awatar

Profil użytkownika malyglod

Data rejestracji18 lutego 2011 Ostatnio online21 lutego 2011, 17:11

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  Teatr „żywy" - Kostium

  Kostium określa zwykle płeć postaci, kondycję społeczną, region, epokę historyczną. Najczęściej kostium jest stylizowany, stanowi też integralny składnik całości kompozycji scenografa.

  Kostiumy mogą mieć charakter symboliczny. W każdym wypadku kostium powinien być rzeźbą, z którą liczy się...

  Ocena /

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr „żywy" - Scenografia

  Scenografia stanowi niezwykle ważny system znaków teatru, a równocześnie środków wyrazu artystycznego. Powinna ona współdziałać z całością inscenizacji. Pojęcie scenografii łączy się z malarstwem, jest więc związane z oprawą plastyczną widowiska scenicznego.

  W teatrze starożytnej Grecji udział...

  Ocena /

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /4 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr „żywy" - Podstawowe tworzywo teatru

  Podstawowe tworzywo teatru

  Trzecia koncepcja podkreśla intersemiotyczny charakter teatru: przekład znaków literackich dramatu na „język teatru". Termin ten nie znalazł jednak powszechnej akceptacji dla określenia środków przekazywania treści przez teatr. W końcu lat sześćdziesiątych naszego wieku...

  Ocena /

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /4 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

  Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

   

  Teatr, film, radio i telewizja stanowią ważne ogniwa systemu oświa-towo-wychowawczego, a równocześnie integralne składniki kultury współczesnej.

  Przedstawienie teatralne opiera się na tekście literackim, toteż związek teatru z literaturą jest...

  Ocena /

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Prąd literacki

  Prąd literacki — to zespół tendencji literackich (ideowo-artystycz-nych) utrwalony w wielu znaczących dziełach powstałych w czasowej bliskości, w miarę spójny i wewnętrznie zhierarchizowany, żywotny w u-chwytnych granicach historycznych. W ramach jednego okresu współ-występuje zwykle parę prądów; np. w...

  Ocena /

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Okres literacki

  Okres literacki (inaczej: epoka literacka) — to faza procesu historycz-noliterackiego zawarta w dających się określić ramach chronologicznych. Ramy takie wyznaczają niekiedy daty wydarzeń istotnych w dziejach danej zbiorowości (np. powstanie styczniowe jako granica między romantyzmem a pozytywizmem), kiedy...

  Ocena /

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Konwencja literacka

  Konwencja literacka — to jeden ze składników tradycji: zespół norm określających właściwości (tematyczne, kompozycyjne, stylistyczne) u-tworów danego typu, zaświadczony odpowiednio bogatą praktyką pisarską i odpowiadający gustom jakiejś grupy czy warstwy publiczności literackiej. Konwencji odpowiada...

  Ocena /

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Tradycja literacka

  Tradycja literacka — całokształt doświadczeń literackich przeszłości stanowiących w danym czasie i środowisku układ odniesienia dla twórczości i zarazem decydujących o upodobaniach i oczekiwaniach publiczności literackiej. Tradycja sumuje, porządkuje i hierarchizuje owe doświadczenia, czyniąc z...

  Ocena /

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI

  Proces historyczno - literacki—przeobrażenia, jakim podlega literatura w czasie historycznym. Jego najważniejsze aspekty to:

  ilościowy przyrost dokonań pisarskich — nieustanne przybywaniedzieł nowych;

  przemiany w sposobach odbierania dzieł już istniejących — ichciągłe reinterpretacje i...

  Ocena /

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA LITERACKA - Publiczność literacka

  Publiczność literacka — to ukształtowana w obrębie danego społeczeństwa zbiorowość odbiorców dzieł literackich. Liczebność, zasięg i skład publiczności zależą w każdym wypadku od struktury społecznej, która stanowi jej podłoże, a więc od istniejących zróżnicowań klasowych, stanowych czy...

  Ocena /

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /3 166

  praca w formacie txt

Do góry