awatar

Profil użytkownika Mietek

Data rejestracji25 kwietnia 2011 Ostatnio online26 kwietnia 2011, 1:15

Statystyki

60 prac, w tym:

 • 60tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /60 prac/

 • Ocena brak

  Związek między stworzeniem a Odkupieniem

  Egzegeza w Pnp, w wielce zmysłowych i czułych słowach nie widzi niczego innego jak tylko wscodnią lirykę miłosną. Z trudem mogłaby wyjaśnić dlaczego ta miłosna pieśń przyjęta została do kanonu Pisma Świętego i zachowała się. Wiele wersetów w Pnp w tradycji chrześcijańskiej mogły być...

  Ocena /

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sakramentalna godność małżeństwa

  Na przykładzie małżeństwa daje się ukazać jak różne znaki i działania kryją się pod ogólnym pojęciem „sakrament”. Niewątpliwie chrzest i bierzmowanie również nakładają na przyjmującego odpowiedzialność za całość wspólnoty wierzących.

  Pokuta a jeszcze bardziej kapłaństwo ze względu na...

  Ocena /

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swoistość małżeństwa

  Jego szczególne zakorzenienie nie tylko w sferze osobowej lecz też w społeczności naturalnej powoduje, że w tym przypadku mniej niż przy pozostałych sakramentach. Można być pewnym, że to podstawa chrześcijaństwa, urzeczywistnianie się dotyczy kościelno – chrześcijańskiego obszaru.

  Jeśli chodzi o...

  Ocena /

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo jako rzeczywistość „historyczna”

  Małżeństwo jest rzeczywistością „historyczną”. Konkretny sposób wspólnoty między mężczyzną a kobietą ulegał i ulega doniosłym przeobrażeniom i że znana nam forma monogamii bynajmniej nie zawsze była taka oczywista. Wydaje się, że trzeba przedstawić trzy aspekty tej sprawy:...

  Ocena /

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włożenie rąk i ordynacja - Potrójne ustopniowanie sakramentu święceń

  Jeśli kapłani jako współpracownicy biskupów widziani są w jak najściślejszej jedności z biskupem, to wyraża się w tym pozytywne przekonanie o jednym sakramencie, a zatem jedności szczególnego urzędu posługi. Ale nie da się ukryć, że takie wyprowadzenie prezbiteratu z biskupstwa posiada swoje...

  Ocena /

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /3 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włożenie rąk i ordynacja - Ustanowienie urzędu

  Wprowadzenie w urząd kierowania związane jest z włożeniem rąk jako skutecznym znakiem, w którym sprawującemu urząd udziela się wymagane dla jego zadań dary i moce Ducha Świętego. Ma się na uwadze w pierwszym rzędzie nie duchowe kwalifikacje osoby. Wszystkie 3 miejsca (Tm) mówią raczej o włożeniu...

  Ocena /

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włożenie rąk i ordynacja - Prastary znak

  Włożenie rąk w sensie przekazania pełnomocnictwa istniało już w ST i judaizmie w czasach przedchrześcijańskich. Ten prastary znak błogosławieństwa i wzięcia w posiadanie wywarł historyczny wpływ przede wszystkim poprzez Księgę Liczb. Opowiada się tam, w jaki sposób Jozuemu została przekazana...

  Ocena /

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesnochrześcijańskie kształtowanie się urzędów kierowania - Wykształcenie się monarchicznego episkopatu

  W listach Pawła tylko przelotnie wspomina się o biskupach w Flp 1,1 Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami zresztą w l. mn., co pozwala przypuszczać, że nie odróżnia się jeszcze biskupów od kapłanów. W...

  Ocena /

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesnochrześcijańskie kształtowanie się urzędów kierowania - Różnorodność posług

  Wspólnota jerozolimska tworzy obok grona 12 formę posługi Siedmiu (Dz 6,1-3) Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a...

  Ocena /

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesnochrześcijańskie kształtowanie się urzędów kierowania - Przedwielkanocne korzenie

  Powołanie uczniów przez samego Jezusa, wezwanie poszczególnych mężczyzn do jego naśladowania jest zachętą do opuszczenia, w dosłownym sensie, dotychczasowego miejsca pobytu i pójścia za Nim. Z powielkanocnej perspektywy “bycia uczniem” i “bycia chrześcijaninem” występują często zamiennie.

  W pytaniu o...

  Ocena /

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /3 898

  praca w formacie txt

Do góry