awatar

Profil użytkownika Marcel

Data rejestracji18 sierpnia 2011 Ostatnio online18 sierpnia 2011, 3:56

Statystyki

55 prac, w tym:

 • 55tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /55 prac/

 • Ocena brak

  Warunkowe umorzenie postępowania karnego

  Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli występują następujące przesłanki:

  a) wina sprawcy i społeczna szkodliwość popełnionego czynu przez niego nie są znaczne;

  b) okoliczności przestępstwa nie budzą wątpliwości;

  c) sprawca nie był dotąd karany za przestępstwo umyślne;

  d)...

  Ocena /

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunkowe zawieszenie wykonania kary

  Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary:

  a) pozbawienia wolności nie przekraczjącej 2 lat;

  b) ograniczenia wolności;

  c) grzywny orzeczonej jako kara samoistna;

  Decydując się na warunkowe zawieszenie wykonania kary sąd bierze pod uwagę przed wszystkim postawę sprawcy i jego własności i warunki...

  Ocena /

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kary i środki karne

  Kara jest to środek przymusu państwowego, stosowany przez sądy wobec sprawców przestępstwa i polegający na sprawdzeniu pewnej dolegliwości.

  Kary wymierzają także niektóre organy wymiaru sprawiedliwości (np. kolegia do spraw wykroczeń). Kara jest zawsze wyrazem społecznego potępienia przestępcy...

  Ocena /

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i cele kary oraz zasady jej wymiaru

  Przepisy części szczególnej kodeksu karnego dotyczące poszczególnych przestępstw nie określają kar w sposób sztywny. Wyznaczają jedynie granice, w jakich sąd powinien karę wymierzyć. Na przykład według art. 173 & 1 k.k. ,, kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega...

  Ocena /

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okoliczności wyłączające bezprawność czynu

  Niepoczytalność jest to określony stan psychiczny człowieka, polegający na tym, że nie rozpoznaje on swoich czynów lub nie może kierować swym postępowaniem. Przyczyną niepoczytalności może być niedorozwój umysłowy, choroba psychiczna bądź inne zakłucenia czynności psychicznych.

  Błąd - Zgodnie z...

  Ocena /

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadia dokonywania przestępstw

  Do popelnienia przestępstwa dochodzi przede wszystkim w ten sposób, że człowiek zachowuje się w sposób zakazany przez konkretny przepis szczególny prawa karnego: zabija, kradnie, podrabia podpis na dokumencie itd. Jednakże nie jest to jedyna forma, w jakiej może być popełnione przestępstwo. Przestępcą...

  Ocena /

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie winy w prawie karnym i jej rodzaje

  Wina jest jednym z niezbędnych elementów przestępstwa. Nie jest więc przestępstwem taki czyn, który odpowiada wprawdzie opisowi zamieszczonemu w jednym z przepisów kodeksu karnego, ale popełniony został w sposób niezawiniony. Bez winy nie ma przestępstwa.

  Na ogół przez winę rozumie się określony...

  Ocena /

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady odpowiedzialności karnej

  Podstawą odpowiedzialności karnej stanowi czyn. Czyn jest to zachowanie człowieka realizujące decyzje jego woli wyrażone w działaniu albo zaniechanie. Odpowiedzialności karnej podlega ten, tylko kto popełnia czyn zabroniony. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn przesądza o tym, że czyn jest...

  Ocena /

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje przestępstw

  Nie każdy czyn zabroniony przez prawo jest przestępstwem. Przestępstwem jest tylko taki czyn, który został zabroniony w pewien szczególny, kwalifikowany sposób: pod groźbą kary.

  Przestępstwo jest to zawiniony czyn człowieka, społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary.

  Wśród przestępstw...

  Ocena /

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka prawa karnego

  Podstawowym źródłem prawa jest kodeks karny. Kodeks karny składa się z trzech części: ogólnej, szczególnej i wojskowej. W części ogólnej zostały uregulowane podstawowe zagadnienia prawa karnego. Część szczególna to zbiór przepisów, z których każdy odnosi się do konkretnego przestępstwa. Część...

  Ocena /

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /3 241

  praca w formacie txt

Do góry