awatar

Profil użytkownika Norman

Data rejestracji30 sierpnia 2011 Ostatnio online31 sierpnia 2011, 5:02

Statystyki

52 prac, w tym:

 • 52tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /52 prac/

 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne: Funkcje wychowania fizycznego - KOREKTYWNA (poprawcza)

  - Treścią korektywy jest wychowawcza interwencja we wszelkich przypadkach odchyleń rozwojowych, możliwych do zlikwidowania lub złagodzenia środkami wychowawczymi (ćwiczeniem)

  - Funkcja korektywna nie zacieśnia się do zabiegów poprawiających postawę ciała , a więc do korekty ortopedycznej. Obejmuje...

  Ocena /

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne: Funkcje wychowania fizycznego - KOMPENSACYJNA (wyrównawcza)

  - kompensacja – zorganizowany system bodźców dopełniających oraz antybodźców, mających równoważyć ślepe działanie zbyt daleko posuniętej adaptacji. (czyli np. wad postawy, asymetrii, jednostronności)

  - działa profilaktycznie – poprzez dobór i stosowanie bodźców rozwojowych pod względem jakościowym...

  Ocena /

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne: Funkcje wychowania fizycznego - ADAPTACYJNA (przystosowawcza)

  - Życie to ciąg procesów adaptacyjnych (min. Do środowiska biogeograficznego, społecznego, do zawodu i zamiłowań pozazawodowych)

  - Bez prawidłowo wykształconych mechanizmów adaptacyjnych niemożliwe byłoby życie w ciągle zmieniających się warunkach. Skrajnymi przykładami na to są; przetrwanie wojny...

  Ocena /

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne: Funkcje wychowania fizycznego - STYMULATYWNA (pobudzająca)

  - Środowisko naturalne nie dysponuje pewnymi bodźcami, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju człowieka, a postęp cywilizacyjny powoduje ograniczenia ruchowe. W związku z tym niezbędne jest wytworzenie sztucznych bodźców poprzez zaaranżowanie odpowiednich sytuacji rzeczywistych lub umodelowanych...

  Ocena /

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne - Cele wychowania fizycznego (wg. Floriana Znanieckiego)

  1) cel higieniczny

  - troska o jakość i ilość przyszłych pokoleń

  - zachowanie czystości biologicznej (np. przepisy dotyczące zachowania się matki w czasie ciąży)

  2) geneonomiczny

  - dążenie do zachowania i utrwalenia pożądanych typów geneonomicznych

  3)obyczajowo-estetyczny

  - ideał estetyczny...

  Ocena /

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne - Miejsce teorii wychowania fizycznego

  - Zasięg wpływu ćwiczeń fizycznych na kształtowanie się życiowych postaw człowieka rozstrzygnął P. Coubertin twierdzeniem, że potrafią one kształcić wszystkie cechy fizycznej sprawności (siła, szybkość, zręczność w działaniu, odporność na zmęczenie) ale nie przesądzają ich wpływu na...

  Ocena /

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne - Kryteria kultury fizycznej

  - tryb życia

  - ukształtowane nawyki

  - przekonania

  - zamiłowania

  - konkretne umiejętności osobnika

  - wychowanie fizyczne stanowi doskonały przykład wychowania przez kulturę i dla kultury

  – stanowi integralną część wszechstronnego procesu wychowania, a więc takiego, które uwzględnia kształcącą...

  Ocena /

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne

  Wychowanie fizyczne wykształca u danej jednostki kulturę fizyczną, która jest wyrazem określonej postawy wobec własnego ciała i aktywnej troski o swój rozwój, sprawność i zdrowie, jest umiejętnością organizowania i spędzania czasu z największym pożytkiem dla zdrowia fizycznego i...

  Ocena /

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie estetyczne - Działy teorii wychowania estetycznego

  Istnieją takie działy teorii wychowania jak:

  - teoria wychowania plastycznego,

  - teoria wychowania muzycznego,

  - teoria wychowania literackiego,

  - teoria wychowania filmowego,

  - teoria wychowania teatralnego,

  Ocena /

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie estetyczne - Dwa znaczenia funkcji moralnej

  1) musza do przyjęcia wartości prezentowanych w dziele,

  2) kształtuje wrażliwość moralną,Wychowanie przez sztukę w szkole realizowane jest w stopniu niewystarczającym.

  Jest bardzo mało czasu na te zajęcia. Te lekcje prowadzone są w sposób budzący kontrowersje, ponieważ polegają głównie na...

  Ocena /

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 049

  praca w formacie txt

Do góry