awatar

Profil użytkownika Mikolaj

Data rejestracji3 czerwca 2011 Ostatnio online3 czerwca 2011, 15:38

Statystyki

9 prac, w tym:

 • 9tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /9 prac/

 • Ocena brak

  Transfer technologii

  Postęp techniczny w aspekcie ekonomicznym jest, gdy pojawiają się:

  Nowe metody wytwarzania danego produktu, skutkiem jest wzrost efektywności czynników produkcji – innowacyjność wytwarzania

  Jakościowo lepsze lub nowe produkty – innowacyjność produktu

  Wiedza techniczna jest utożsamiana z...

  Ocena /

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /8 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nielegalne przepływy kapitałowe

  Globalizacja gospodarki światowej oddziałuje także na finanse międzynarodowe

  Coraz większa liberalizacja i znoszenie ograniczeń dewizowych powoduje coraz intensywniejsze przemieszczanie się kapitałów

  One mogą być udokumentowane i nieudokumentowane

  Mafie, pralnie, rozboje...

  Ocena /

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /8 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

  Przez dziesiątki lat przedmiotem zainteresowania teorii MSG był wyłącznie obrót towarowy

  Zakładało się brak mobilności – w ujęciu międzynarodowym:

  ziemi, pracy, kapitału

  pokazała się internacjonalizacja, a handel wewnątrzgałęziowy zaczął zastępować...

  Ocena /

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /7 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Argumenty na rzecz stosowania narzędzi polityki handlowej

  1.ograniczać import,

  Argumenty te są zbieżne ze stosowaniem protekcjonizmu

  Argumenty ogólne

  Ochrona procesu industrializacji-zasady wolnego handlu dotyczą tylko krajów na podobnym poziomie rozwoju, kraje na wcześniejszym poziomie rozwoju muszą mieć ochronę

  Cło optymalne - pojawiło się...

  Ocena /

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka handlowa i jej narzędzia

  Państwo posługuje się różnymi środkami administracyjnymi– ograniczenia przedmiotowe lub terytorialne

  używa się różnych narzędzi:

  cła – narzędzia taryfowe

  nietaryfowe – pozataryfowe i parotaryfowe

  środki pozataryfowe są to wszystkie rodzaje regulacji, działań, procedur i środków...

  Ocena /

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /7 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólna koncepcja antyimportowa

  kraje rozwijające się muszą dojrzeć do aktywnego i efektywnego uczestnictwa w handlu międzynarodowym

  najpierw koncentracja na popycie wewnętrznym

  eksport jako zapłata za niezbędny import

  rozwój przemysłu – zwłaszcza przetwórczego

  deformacja cen

  przedsiębiorstwa...

  Ocena /

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe orientacje antyimportowej polityki gospodarczej

  Ekonomia rozwoju – nierównomierność rozwoju jest następstwem doktryny wolnego handlu, która faworyzowała kraje ekon zaawansowane

  Ekonomia dobrobytu – sprawiedliwy podział dochodów, stawia na pozaekonom korzyści – pełne zatrudnienie, edukacja, awans cywilizacyjny, zapewnienie politycznej samodzielności...

  Ocena /

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naukę o międzynarodowych stosunkach gospodarczych - Odrobina historii

  Protekcjonizm od zawsze – staroż, średn a potem merkantylizm

  Pojawienie się korzyści komparatywnych gdzie eksport i import cieszyły się równymi prawami

  Doktryna wolnego handlu

  Protekcjonizm nie zginął – teza o konieczności ochrony krajów słabszych ekonomicznie

  Zasada...

  Ocena /

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naukę o międzynarodowych stosunkach gospodarczych

  Należy ją traktować jako teorię ekonomii. Przedmiotem tej dyscypliny są zasady i mechanizmy rządzące tą gospodarką narodową.W gospodarce światowej zachodzą szybkie przemiany, rozwijają się rynki. Dziedzina ta, więc zyskała na dużej popularności. Przedmiotem badań są stwierdzenia bardzo ogólne –...

  Ocena /

  Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011 Znaków /371

  praca w formacie txt

Do góry