awatar

Profil użytkownika Konradyn

Data rejestracji20 kwietnia 2012 Ostatnio online20 kwietnia 2012, 6:26

Statystyki

89 prac, w tym:

 • 89tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /89 prac/

 • Ocena brak

  UTHER PENDRAGON

  W cyklu arturiańskim-ojciec króla Artura (zfib.). Przy pomocy czarodzieja,Merlina odwiedził Ingraine pod postacią jej męża i spłodził z nią Artura.

  Ocena /

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URODZONY

  Hist. osoba szlacheckiego pochodzenia, szlachcic, tł. łac. generosus\ dawn. tytuł przysługujący szlachcicowi, wymieniany zwykle przed nazwiskiem; dawn. wrodzony, przyrodzony, nie nabyty; doskonały, zawołany, np. mówca, myśliwy. Dobrze urodzony, tł. łac. bene natus, szlachetnie, wysoko urodzony, dawn...

  Ocena /

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URSZULA

  Imię żeńskie z łac. ursula 'niedźwiedziczka' od ursa 'niedźwiedzica', może przetworzone ze st.-g.-nm. imienia, może od hros 'rumak'; używane w Polsce śrdw., również w formach Orszula, Warszula, Wirszula; w XIX w. staromodne, u Augusta Wilkońskiego, wraz z Kunegundą i Petronelą, tworzą prowincjonalną...

  Ocena /

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /2 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URSZULANKI

  (czarne), Zakon św. Urszuli Unii Rzymskiej, zgromadzenie zakonne zał. w 1535 w Brescii (Włochy płn.) przez Anielę Merici, w 1612 przemianowane na zakon ścisły; w Polsce od 1857. Głównym celem zakonu jest wychowywanie dziewcząt.

  Urszulanki szare pop. nazwa polskiego zgromadzenia zakonnego zał. w 1920...

  Ocena /

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZĄD

  Organ władzy publ., instytucja działająca w jakiejś dziedzinie życia społ.; stanowisko, funkcja, obowiązki spełniane przez kogoś w hierarchii państwowej a. innej.

  Ilekroć powołuję kogoś na urząd, tworzę stu niezadowolonych i jednego niewdzięcznika powiedzenie króla fr. Ludwika XIV (ok. 1680) wg...

  Ocena /

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZECZE

  Miejscowość w obwodzie mińskim, na wschód od Słucka (Białoruś. SRR), w której w 1737-1846 istniała huta szkła założona przez Annę z Sanguszków Radziwiłłową, produkująca wyroby na wysokim poziomie artystycznym, do poł. XVIII w. głównie zwierciadła na wzór weneckich, później też szlifowane i...

  Ocena /

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USSHER James

  (wym. ąszer), 1581-1656, Historyk i teolog irlandzki, członek Trinity College w Dublinie (1599-1605), arcybiskup Armagh od 1625. Jego głównym dziełem było studium chronologiczne Annales Veteris,et Novi Testamenti łac., 'Kroniki Starego i Nowego Testamentu', 1650-54, kronika historii świata od dnia stworzenia...

  Ocena /

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTAWA O PRAWACH

  Ang. Bill ofRights, jeden z podstawowych bryt. aktów konstytucyjnych, wynik długotrwałej walki między dynastią Stuartów a narodem, ustawa ograniczająca władzę królewską w Anglii, przyjęta w lutym 1689 jako Deklaracja Praw, w październiku formalnie uchwalona przez parlament.

  Jej postanowienia zapewniały...

  Ocena /

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŚMIECH

  Por. Śmiech. Uśmiech losu szczęśliwe wydarzenie. Uśmiechnięta Polka zob. Regelinda. Uśmiech przez łzy zob. Łzy. Zdało mi się, że widzę uśmiech Wszechświata wł. mi sembiava un riso dell'universo, z Boskiej Komedii, Raj, 27, 4 (zob. Komedia), Dantego.

  Ocena /

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTGARD

  Jótunheim, st.-skand, 'zewnętrzna dzielnica', mit. skand, jeden z Dziewięciu Światów, ojczyzna olbrzymów, znajdująca się na najdalszych północnych krańcach wszechświata, dokąd jednak sięga jeden z korzeni jesionu Igdrasil; zob. Drzewa (Drzewo wszechświata). Kraj ten odwiedził bóg Thor (zob.), któremu...

  Ocena /

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt

Do góry