awatar

Profil użytkownika Nikita

Data rejestracji3 października 2012 Ostatnio online4 października 2012, 5:11

Statystyki

99 prac, w tym:

 • 99tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /99 prac/

 • Ocena brak

  GEOGENEZA

  (gr. ge ziemia, genesis powstanie), filoz.--teol. t e o r i a o powstaniu, rozwoju i przekształcaniu się Ziemi,sformułowana przez P. Teilharda de Chardin i przedstawiającaogniwo łączące —» kosmogenezę z —» biogenezą w koncepcjicontinuae creationis i ewolucji uniwersalnej.

  Obejmujefazę f i z y c z n ą -...

  Ocena /

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGONIA

  (gr. ge ziemia, gonos zrodzenie), w religioznawstwiepoglądy na powstanie i rozwój —» Ziemi, wyrażonew legendach i mitach i—» kosmogonia), w których zwykle stanowiączęść —» teogonii; w teologii chrzęść, element doktrynyo —> stworzeniu; w naukach przyr. oznacza całokształt procesówewolucyjnych (—> ewolucja...

  Ocena /

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /5 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA

  (ge ziemia, grafe opis), nauka, a obecniezespół nauk badających powłokę Ziemi, jej zróżnicowanieprzestrzenne pod względem przyr. i spol.-gosp. oraz związkiśrodowiska geogr. z działalnością człowieka.

  1. D z i e j e - Już myśliwi paleolityczni mieli dobrą orientacjępraktyczną na dużych obszarach...

  Ocena /

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /9 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA BIBLIJNA

  Nauka badająca środowiskogeogr. krajów związanych z Biblią: —» Palestyny, WielkiejSyrii (hebr. Aram), międzyrzecza Tygrysu i Eufratu, tzn.Mezopotamii (—» Asyria i —» Babilonia) oraz Egiptu; zadaniemg.b. jest m.in. wydawanie —> atlasów biblijnych.

  P a l e s t y n a (ST - kraj Amorytów lub Kanaan) -...

  Ocena /

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /9 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA HISTORYCZNA CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Część geografii hist, badającej przemiany i związki środowiskageogr. z historią chrześcijańskich społeczności wyznaniowych(—» geografia religii); opierając się na metodachwłaściwych geografii hist., korzysta z wyników badań in.dyscyplin nauk. zajmujących się społeczeństwem; j a k o...

  Ocena /

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /6 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENZERYK, Geisericus

  Król (429-477) Wandalów iAlanów w Hiszpanii. W 429 G. dokonał inwazji na AfrykęP n . , zajmując Mauretanię i Numidię; przez 14 miesięcy oblegałHippo Regius (podczas tego oblężenia zmarł —» Augustyn);

  431 został władcą Afryki P n . ; 435 zawarł t r a k t a t z Rzymianami,a 439 zajął Kartaginę;...

  Ocena /

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOCENTRYZM

  (gr. ge ziemia, łac. centrum), poglądwyjaśniający przestrzenne i czasowe lokalizowanie Ziemi wcentrum wszechświata i implikujący jej stabilność (przeciwstawny—> heliocentryzmowi).

  1. W B i b l i i - g. jest w znacznej mierze uwarunkowanywyobrażeniami ludów starożytnego Bliskiego Wsch. (zwł...

  Ocena /

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /11 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOFAGIA

  (gr. ge ziemia, fagein jeść, spożywać), zwyczajspożywania ziemi, występujący w obrzędach rytualnychludów pierwotnych; także przejaw zachowań patologicznych,związanych z histerią lub niedokrwistością organizmu (zw.wówczas sideropenią).

  Pierwsze przypadki g. j a k o formy terapii stwierdzono w...

  Ocena /

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOFFREY z MONMOUTH bp.

  ur. ok. 1100 w Monmouth,zm. 1154, ang. kronikarz.

  Kształcił się prawdopodobniew klasztorze benedyktyńskim w rodzinnym mieście, a1129-50 był związany z Collegium Saint George w Oksfordzie;był archidiakonem w Monmouth;

  1152 został bpem SaintAsaph (Walia). G. jest uważany za autora kroniki HistoriaRegum...

  Ocena /

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENNADIUSZ II

  Właśc. Georgios Kurteses (przydomekScholarios), ur. ok. 1405 w Konstantynopolu, zm. po 1472 wklasztorze św. Jana Chrzciciela (Pródromos) k. Seres (pn.--wsch. Grecja), patriarcha Konstantynopola, filozof i teolog.

  Studiował filozofię i teologię (także zach.) u Marka z Efezuoraz u Plethona w Mistrze; nast. w...

  Ocena /

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /4 916

  praca w formacie txt

Do góry