awatar

Profil użytkownika Lazarz

Data rejestracji18 listopada 2011 Ostatnio online18 listopada 2011, 18:50

Statystyki

65 prac, w tym:

 • 65tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /65 prac/

 • Ocena brak

  Sukcesja uniwersalna i syngularna

  Sukcesja to zajęcie przez jedną osobę pozycji prawa lub obowiązku, jaki zajmowała inna osoba w stosunku do tego samego prawa lub obowiązku.

  Sukcesja syngularna występuje np. przy przeniesieniu własności pojedyńczej rzeczy. Nabywca wstępuje tu tylko w wycinek praw podmiotowych zbywcy.

  Sukcesja...

  Ocena /

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nemo plus iuris...

  Nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet . Nikt nie może przenosić na drugiego więcej prawa niż sam ma . Znaczy to, że suma uprawnień nabywcy nie może być większa niż suma uprawnień które przysługiwały zbywcy.

  Ocena /

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne kazualne i abstrakcyjne

  Czynności prawne kazualne to takie przy złożeniu których porządek prawny przewidywał dla nich ochronę prawną.  

  Czynności abstrakcyjne skutek prawny oświadczenia woli, jako od causa oderwany wyrażał się w samym fakcie złożenia określonego oświadczenia woli.

  Ocena /

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastępstwo w czynnościach prawnych

  Czynność prawna dokonywana może być osobiście lub poprzez zastępcę. Zastępstwo może być bezpośrednie ( zastępca dokonuje czynności w imieniu drugiej osoby z bezpośrednim dla niej skutkiem np. zastępca nabywa jakiś przedmiot na rzecz osoby zastępowanej , to ona właśnie ma obowiązek zapłaty za...

  Ocena /

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne wzruszalne

  Przymus psychiczny (metus) i podstęp (dolus) były wadami oświadczeń woli , ale czynności prawne zawarte z takimi błędami wywoływały skutek prawny. Mogły być one zniesione przez działanie osoby zainteresowanej. Były to tzw. czynności wzruszalne. Podstawą unieważnienia była wada w oświadczeniu...

  Ocena /

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwalidacja (konwalescencja) i konwersja czynności prawnych

  Konwalidacja polegała na tym , że czynność prawna w której miało miejsce naruszenie którejś z przesłanek bezwzględnej nieważności czynności prawnej nie mogła stać się ważną.

  Konwersja czynności prawnych zaś , polegała na tym , że gdyby osoba składająca oświadczenie woli wiedziała, że nie...

  Ocena /

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi ważności czynności prawnej

  Bezwzględna nieważność czynności prawnej (następująca z mocy samego prawa) miała miejsce gdy zabrakło nawet jednej z przesłanek ważności :

  zdolności do czynności prawnych podmiotu składającego oświadczenie woli

  zgodności treści czynności prawnej z przepisami prawa i dobrymi...

  Ocena /

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dolus i metus

  Przymus psychiczny (metus) miał miejsce wówczas gdy czynność została podjęta pod wpływem obawy, wywołanej groźbą. Wg prawa cywilnego czynność taka była ważna skoro towarzyszył jej akt woli i jego przejaw w oświadczeniu. W edykcie Hadriana została ona jednak uznana za wzruszalną , a więc strona...

  Ocena /

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady oświadczenia woli

  Są to wszystkie te wypadki, w których zachodzi niezgodność między aktem woli a jego przejawem – oświadczeniem woli. Rozbieżność ta może być spowodowana celowo , bądź niezamierzona.

  Zamierzone niezgodności między aktem woli, a jego przejawem na zewnątrz:

  Oświadczenie nie na serio (per iocum)...

  Ocena /

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polecenie (modus)

  Polecenie (modus) jest klauzulą dodatkową do czynności o charakterze darmowym (darowizna, wyzwolenie), nakazującą odnoszącemu korzyść, określone zachowanie się.

  Ocena /

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /171

  praca w formacie txt

Do góry