awatar

Profil użytkownika mocher

Data rejestracji24 marca 2011 Ostatnio online25 marca 2011, 3:34

Statystyki

31 prac, w tym:

 • 29tekstowych
 • 2multimedialnych

Dodane prace /31 prac/

 • Ocena brak

  Inwestycja (projekt inwestycyjny)

  Definiowana jest jako długookresowe zaangażowanie zasobów ekonomicznych w celu produkowania i odnoszenia korzyści netto w przyszłości.

  Okres ekonomicznego życia projektu inwestycyjnego jest to okres, w którym generuje on korzyści netto. Jego długość zależy przede wszystkim od:

  trwałości popytu...

  Ocena /

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /3 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość obecna pieniądza

  Jest to wartość jaką posiada dzisiaj kwota pieniądza, którą będziemy dysponować w przyszłości. Im dalej w czasie jest odsunięty moment otrzymania danej kwoty, tym ma ona mniejszą wartość dzisiaj. Wyznaczenie aktualnej wartość danej kwoty pieniądza jest istotne przy podejmowaniu decyzji...

  Ocena /

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość przyszła pieniądza

  Jest to wartość, jaką zainwestowana dziś kwota pieniężna będzie posiadać w przyszłości. Jej wysokość zależna jest od stopy procentowej, ale również od sposobu kapitalizacji odsetek. Wyróżniamy dwa rodzaje kapitalizacji:

  rachunek odsetek prostych,

  rachunek odsetek złożonych.

  Przy...

  Ocena /

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość pieniądza w czasie

  Aby porównać określone kwoty pieniądza, musimy dokonać odpowiednich przeliczeń. Do określenia wartości przyszłej wykorzystujemy rachunek kapitalizacji, natomiast do określenia wartości obecnej rachunek dyskontowy. W przedsiębiorstwie rachunek zmiennej wartości pieniądza w czasie wykorzystywany jest do...

  Ocena /

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa procentowa

  Jest ceną płaconą przy pożyczaniu kapitału, a w przypadku kapitału własnego jest to nadzieja inwestora na uzyskanie zysków kapitałowych. Dokładne przewidywanie stóp procentowych jest zadaniem nie tyle trudnym, ile raczej niemożliwym. Ta niewiara w dokładne określenie wielkości stóp...

  Ocena /

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje inwestycyjne

  Można podzielić na trzy grupy:

  - decyzje służące odrzuceniu lub akceptacji konkretnego projektu inwestycyjnego,

  - decyzje dotyczące wyboru określonego wariantu inwestycyjnego spośród kilku konkurencyjnych projektów prowadzących do tego samego celu

  - decyzje odnoszące się do wyboru...

  Ocena /

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki obsługi zobowiązań

  Służą pomiarowi zdolności firmy do obsługi obciążeń finansowych, informuje o prawdopodobieństwie niewypłacalności, np. wskaźnik pokrycia odsetek od wykorzystywanych kapitałów obcych: zysk operacyjny(EBIT)/odsetki - informuje ile razy zysk pokrywa wymagalne odsetki.

  Ocena /

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku

  Pokrycie majątku kapitałami własnymi = kapitały własne + rezerwy majątek ogółem.

  Wskaźnik ten stanowi odwrotność wskaźnika obciążenia majątku zobowiązaniami. Do rezerw uwzględnionych we wskaźnikach pokrycia majątku kapitałami własnymi, zalicza się wszelkiego rodzaju fundusze...

  Ocena /

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

  Ocena /

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  Ocena /

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /

  praca w formacie txt

Do góry