awatar

Profil użytkownika Oktawia

Data rejestracji16 kwietnia 2013 Ostatnio online19 kwietnia 2013, 15:19

Statystyki

188 prac, w tym:

 • 188tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /188 prac/

 • Ocena brak

  Misjonarze w Polsce

  Pierwsi misjonarze nie są znani z imienia, ani nie wiadomo, skąd przybyli. Nie utrzymała się hipoteza, żedo Polan dotarli już mnisi iroszkoccy, słynni z działalności misyjnej w Europie, ale we wcześniejszymokresie. Było natomiast regułą, że chrześcijaństwo przenikało w głąb krajów pogańskich...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dąbrówka

  Nazwana w źródłach polskich i czeskich bądź Dąbrówką, bądź Dubrawką, jedynie w kronice niemieckiej(Thietmara) ma imię Dobrawa jako potwierdzenie tego, że była dobra. Według legendarnego podania,zawarła małżeństwo z Mieszkiem, gdy porzucił siedem pogańskich żon. Kronikarze, Gali i...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest Mieszka I

  Książę przyjął ze swoją drużyną chrzest w 966 roku. Jeżeli zachowano liturgiczną tradycję Kościoła,było to w Wielką Sobotę, 14 kwietnia, w jego ówczesnym stołecznym grodzie, Poznaniu, choć niektórzyhistorycy opowiadają się za Gnieznem, bądź Ostrowiem Lednickim. Przyjęcie chrztu miało...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwszy biskup w Polsce

  Jordan, ustanowiony biskupem w 968 roku, może działał w Polsce już wcześniej i udzielił chrztu MieszkowiI jako główny kapelan Dąbrówki. Nieznany jest kraj jego pochodzenia i klasztor, z którego przybył.Wskazuje się na Ratyzbonę (Regensburg) w południowych Niemczech, bo Dąbrówka miała kontakty ztym...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Szwecja

  Nad jeziorem Melar, w ośrodku kultu pogańskiego, Uppsali, ród Ynglingów dał podstawy państwowościszwedzkiej. Władcy Uppsali w IX-X wieku usiłowali narzucić swoją hegemonię innym państewkom. Wtym czasie Birka stała się ważnym ośrodkiem handlowym. Do tego-miasta dotarł biskup Ansgar, ale jegomisja nie...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powrót Focjusza

  Bazyli I, po stwierdzeniu, że sobór nie usunął walki między Ignacjanami i Focjanami, lecz ją wzmógł,odwołał Focjusza z wygnania i uczynił wychowawcą syna. Zdaje się, że nastąpiło też pojednanie z Ignacym,po którego śmierci (23.11.874) powtórnie objął stolicę patriarszą. Cesarz już wcześniej...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan VIII

  Papież zatwierdził synodalne postanowienie, lecz z klauzulą, że odrzuca się wszystko, co legaci uczynilibyprzeciw otrzymanym wskazaniom. Na stanowisko Jana VIII, który nie mógł być w pełni zadowolony zsynodu, wpłynął niewątpliwie fakt pomocy floty bizantyjskiej w uwolnieniu Państwa Kościelnego...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marinus i Hadrian III

  Bezpośrednim następcą Jana VIII został Marinus I (882-884). Jako diakon brał udział w legacji do Bizancjumna sobór powszechny, zawsze żywił niechęć do Focjusza i był przeciwny (877) uznaniu go zaprawowitego patriarchę. Po powrocie z soboru otrzymał biskupstwo w Cerę. skąd przeniósł się na...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEZWYCIĘŻONY KRYZYS (886 - 1054)

  Ścisła więź Kościoła i cesarstwa karolińskiego w minionym okresie dała w rezultacie początek zachodniemuuniwersalizmowi, który po pierwszym stuleciu swego istnienia doznał kryzysu, wywołanegoupadkiem władzy cesarskiej i królewskiej, zniszczeniami Saracenów i Normanów, a w pierwszej połowieX wieku...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW

  Saraceni, jedni ze sprawców kryzysu Europy Południowej i Zachodniej w X wieku, atakowali Sycylię i południową Italię z Afryki i Hiszpanii.Węgrzy od 899 roku napadali Italię od północnego wschodu i docierali na południe. Saraceni nie poddalisię chrystianizacji, Węgrzy ulegli jej przy końcu X...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt

Do góry