awatar

Profil użytkownika Kaylee

Data rejestracji25 kwietnia 2011 Ostatnio online25 kwietnia 2011, 15:02

Statystyki

52 prac, w tym:

 • 52tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /52 prac/

 • Ocena brak

  ORGANIZACJA PRAC PLANISTYCZNYCH.

   

  Jednostka gospodarcza podejmuje samodzielne decyzje dotyczące rodzaju i zakresu opracowania planu. Plany służą potrzebom własnym podmiotu gospodarczego a często informacje zawarte w biznes planach są wymagane przez banki przy ubieganiu się o kredyt. Podstawą do sporządzenia planu jest zbadanie popytu...

  Ocena /

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia marketingowa

   

  Strategia marketingowa – obejmuje dystrybucję, politykę cen oraz aktywizację sprzedaży. Przedsiębiorstwo wykorzystuje różne kanały dystrybucji, może prowadzić sprzedaż bezpośrednią w sieci sklepów firmowych lub korzystać z usług pośredników. W ramach polityki cen należy uzasadnić konieczność...

  Ocena /

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SWOT

   

  SWOT - analiza ( oznacza mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia przedsięwzięcia). Celem tej analizy jest określenie mocnych i słabych stron które oznaczają wewnętrzne uwarunkowania firmy oraz szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia zewnętrznego. Silnymi stronami firmy mogą być zasoby...

  Ocena /

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie rynku zbytu.

   

  Punktem wyjścia jest konsument jego potrzeby i oczekiwania. Na wielkość popytu konsumpcyjnego ma wpływ wiele czynników takich jak : moda, indywidualne preferencje użytkowników, cena, jakość towarów, oraz dochody pieniężne ludności. Klient decyduje o przyszłości firmy.

  Zysk jest tworzony jeżeli...

  Ocena /

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKT I JEGO CECHY.

   

  Każdy nabywca szuka dla siebie istotnych korzyści takich jak: użyteczność, przyjemność itp. Producent powinien znać upodobania nabywców oraz przyczyny dla których kupują określone produkty. Nabywcy interesują się podstawowymi cechami produktów do których należą :

  cechy fizyczne ( wymiar...

  Ocena /

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZNES PLAN I JEGO ELEMENTY.

   

  Biznes plan jest dokumentem określającym postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie i jest narzędziem efektywnego zarządzania firmą.

   

  Funkcje biznes planu:

   

  Funkcja wewnętrzna dla kierownictwa firmy, która służy do rozwijania pomysłów związanych z prowadzeniem firmy oraz do oceny...

  Ocena /

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /6 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY PLANOWANIA.

   

  W praktyce nie stosuje się jednej uniwersalnej metody planowania, lecz w zależności od rodzaju planu, od wielkości podmiotu gospodarczego stosuje się różne metody:

  a)Metoda bilansowa- polega na zestawieniu w postaci bilansu zadań planowanych i środków niezbędnych do ich wykonania. Metodę tą stosuje...

  Ocena /

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYLE KIEROWNIA ZESPOŁAMI PRACOWNIKÓW.

   

  Każdy szef realizuje jakiś styl kierowania. Istnieje szereg klasyfikacji stylów kierowania i do najbardziej trafnej, ale uproszczonej należy podział na:

  1)Kierowanie autokratyczne- polega na jednoosobowym narzucaniu swojej decyzji bez konsultacji. Kierownik autokrata nie znosi sprzeciwów i odmiennych...

  Ocena /

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA PRACY.

   

  Jest czynnikiem, który łączy środki produkcji oraz pracę ludzką w procesie gospodarczym aby osiągnąć zamierzony cel.

  Do podstawowych zadań organizacji pracy należą:

   

  zasada racjonalnego działania według której należy dążyć do osiągnięcia maksymalnego efektu przy określonym...

  Ocena /

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans płatniczy

   

  Bilans płatniczy- jest pojęciem szerszym od bilansu handlowego i obejmuje wszystkie pozostałe rozliczenia finansowe z zagranicą np.: inwestycje netto , transakcje finansowe, przepływy transferowe i inne.

  Dewaluacja waluty krajowej jest korzystna dla eksporterów i czyni eksport bardziej opłacalnym...

  Ocena /

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt

Do góry