zespół zaburzeń świadomości, w którym występuje zwężenie pola świadomości do określonego wycinka rzeczywistości, osłabienie łub zniesienie kontaktu ze światem zewnętrznym i utrata związku z przeszłością i przyszłością (w czasie zamroczenia chory nie pamięta wydarzeń z...

  Ocena /

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamroczenie padaczkowe

  zamroczenie padaczkowe; stan obniżenia lub wyłączenia świadomości zarówno z objawami dodatkowymi (pobudzenie ruchowe, majaczenie), jak i bez nich. Może występować podczas -> napadu padaczkowego, podczas -> stanu padaczkowego (uogólnionego lub częściowego niedrgawkowego), bezpośrednio po napadzie, lub...

  Ocena /

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanik mięśni

  zanik mięśni; zmniejszenie masy mięśnia wskutek zwyrodnienia i zmniejszenia w nim liczby czynnych włókien mięśniowych (osiowy objaw odnerwienia). W postaci ograniczonej występuje jako objaw ogniskowego uszkodzenia układu nerwowego, w postaci uogólnionej — jako główny objaw -> chorób...

  Ocena /

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanik mięśni postępujący neuralny

  zanik mięśni postępujący neuralny; zespół Charcota-Mariego-Tootha; grupa chorób charakteryzująca się zanikiem i niedowładem dystalnych mięśni kończyn, zwłaszcza grupy mięśni strzałkowych. Występuje rodzinnie, przebieg przewlekły, postępujący.

  Ocena /

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanik mięśni rdzeniowy

  zanik mięśni rdzeniowy; grupa chorób wrodzonych, w których pierwotnemu uszkodzeniu ulegają komórki nerwowe rdzenia kręgowego. Klinicznie wyróżnia się: postacie wczesno-dziecięce (choroba Werdniga-Hoffmanna) i pośrednie o szybko postępującym przebiegu, wcześnie prowadzącym do dużych zniekształceń...

  Ocena /

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaopatrzenie ortopedyczne

  zaopatrzenie ortopedyczne; całokształt działań związanych z orzekaniem, projektowaniem, wytwarzaniem i zastosowaniem sprzętu ortopedycznego.

  Ocena /

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt

Do góry