awatar

Profil użytkownika Oktawia

Data rejestracji16 kwietnia 2013 Ostatnio online19 kwietnia 2013, 15:19

Statystyki

188 prac, w tym:

 • 188tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /188 prac/

 • Ocena brak

  Sprawa Formozusa

  Krótkie pontyfikaty Marinusa (882-884) i Hadriana III (884-885) nie sprzyjały wzmocnieniu papiestwa.Ich następca, Stefan VI (885-891), wybrany wbrew woli cesarza Karola III, nie poparł go w sprawie zapewnieniawnukowi tronu, przez co przyczynił się do rozpętania walk o władzę cesarską. W ich wynikukoronę...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pod rządami rodu Teofilakta

  Rzym zyskał polityczne uspokojenie, ale nie był wolny od intryg w rodzinie Teofilakta i w obsadzaniu Stolicy Apostolskiej. Źródłem intryg była niewątpliwie żona Teofilakta, Teodora, i ich dwie córki, Marozjai Teodora Młodsza, przedstawione w najczarniejszych kolorach przez ówczesnego kronikarza,Liutpranda z...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie cesarstwa

  Jan XII, zajęty politycznymi sprawami państwa kościelnego, czuł się zagrożony przez Berengara II, margrabiegoIwrei, który zagarnął (959) księstwo Spoleto, wysłał więc posłów w 960 roku do króla niemieckiegoOttona I (936-972). W Niemczech, po kryzysie władzy królewskiej na początku X wieku...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywilej ottoński

  Koronacja cesarska umocniła zwierzchnią władzę Ottona I nad książętami sąsiednich państw, których jużwcześniej sobie podporządkował, przede wszystkim jednak wiązała go z Rzymem. Cesarz, wkrótce pokoronacji, wydał przywilej dla Kościoła rzymskiego, któremu przyznawał bardzo rozległe...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawrót niepokojów w Rzymie

  Niechęć do przybyszów zza Alp i walki stronnictw w Rzymie zaznaczyły się w losach kolejnych papieży.Gdy umarł Jan XII, Rzymianie wybrali Benedykta V (964-966), lecz Otton I w kolejnej wyprawie doItalii narzucił Leona VIII, a Benedykta V wysłał do Hamburga na wygnanie.

  Po śmierci Leona VIII, zastosowano...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSALIZM I REFORMA

  Trwałe niepokoje w Rzymie i kryzys papiestwa nie mogą zasłaniać nowych wartości, które ujawniają sięw życiu Kościoła omawianego okresu. Objął on nowe ludy i prowadził misje w wschodniej i południowejEuropie, doprowadził w pierwszej połowie XI wieku do reformy papiestwa i zapoczątkował reformę...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otton III i Sylwester II

  Koncepcja jedności wszystkich ludów chrześcijańskich w jednym Kościele, pod zwierzchnią władzą cesarza,występuje już w czasach Ottona I, ale rozwijając się, za Ottona II nawiąże do świetności starożytnegoRzymu, a za Ottona III nie cofnie się przed planem zjednoczenia obu cesarstw, wschodniego i...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie nauki i sztuki

  Rozkwit kulturalny tego okresu, zwany przesadnie renesansem ottońskim, wypływał z sięgania do tradycjikarolińskiej. Szczególną sławę zdobyła szkoła katedralna w Magdeburgu pod kierownictwem jednegoz największych wówczas erudytów, Otryka, z którym prowadził dyskusję Gerbert w Rawennie przed Ottonem III...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cluny

  Śmierć Ottona III w 1002 roku i Sylwestra III w 1003 roku osłabiły ideę uniwersalizmu, ale nie zahamowałyrozwoju nauki i sztuki oraz wcześniejszego już nurtu reformy.

  Reformatorska działalność miała dwa źródła, wewnętrznokościelny w klasztorze w Cluny i klasztorachlotaryńskich oraz w czynnikach...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongregacja kluniacka

  Wpływ przede wszystkim na życie Kościoła wywarło Cluny jako kongregacja zakonna. Jej początek dałprzywilej Jana XI z 931 roku, na podstawie którego opat z Cluny posiadał zwierzchnią władzę nadklasztorami reformowanymi na wzór tego opactwa i korzystającymi z jego przywilejów oraz nad klasztorami,które w...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 378

  praca w formacie txt

Do góry