awatar

Profil użytkownika Mirek

Data rejestracji14 czerwca 2011 Ostatnio online15 czerwca 2011, 1:07

Statystyki

38 prac, w tym:

 • 38tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /38 prac/

 • Ocena brak

  TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Funkcja wyjaśniająca teorii

  W modelu analit.-empir. jest przekonanie, że wyjaśnienie jest najlepszym narzędziem sprawowania kontroli nad zjawiskami. Jeżeli potrafimy odpowiedzieć na pytanie dlaczego fakty zaistniały, to tym samym umiemy te zdania wyjaśnić. Wyjaśnienie to odpowiedź na pytanie „dlaczego?” świat istnieje tak, jak...

  Ocena /

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Funkcje teorii

  Wiedza ujęta w formę teorii powinna skutecznie zaspokajać ludzkie potrzeby poznawcze (dostarczać odpowiedzi, czynić świat zrozumiałym). Funkcje teorii:

  funkcja deskryptywna (opisowa),

  funkcja eksplanacyjna (wyjaśniająca),

  funkcja prognostyczna (predyktywna)

  funkcja pragmatyczna...

  Ocena /

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia dedukcyjna

  Kontekst odkrycia jest nieistotny, nie ważne jak zbudowana została teoria, najważniejszy jest sposób uzasadnienia teorii. Uzasadnienie = wykazanie, że hipoteza (wyprowadzona dedukcyjnie z teorii) nie jest sprzeczna z innymi dobrze potwierdzonymi prawami (wiedzą) + że konsekwencje empiryczne takiej hipotezy...

  Ocena /

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /11 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia indukcyjna

  Robert Merton: badania odgrywają nie tylko role bierne (weryfikowanie, potwierdzanie, obalanie lub sprawdzanie hipotez), ale też aktywne, gdy dają początek nowej teorii lub przeformułowują istniejące już teorie.

  kontekstu odkrycia (badania nauk. polegają na indukcyjnej generalizacji rezultatów...

  Ocena /

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /3 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE?

  Empiryczne teorie naukowe mogą być konstruowane wedle 1 z 2 podstawowych strategii metodologicznych: indukcyjnej lub dedukcyjnej - obie są akceptowane w analityczno – empirycznej koncepcji nauki.

  I. INDUKCJONIZM: najpierw badania empiryczne, a następnie na ich podstawie formułowanie uogólnień i teorii...

  Ocena /

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Zakres teorii

  O zakresie teorii decyduje zespół szczególnych warunków, określających zasięg ważności teorii i dziedzinę jej stosowalności. Teoria niejako sama wyznacza swój zakres przez dające się wyprowadzić z jej twierdzeń wnioski logiczne. Teoria może dotyczyć zarówno 1 określonego fragmentu świata (wówczas...

  Ocena /

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Uzasadnianie zdań teorii

  Zdanie nigdy nie jest prawdziwe nieodwołalnie, prawdy zdania nigdy nie potrafimy ostatecznie dowieść, fałszu – tak. Dlatego jednym z warunków pozaformalnych stawianych twierdzeniom teorii jest ich możliwie dostateczne uzasadnienie.

  Uzasadnić jakieś twierdzenie to tyle, co wykazać, że zostały dotrzymane...

  Ocena /

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /5 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Zdania teorii

  Zdania jako element teorii to zbiory twierdzeń, praw, hipotez, a więc obiektów językowych, które – obok wątpliwości dotyczących języka – rodzą liczne kontrowersje dotyczące głównie ich formy oraz sposobu ich uporządkowania w formę teorii (problematyka rozległości powiązań między twierdzeniami...

  Ocena /

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Język teorii

  W dyskusji nad językiem teorii naukowych proponuje się za teorię uznawać system „…zdań zawierających przynajmniej jedno zdanie nie-obserwacyjne, tzn. takie, w którym występują terminy teoretyczne”. Czyli teoria traktowana jest jako skrótowe, kryjące się za terminami teoretycznymi, sformułowanie relacji i...

  Ocena /

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /5 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH

  Części składowe teorii traktowanej jako zbiór obiektów językowych, które zostały poddane wielokierunkowej analizie logicznej:

  Język teorii.

  Zbiór zdań przyjmowanych jako twierdzenia czy też prawa teorii.

  Zestaw środków dowodowych (formalnych), stosowanych na gruncie danej teorii przy...

  Ocena /

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt

Do góry