awatar

Profil użytkownika Konstancjusz

Data rejestracji23 lutego 2012 Ostatnio online23 lutego 2012, 6:29

Statystyki

71 prac, w tym:

 • 71tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /71 prac/

 • Ocena brak

  Jakie aspekty procesu emocjonalnego podlegają świadomej kontroli?

   

  Oceny poznawcze nie musza mieć świadomego charakteru. Można zatem być zaskoczonym własnymi emocjami. Jednak wynikające z takich ocen emocje muszą być świadome. W zgodzie z Freudem Clore twierdzi, że nieświadomość emocji jest niemożliwa ponieważ w emocje uwikłane jest doświadczenie, a nie można...

  Ocena /

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /7 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów elementy struktury myślenia

   

  Myślenie jest procesem umysłowym wyższego rzędu, wykraczającym poza informacje dostarczane przez przetwarzanie sensoryczne. Myślenie przekształca dostępne informacje w nowe, abstrakcyjne reprezentacje. Myśl ludzka opiera się na wielu typach struktur umysłowych. Należą do nich pojęcia, schematy...

  Ocena /

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /5 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkody w rozwiązywaniu problemów

   

  Rozwiązywanie problemów – proces ukierunkowany na jakiś cel. Może wymagać rozumowania, ale też myślenia przez analogie lub jedynie operacji percepcyjnych, uwagi lub pamięciowych.

  Dunckera: „Problem pojawia się wtedy, gdy organizm ma cel, ale nie wie, jak go osiągnąć.”

  Człowiek ,w swym codziennym...

  Ocena /

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /5 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów własności emocji podstawowych na podstawie wybranej koncepcji

   

  Paul Ekman, uważa, że wszystkie emocje wykształciły się w filogenezie jako adaptacja do warunków życiowych człowieka i popychają nas w stronę bardziej adaptacyjnych zachowań (Ekman, 1998). Emocje według Ekmana są systemem szybkiego reagowania na specyficzne bodźce i służą błyskawicznej ocenie...

  Ocena /

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /5 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest geneza oraz skutki wyuczonej bezradności?

   

  Klasyczny model wyuczonej bezradności (Hiroto i Seligman, 1975) mówi o tym, że dłuższe przebywanie w sytuacji niekontrolowanej powoduje uczenie się braku związku między zachowaniem a biegiem zdarzeń, czyli niezależnie od tego jak zareagujemy w danej sytuacji, nie możemy niczego zmienić. Powoduje to...

  Ocena /

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /5 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola kryzysów w rozwoju człowieka

   

  Kryzys- (Allport) to sytuacja emocjonalnego i umysłowego stresu, wymagająca zmian perspektyw w ciągu krótkiego czasu. Te zmiany perspektyw wywołują często zmiany struktury osobowości. Zmiany te mogą być progresywne albo mogą być regresywne.

  Kryzys (PWN)- wszelki długotrwały proces kierunkowych...

  Ocena /

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /11 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów etapy rozwoju tożsamości człowieka na podstawie wybranej koncepcji

   

  Według SJP tożsamość znaczy po prostu tyle, co „bycie tym samym”. Termin ten odnoszony jest do konfiguracji cech, które pozwalają zidentyfikować, rozpoznać daną osobę czy grupę osób. Ustalenie czyjeś tożsamości polega więc na rozpoznaniu specyficznych cech danej osoby (grupy), które odróżniają...

  Ocena /

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /5 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt pierwszeństwa i świeżości w procesach pamięci

   

  Efekt świeżości - wyższe prawdopodobieństwo odtwarzania bodźców z końca listy np. słów. Wyjaśniany udziałem pamięci krótkotrwałej w odtwarzaniu materiału. Jest silnie podatny na upływ czasu i interferencji innymi.

  Efekt świeżości jest związany z heurystyką dostępności. Informacje odebrane...

  Ocena /

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /3 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy „góra – dół” i „dół – góra” w spostrzeganiu

   

  Spostrzeganie – całość procesów poznawczych prowadzących do spostrzeżenia; odbiór i interpretacja wrażeń zmysłowych.

  To, co kiedyś w psychologii uważano za odmienne zjawiska (uwaga, spostrzeganie, wyobraźnia, myślenie, pamięć) w psychologii poznawczej uważa się za odmienne fazy procesu...

  Ocena /

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /5 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkład badań prowadzonych z udziałem zwierząt w rozwój psychologii

   

  Badania przeprowadzane na zwierzętach przyczyniają się do wzrostu rozumienia fizycznego i psychicznego zdrowia człowieka. Dzięki nim zdobywamy wiedzę pomocna np. w leczeniu chorób. Na zwierzętach testuje się np. nowe leki zanim zaczną stosować je ludzie ale także, zwierzęta biorą udział w badaniach...

  Ocena /

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /7 467

  praca w formacie txt

Do góry