awatar

Profil użytkownika Oktawia

Data rejestracji16 kwietnia 2013 Ostatnio online19 kwietnia 2013, 15:19

Statystyki

188 prac, w tym:

 • 188tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /188 prac/

 • Ocena brak

  SKUTECZNA REFORMA (1054 - 1140)

  Od reformy klasztorów przeszedł Kościół do reformy papiestwa i całego swego życia (reforma gregoriańska).Kierują nią papieże, których władza ulega szybkiemu wzrostowi centralizacji. Zachód po wielkiejschizmie wschodniej tworzy zwartą jedność kościelną i pogłębia swą jedność kulturalną...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE REFORMATORZY

  Reforma Kościoła w XI wieku osiągnęła swój szczytowy punkt za Grzegorza VII (1073-1085), stąd jejnazwa. Zrodzona z potrzeb Kościoła i z ducha kongregacji kluniackiej ma wyraźnie dwa etapy swegorozwoju: pierwszy, od 1046 roku do 1087 roku, i drugi, od 1087 roku do 1124 roku.

  W pierwszym etapie można...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór papieża

  Po śmierci Leona IX (19.04.1054) prowadzono z Rzymu długie pertraktacje o wybór jego następcy z cesarzemHenrykiem III, który po roku przeprowadził uznanie swego kandydata, cesarskiego kanclerzaGebharda z Eichstättu. Objął on Stolicę Apostolską (13.04.055) jako Wiktor II i przez dwa lata...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sojusz z Normanami

  Mikołaj II, nie czując się pewnym w Rzymie z powodu przebywającego w pobliżu antypapieża BenedyktaX, którego popierał margrabia z Galeria, szukał pomocy u Godfryda Lotaryńskiego, a gdy jej nieuzyskał, zwrócił się do książąt normandzkich w południowej Italii.

  Na spotkaniu (1059) z Ryszardom z...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kameduli

  W Italii, na początku X wieku nie brakowało klasztorów żywotnych, dokonujących reformy swego wewnętrznegożycia, jak Monte Cassino, Subiaco, Farfa, Cava, czy rzymski klasztor na Awentynie i klasztoryw Kalabrii pod wpływem świętego Nila. Ich cechą znamienną było to, że zachowały tradycyjny modelżycia...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź Polski z Rzymem

  Na prowadzenie oficjalnej misji w kraju pogańskim było potrzebne pozwolenie Stolicy Apostolskiej. Dla Polski uzyskała je z pewnością Maria-Mlada u papieża Jana XIII (965-972), podobnie jak ustanowienie biskupa Jordana. Pierwsza katedra polska została wzniesiona w Poznaniu pod wezwaniem świętego Piotra...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod gnieźnieński

  Mieszkowe starania o metropolię w Polsce zostały zrealizowane przez Bolesława Chrobrego w 1000roku. Przyczynił się do tego święty Wojciech, mniej przez swą działalność w Polsce, bo była krótka, odkońca 596 roku do kwietnia 997 roku, choć wiele polskich miejscowości powołuje się na tradycję...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnisi w Polsce

  Benedyktynami byli pierwsi misjonarze w Polsce i niewątpliwie sam biskup Jordan. Niektórzy z nich prowadzili życie wspólne przy katedrze poznańskiej, dając początek późniejszej kapitule katedralnej. Biskup Unger nazwany jest pasterzem poznańskiego coenobium. Klasztory benedyktyńskie powstały naprzełomie X...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja pogańska na rozwój Kościoła w Polsce

  Młode państwa chrześcijańskie, po krótszym lub dłuższym okresie, przeżywały z reguły kryzys polityczny,pogłębiony udziałem w nim pogan, wrogich chrześcijaństwu. Nie ominął on Polski za Mieszka II(1025-1034), choć Bolesław Chrobry przez swoją koronację królewską w 1025 roku i koronację...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYZYS PAPIESTWA

  W okresie chrystianizacji Polski, papiestwo wychodziło już z głębokiego kryzysu, który je dotknął wostatnich latach IX wieku i pierwszej połowie X wieku. Źródłami kryzysu była nie tylko ogólna sytuacjaEuropy zachodniej, niszczonej najazdami Normanów, Saracenów i Węgrów, ale także upadek...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt

Do góry