awatar

Profil użytkownika krzysztof

Data rejestracji25 marca 2011 Ostatnio online25 marca 2011, 3:39

Statystyki

14 prac, w tym:

 • 14tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /14 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie zapasami

  Pojęcie zapasów jest bardzo zróżnicowane (materiały, surowce, produkcja w toku, wyroby gotowe); z ich utrzymywaniem związane dwa rodzaje kosztów: utrzymywania i składania zamówienia, których minimalizacja możliwa dzięki ustaleniu optymalnej partii dostawy jak również punktu zamówienia; w celu zapewnienia...

  Ocena /

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie środkami pieniężnymi

  Celem powinno być minimalizowanie ilości środków pieniężnych przy jednoczesnym utrzymaniu płynności; ważnym narzędziem jest plan wpływów i wydatków pieniężnych oraz ustalenie optymalnego poziomu gotówki (modele Baumola, Millera - Orra i inne).

  Ocena /

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finansowanie krótkookresowe

  Zobowiązania krótkookresowe (zobowiązania z tytułu towarów i usług, krótkookresowe kredyty bankowe, zobowiązania wekslowe, emisja krótkookresowych papierów wartościowych, faktoring) stanowią podstawowe źródło finansowania umożliwiające prowadzenie bieżącej działalności firmy; teoretycznie...

  Ocena /

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie należnościami

  Należności to aktywa bieżące, które mogą być zdefiniowane jako roszczenia spółki w stosunku do jej klientów z tytułu dostarczenia produktów i usług sprzedanych na warunkach kredytowych, za które zaplata ma zostać uiszczona w przyszłości, które można traktować jako inwestycję polegającą na...

  Ocena /

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kapitału obrotowego - cztery podstawowe obszary

  zarządzanie należnościami,

  zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi,

  zarządzanie zapasami

   zarządzanie gotówką.

  Ocena /

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki podwyższonej płynności i płynności natychmiastowej aktywów

  Wyraża relację pomiędzy aktywami obrotowymi pomniejszonymi o wartość zapasów i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów a zobowiązaniami krótkoterminowymi [1]. Konstrukcja tego wskaźnika opiera się na założeniu, że zapasy są najmniej płynnym składnikiem aktywów obrotowych, stąd gdy...

  Ocena /

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik płynności bieżącej aktywów

  Jest najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem do oceny zdolności firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Oblicza się go dzieląc wartość aktywów obrotowych przez krótkoterminowe (bieżące) zobowiązania (ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część pozostałych...

  Ocena /

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopień płynności danego składnika aktywów

  Zależy on od tego, jak szybko może on zostać zamieniony na gotówkę, bez ponoszenia znacznych strat. Zarządzanie płynnością polega na synchronizowaniu wpłat i wypłat środków pieniężnych, w celu uniknięcia niewypłacalności w stosunku do naszych wierzycieli.

  Pomiar płynności jest istotnym...

  Ocena /

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płynność finansowa

  Zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań. Ujmując to w sposób prosty, przedsiębiorstwo musi mieć w kasie lub w banku wystarczającą ilość środków pieniężnych, aby dokonać należytych wypłat. Jeżeli środków pieniężnych zabraknie, mówimy wówczas o utracie płynności...

  Ocena /

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza płynności finansowej

  Ryzyko utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo jest dodatkowym czynnikiem poważnie komplikującym zarządzanie. Kierownictwo przedsiębiorstwa stara się o zapewnienie jak najwyższej zyskowności, co jednak często powoduje obniżenie płynności finansowej.

  Ocena /

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /274

  praca w formacie txt

Do góry