awatar

Profil użytkownika KiLLbiLL

Data rejestracji6 lipca 2011 Ostatnio online7 lipca 2011, 3:28

Statystyki

69 prac, w tym:

 • 69tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /69 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA FILOZOFII

  Ważną nauką pomocniczą dla uprawiającego filozofię i korzystającego z niej (studiującego ją) jest historia filozofii. Podobnie jak historie innych nauk czy dziedzin kultury można ją uprawiać rozmaicie, w nachyleniu psychologicznym, socjologicznym, aksjologicznym, historiozoficznym lub traktować tylko...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE I PROBLEMATYKA METAFILOZOFII

  Terminy „metanauka" i „metasystem" mają różne znaczenia. Związany z nimi jest termin „metajęzyk". Dla nas tutaj metanauka N'  to nauka, która zajmuje się (jakąś) nauką N i której twierdzenia lub oceny dotyczą nauki N. Przy tym znaczeniu metafilozofia będzie zespół nauk odnoszących się do filozofii, a...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria twórczości artystycznej

  Ten dział rozważań zajmuje się strukturą i typami procesu twórczego, podmiotowymi i przedmiotowymi uwarunkowaniami twórczości artystycznej. Obok wymienionych działów estetyki teoretycznej (ogólnej) wyróżnić można estetykę stosowaną, w ramach której mamy:

  1. estetykę życia i działania,

  2...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria przeżycia estetycznego i oceny estetycznej

  Rozważania na temat sposobu kontaktowania się z pięknem i z tym, co piękne, można potraktować jako fragment rozważań o człowieku albo jako wyspecjalizowany dział teorii poznania. Mamy do czynienia z rozmaitymi stanowiskami na temat charakteru przeżycia estetycznego, obcowania z pięknem, sposobu...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria piękna pozaartystycznego

  Piękno przysługuje nie tylko wytworom zamierzonym jako piękne (dziełom sztuki), lecz także nie zamierzonym jako piękne oraz zastanym przedmiotom naturalnym (przyrodzie). JednakŜe przeprowadzenie ostrej granicy między tymi kategoriami przedmiotów jest sprawą bardzo trudną. Sztuka użytkowa, piękno...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria dzieła sztuki

  Jest to teoria przedmiotów, które zostały wytworzone po to, aby konkretyzować piękno, ażeby ucieleśniać w sobie wartości estetyczne. Nie zawsze jednak tak pojmowano zadania sztuki i faktycznie utwory artystyczne pełnią różnorakie funkcje pozaestetyczne.

  Stąd wprowadza się rozróżnienie między dziełem...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria wartości estetycznych

  Jest tu mowa o istocie piękna (wartości estetycznej), o jego rozmaitych postaciach i odmianach, sposobie istnienia, o stosunku do innych (typów) wartości. Na ogół przyjmuje się,  że należy wyróŜnić wiele wartości estetycznych (np. wdzięk, wzniosłość, ładność, śliczność), dyskutuje się, czy...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE ESTETYKI

  Wyraz „estetyka" wywodzi się z greckiego: αΐσϋησις = wrażenie, spostrzeżenie zmysłowe; terminem tym niektórzy stoicy nazywali bezpośrednie poznanie (wyczucie) piękna. Powszechnie zresztą można powiedzieć - piękno wiązano (tak czy inaczej) ze zmysłowością, z naocznością, chociaż często uważano...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /4 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria percepcji i oceny moralności

  Można ten dział rozważań traktować albo jako kontynuację rozważań o człowieku, albo jako wyspecjalizowany dział teorii poznania. Wchodzą tu w grę zarówno analizy fenomenologiczne, jak i logiczno-językowe i metodologiczne.

  W tym dziale omawia się istnienie i charakter percepcji moralności, charakter...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ETYKI - Etyka specjalna

  Tutaj mieściłyby się takie działy, jak etyka zdrowia (i uprawiania sportów), etyka  życia seksualnego, etyka  życia rodzinnego, etyka pracy (i uprawiania zawodów), etyka twórczości, etyka  życia gospodarczego (działalności gospodar-czej), etyka rozrywki i zabawy, etyka walki, etyka państwa (obywatelska)...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /389

  praca w formacie txt

Do góry