awatar

Profil użytkownika Marika666

Data rejestracji30 stycznia 2013 Ostatnio online4 marca 2013, 18:26

Statystyki

297 prac, w tym:

  • 297tekstowych
  • 0multimedialnych

Dodane prace /297 prac/

  • Ocena brak

    LANE (LAN Emulation)

    LANE (LAN Emulation) - specyfikacja ATM Forum definiująca sposób komunikowania się aplikacji stacji roboczych przyłączonych do sieci LAN przez sieć szkieletową zbudowaną w technologii ATM. Najnowsza wersja - LANE 2.0 - rozszerza standardowe funkcje sieci LAN przez zapewnienie odpowiedniej jakości usług...

    Ocena /

    Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /393

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    LAP (Link Access Procedure)

    LAP (Link Access Procedure) - grupa protokołów zapewniająca dostęp do warstwy łącza danych w komunikacji pakietowej z protokołem X.25. Stanowi także element sygnalizacji do współpracy z in. systemami komunikacyjnymi jako: LAP-B - w komunikacji dwupunktowej (GSM), LAP-D - w sieciach zintegrowanych ISDN...

    Ocena /

    Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /772

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    LAP-B (Link Access Procedure Balanced)

    LAP-B (Link Access Procedure Balanced) - procedura sygnalizacyjna symetrycznego (balanced) dostępu do łącza dwupunktowego, stosowana w warstwie łącza danych sieci pakietowych X.25, przy współpracy urządzeń DTE z urządzeniami DCE. Prezentuje pełnodupleksową procedurę z bitową synchronizacją łącza...

    Ocena /

    Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /490

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    LAP-D (Link Access Procedure for D channel)

    LAP-D (Link Access Procedure for D channel) - procedura sygnalizacyjna warstwy łącza danych stosowana w sieciach cyfrowych ISDN, prowadzona w kanale sterującym D. LAPD jest używana również w niektórych sieciach radiokomunikacji ruchowej (GSM) do przesyłania informacji sterujących i ciągów...

    Ocena /

    Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /720

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    LAP-F (Link Access Procedure for Frame Mode Bearer Services)

    LAP-F (Link Access Procedure for Frame Mode Bearer Services) - wywodzący się wprost z protokołu LAP- D (dla ISDN) i zdefiniowany w zaleceniu Q.922 protokół przeznaczony dla pakietowych transmisji danych, stosujących technikę przełączania lub przekazywania ramek.

    Usługi związane z przekazywaniem ramek...

    Ocena /

    Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /621

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    LAP-M (Link Access Protocol for Modems)

    LAP-M (Link Access Protocol for Modems) - protokół korekcji błędów, zdefiniowany w specyfikacji V.42. Dla zapewnienia poprawności przesyłanych danych korzysta z kodowania nadmiarowego typu CRC i funkcji retransmisji z potwierdzeniem ARQ implementowanej w modemach analogowych.

    Ocena /

    Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /296

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

    Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) - półprzewodnikowe urządzenie optyczne emitujące wyłącznie stabilną i spójną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego (światło koherentne) w zakresie podczerwonym, widzialnym lub nadfioletowym, Dyskretne widmo (kilka fal)...

    Ocena /

    Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /897

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    LCD (Liqnid Crystal Display)

    LCD (Liqnid Crystal Display) - technologia wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, także nazwa ciekłokrystalicznych ekranów używanych w komputerach przenośnych, telefonach komórkowych i cyfrowych aparatach telefonicz- nych. Ich charakterystyczną cechą jest niewielki pobór mocy (zasilanie bateryjne), matrycowy...

    Ocena /

    Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /435

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    LCP (Link Control Protocol)

    LCP (Link Control Protocol) - jeden ze składników protokołu PPP, przewidywanego do obsługi transmisji data- gramowych w łączach dwupunktowych. Protokół LCP specy- fikuje metody kapsułkowania i wymiarowania pakietów oraz spełnią funkcje kontrolne (zakładanie i utrzymanie połączenia). Umożliwia także...

    Ocena /

    Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /408

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

    LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - prosty protokół wywodzący się ze standardu usług katalogowych X.500 (1993 r.), zezwalający na dostęp do katalogów adresowych w sieciach TCP/IP w celu identyfikacji zasobów sieciowych. Stał się praktycznie standardem dostępu do usług katalogowych...

    Ocena /

    Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /639

    praca w formacie txt

Do góry