awatar

Profil użytkownika Kir

Data rejestracji26 kwietnia 2012 Ostatnio online26 kwietnia 2012, 6:18

Statystyki

90 prac, w tym:

 • 90tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /90 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie polis i przedstaw jej instytucje

   

  Podstawową formą życia społecznego starożytnych Greków było miasto – państwo zwane przez nich polis. Od tej nazwy pochodzi współczesne słowo polityka. Jednak dzisiejsze znaczeni tego pojęcia różni się od pierwotnego. Polis dla Greków nie była instytucja, rodzajem zbioru praw i urzędów...

  Ocena /

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj 5 zasad demokracji ze szczególnym uwzględnieniem rządów prawa

   

  zasada pluralizmu (zadaniem demokracji jest by różnice zdań, które zawsze są obecne w społeczeństwie, w sposób uporządkowany i pokojowy były wyrażane, a konflikty znajdowały rozwiązanie w decyzji prawnej obowiązującej wszystkich obywateli.

  zasada większości ( wszelkie decyzje...

  Ocena /

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /3 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw tradycje monarchii i tyranii

   

  Przez tysiące lat jedyną formą rządów w cywilizowanych społeczeństwach była monarchia. Władcy rządzili w takich państwach starożytnego Wschodu jak Egipt, Asyria czy Persja. Także w Grecji,ojczyźnie demokracji, bardzo długo panowali królowie.

  W późniejszych czasach w wielu greckich państwach...

  Ocena /

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia narodowego socjalizmu

   

  Ekstremalna realizacja idei faszystowskich, inaczej nazizm. Stojący na czele ruchu nazistowskiego Adolf Hitler nie tylko zradykalizował koncepcję włoskich faszystów, ale w dodatku uzupełnił o elementy rasizmu (przekonanie o wyższości rasy aryjskiej), darwinizm społeczny ( przekonanie, że relacje...

  Ocena /

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia komunistyczna

   

  Fundamentem komunizmu były poglądy filozoficzne Marksa i Engelsa, rozwijane i dopasowywane później do rosyjskiego kontekstu przez Lenina i Stalina.

  W okresie przejściowym niezbędna jest jednak totalna kontrola państwa nad życiem publicznym i prywatnym obywateli, propaganda wpajająca wszystkim...

  Ocena /

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest konstytucja?

   

  Konstytucja – ustawa zasadnicza, podstawowy akt prawny, stanowiący fundament systemu prawnego w danym kraju. Konstytucja definiuje strukturę i kompetencje władz, określa prawa przysługujące obywatelom, wyznacza też cele, które dane państwo chce realizować.

  Konstytucja powinna być trwała, dlatego...

  Ocena /

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj 4 funkcje konstytucji

   

  Podstawową i pierwotną funkcją konstytucji jest ograniczanie władzy niezależnie od tego,kto ją sprawuje. Władza w państwie powinna być rozdzielona zarówno w sensie funkcjonalnym (przez podział władz, odrębne funkcje władzy wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej) jak i przestrzennym (...

  Ocena /

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest konstytucjonalizm i jakie wyróżniamy cechy charakterystyczne praw człowieka

   

  Konstytucjonalizm – współczesna koncepcja prawno- polityczna, zgodnie z którą dobre państwo powinno charakteryzować się:

  *rządami prawa

  *podziałem władz

  *istnieniem sądu konstytucyjnego,który ocenia zgodność działań władzy ustawodawczej i wykonawczej z konstytucją

  *ograniczeniem prawa...

  Ocena /

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i scharakteryzuj cele ustroju konstytucyjnego

   

  ochrona członków wspólnoty politycznej przed nieuprawnioną ingerencją władzy w sferę ich osobistej wolności. W centrum ustroju konstytucyjnego znajduje się ochrona nienaruszalnych i podstawowych uprawnień każego człowieka, które wynikają z jego ludzkiej godności. Doktryna konstytucjnalizmu...

  Ocena /

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj zasady równości wobec prawa, solidarności

   

  Zasada równości wobec prawa odnosi się do zywkłych obywateli i do najwyższych dostojników państwowych. Za wszelkie przewinienia muszą być tak samo odpowiedzialni jak pozostali obywatele. Równość wobec prawa nie znaczy jednak to samo co równość ekonomiczna czy społeczna, gdyż każde społeczeństwo...

  Ocena /

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt

Do góry