awatar

Profil użytkownika Oktawian

Data rejestracji16 września 2011 Ostatnio online16 września 2011, 5:04

Statystyki

45 prac, w tym:

 • 45tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /45 prac/

 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO RODZINY DO OCHRONY I POMOCY

  Prawo to reguluje Deklaracja Uniwersalna (art. 25), Pakt Ekonomiczny (art. 10), Karta Socjalna (art. 7, 8, 16,17).

  Ochronie materialnych interesów rodziny służą konwencje, które dotyczą polityki socjalnej.

  W celu ochrony macierzyństwa Pakt przewiduje szczególną opiekę nad matką „ w rozsądnym okresie...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /4 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

  Deklaracja Uniwersalna (art.25), Pakt Ekonomiczny (art. 9), Karta Socjalna (art. 12).

  1) stworzyć lub utrzymać system zabezpieczenia społecznego;

  2) utrzymać go na zadowalającym poziomie;

  3) dążyć do stopniowego podnoszenia poziomu zabezpieczenia społecznego;

  4) podjąć kroki, aby w wyniku...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO ODPOWIEDNICH WARUNKÓW PRACY

  Deklaracja Uniwersalna (art. 23 i 24), Pakt Ekonomiczny (art. 7), Karta Socjalna (art. 2, 3, 4), Konstytucja ( art. 68, 70).

  Deklaracja mówi o ,,odpowiednich i zadowalających” warunkach pracy, natomiast oba traktaty o warunkach ,,sprawiedliwych”, przy czym Pakt dodaje jeszcze ,,korzystne”. Takie warunki pracy...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /7 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO PRACY

  Prawo do pracy reguluje Deklaracja Uniwersalna (art.23 pkt.1 ), Pakt Ekonomiczny (art.6), Karta Socjalna (art.1,9,10), Konstytucja RP (art.68).

  Deklaracja uniwersalna stanowi że każdy człowiek ma prawo do pracy oraz do swobodnego jej wyboru, jak również prawo do ochrony przed bezrobociem. Podobnie Pakt...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE

  Nie łatwo zdefiniować prawa należące do grupy socjalnej i ekonomicznej. Spotykane określenia nie zawsze spełniają warunki poprawnej definicji i nie są jednakowo rozumiane. Najogólniej można by je określić jako uprawnienia jednostki do korzystania z warunków gospodarczych, bytowych i kulturalnych...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /3 789

  praca w formacie txt

Do góry