awatar

Profil użytkownika Oktawia

Data rejestracji16 kwietnia 2013 Ostatnio online19 kwietnia 2013, 15:19

Statystyki

188 prac, w tym:

 • 188tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /188 prac/

 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW

  Słowianie w IX i X wieku zajmowali ogromne obszary Europy, od Dniepru do Łaby i Soławy, z znacznączęścią doliny Dunaju i Półwyspu Bałkańskiego. W tym czasie utworzyli państwa Chorwaci, Czesi, Rusinii Polanie. Powstał też Związek Wielecki. Chrystianizacja Słowian w państwie wielkomorskim i...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Chorwaci

  Plemiona chorwackie w walce z Awarami stworzyły w VII i VIII wieku niezależne związki plemienne zośrodkami w Dalmacji i Panonii Posawskiej (Sławonia). Mimo wielu misji z Bizancjum i Rzymu, ichewangelizacja do IX wieku czyniła słabe postępy. Ostateczna chrystianizacja plemion chorwackich podrządami...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Czesi

  Po upadku państwa wielkomorawskiego, w Czechach wytworzył się ośrodek politycznego działania zadynastii Przemyślidów, którzy narzucili swe zwierzchnictwo innym plemionom czeskim. Zliczanie jedyniebronili się przez dłuższy czas od uzależnienia, tworząc księstwo libickie pod władaniem rodu...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wojciech

  Biskupem praskim po Ditmarze został w 982 roku Wojciech z rodu Sławnikowiców. Obok znakomitegopochodzenia odznaczał się wykształceniem, zdobytym w katedralnej szkole magdeburskiej od wybitnegonauczyciela, Otryka. Bierzmowany w Magdeburgu przez arcybiskupa Adalberta, nosił też jego imię, podktórym znany jest...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieleci

  Wyprawa Karola Wielkiego w 789 roku na Wieletów, zwanych później Lucicami, narzuciła imzwierzchnictwo frankońskie. Karol jednak nie narzucał chrześcijaństwa ani im, ani sprzymierzonym znim Obodrzycom.

  Inaczej uczynił Henryk I, który skierował ekspansję na Słowiańszczyznę Zachodnią,wykorzystując brak...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolia magdeburska

  Klasztor świętego Maurycego w Magdeburgu, ufundowany w 937 roku dla misji wśród Słowian, starałsię Otton I uczynić metropolią, na co zyskał zgodę papieża Agapita II w 955 roku, gdy zniszczył siłyopornych Obodrzyców i Wieletów. Napotkał jednak na sprzeciw swego syna, arcybiskupa mogunckiegoWilhelma...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Rusini

  Państwo Słowian wschodnich, Ruś (po grecku: Rhosia) powstało po opanowaniu Kijowa w 882 roku ipołączeniu z Nowogrodem Wielkim przez Olega z rodu Rurykowiczów, normandzkiego pochodzenia.Rusini i ich władcy byli poganami. Pierwsze ślady chrześcijaństwa znajdują się w wiadomości, że w 944roku istniał w...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Węgrzy

  Z swoich siedzib między Bohem, Prutem i Seretem wyparci w IX w. przez Pieczyngów, przybyli około896 roku na równinę naddunajską, podejmując jednak przez pół wieku niszczycielskie wyprawy na Zachód,do Niemiec, Italii i nawet do Francji. Gdy zdobyli Panonię, uczynili ją od 906 roku stałą swoją siedzibąi...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA POLSKI

  Piastowie rządzący plemionami Polan (na terenie dzisiejszej Wielkopolski), podporządkowali sobie sąsiednieplemiona w pierwszej połowie X wieku i utworzyli państwo w centrum ówczesnej Słowiańszczyzny.Od połowy X wieku władał nim syn Siemiomysła, książę Mieszko, który zerwał z pogaństwemswoich...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogaństwo Polan

  Religia pierwotna plemion w państwie Mieszka I nie posiada dokumentacji źródłowej i jest znana fragmentaryczniez analogii, wziętej z pogańskich wierzeń Słowian na Pomorzu i Rusi, lub z wykopaliskarcheologicznych. Polanie oddawali cześć bóstwom, personifikującym tajemnicze siły przyrody.

  Z nich naczelne...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 487

  praca w formacie txt

Do góry