awatar

Profil użytkownika Ludwik

Data rejestracji16 czerwca 2011 Ostatnio online16 czerwca 2011, 19:14

Statystyki

40 prac, w tym:

 • 40tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /40 prac/

 • Ocena brak

  Metody działania grup interesu

  Grupa interesu to grupa nie będąca aktorem politycznym, lecz chcąca wywierać wpływ na zarys polityki prowadzonej przez rządy.

  Grupy interesu rodzą się w przestrzeni gospodarczej lub są kreowane przez struktury władzy.

  Grupy interesu:

  ■ Reprezentują i artykułują interesy określonych grup...

  Ocena /

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legitymizacja władzy politycznej

  Legitymizacja władzy jest przedmiotem badań politologii, filozofii i socjologii polityki. Ponieważ nie można wytłumaczyć posłuchu dla władzy czystą przemocą, należy wytłumaczyć dlaczego ludzie są jej posłuszni. Każda władza oparta jest na przyzwoleniu i musi opierać się na powszechnych...

  Ocena /

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /4 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja władzy politycznej Maxa Webera

  Według klasycznej definicji Maxa Webera, władza to dowolna możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych bez względu na sprzeciw i na to, na czym ta możliwość się opiera.

  Często przyjmuje się, że osoba podporządkowana sprawującemu władzę, powinna posiadać...

  Ocena /

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja państwa minimalnego

  Państwo minimalne to państwo ograniczające się do minimalnej interwencji, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewniające istnienie rynku.

  Do minimalnych zadań państwa należą: stanowienie prawa, ochrona przed przemocą, ochrona przed kradzieżą, ochrona przed...

  Ocena /

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /4 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Komunikacji

  Deutsch traktował władzę jak swego rodzaju walutę i jeden z mechanizmów kontroli społecznej, która istnieje tam gdzie nie należy korzystać z przemocy a gdzie zawodzą oddziaływanie przyzwyczajenie czy dobrowolna koordynacja. Tak rozumiana władza wiąże się z obiegiem informacji w systemie społecznym...

  Ocena /

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Operacyjne

  Na początku dostrzegano władze tylko w tedy kiedy państwo A wywierało wpływ na państwo B i państwo B czyniło coś wbrew swojej woli.

  Benfield wyróżnił analizę czynników umożliwiających wywieranie wpływu :

  - oddziaływanie opierające się na poczuciu zobowiązania (autorytet)

  - oddziaływanie...

  Ocena /

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Substancjonalne

  Dawniej władza była utożsamiana z politycznymi środkami i zasobami które państwo może wykorzystać realizując monopol uprawnionego zastosowania przemocy, aby przeprowadzić swe zamierzenia pomimo wewnętrznego oporu obywateli czy też w relacjach zagranicznych z innymi państwami. W latach 50 XX wieku...

  Ocena /

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Teorie psychologiczne

  Dążenie do władzy często jest wykazywane jako jeden z podstawowych ludzkich popędów.

  Jest to nie tylko wykorzystywanie władzy do maksymalizacji przyjemności, ale głównie twierdzenie, że człowiek nie może sobie zapewnić mocy i środków do tego by żyć dobrze tak jak w danej chwili nie zdobywając sobie...

  Ocena /

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota rewolucji według Hannah Arendt

  Pojęcie „rewolucja” często potocznie kojarzone jest z przemocą i gwałtem. W potocznym rozumieniu podobne jest do wojny, można powiedzieć wojny domowej. Nie mniej jednak, jeśli chcemy ukazać prawdziwe oblicze rewolucji, nie możemy się zadowolić potocznymi intuicjami, należy wydobyć całą głębię tego...

  Ocena /

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /5 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza państwa w świetle koncepcji starożytnych, średniowiecznych, oświeceniowych i marksizmu

  Starożytność. Arystoteles uważał, że państwo powstało na drodze naturalnego rozwoju. Ludzie łączyli się w rodziny, te w osady a następnie w koinonia, miasta-państwa w celu osiągnięcia szczęścia i samowystarczalnego istnienia. Zadaniem takiego polis miało być zapewnienia ludziom cnotliwego...

  Ocena /

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /3 960

  praca w formacie txt

Do góry