awatar

Profil użytkownika kawosz

Data rejestracji7 stycznia 2013 Ostatnio online7 stycznia 2013, 18:25

Statystyki

150 prac, w tym:

 • 150tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /150 prac/

 • Ocena brak

  Metoda substrakcji

  metoda substrakcji - metoda eksperymentalnego badania złożoności procesów psychicznych, której twórcą był F. C. Donders; zakłada, iż — przetwarzanie informacji przez człowieka ma charakter wieloetapowy; czas przebiegu danego procesu jest sumą przebiegu poszczególnych jego etapów. Chcąc oszacować...

  Ocena /

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda swobodnych skojarzeń

  metoda swobodnych skojarzeń - jedna z  metod badania pamięci. Zadaniem osoby badanej jest podanie, w odpowiedzi na zaprezentowane słowo, jakiegokolwiek innego stówa, które pierwsze przychodzi na myśl. M.s.s. pozwala określić siłę skojarzeń pomiędzy pojęciami w obrębie uogólnionej wiedzy osoby...

  Ocena /

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badania kodowania

  metody badania kodowania - metody zmierzające do wykrycia kodów pamięciowych: opierają się na wymiernych wskaźnikach wyróżniania atrybutów bodźca lub przekształcania formy informacji podczas wykonywania różnych czynności poznawczych. Najczęściej stosowane m.b.k. odwołują się do zjawisk habituacji...

  Ocena /

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnemotechnika

  mnemotechnika (mnemonika) - sztuka zapamiętywania obszernych materiałów, nazwa ogólna dla metod ułatwiających zapamiętywanie i przypominanie, będących szczególnym rodzajem strategii pamięciowych. M. nadaje się przede wszystkim do zapamiętywania informacji nie powiązanych sensownie, pozwala nadać im sens...

  Ocena /

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modalność bodźca

  modalność bodźca - cecha bodźca wyznaczona przez rodzaj analizatora uczestniczącego w percepcji, np. modalność wzrokowa, modalność słuchowa.

  Ocena /

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model pojedynczego kodowania

  model pojedynczego kodowania - koncepcja reprezentacji informacji w pamięci długotrwałej zakładająca występowanie w niej wyłącznie — kodu twicr-dzeniowego, który reprezentuje i treści słowne, i obrazowe. Na podstawie reprezentacji twierdzeniowej mogą być wytwarzane zarówno zdania, jak i wyobrażenia lub...

  Ocena /

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda kołków

  metoda kołków (metoda haków) - mnemotechnika wyobrażeniowa, wykorzystująca podczas zapamiętywania i przypominania dobrze wyuczoną listę słów-kołków, które są łalw;e do wyobrażenia i na stałe skojarzone z liczbami (np. jeden - Wiedeń, dwa - drwa, trzy - łzy itd.); zapamiętywanie polega na „zawieszaniu...

  Ocena /

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda miejsc

  metoda miejsc (metoda loci) - mnemotechnika wyobrażeniowa wynaleziona w V w. p.n.e. przez poetę greckiego Symonidesa; polega na wytwarzaniu wyobrażeń odpowiadających elementom zapamiętywanego materiału i umieszczaniu ich w dobrze wyuczonym, łatwym do wyobrażenia, stałym układzie miejsc (łac. loci), np...

  Ocena /

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda ogniw

  metoda ogniw (metoda powiązań asocjacyjnych) - mnemotechnika służąca do zapamiętywania materiałów seryjnych (np. listy słów), polegająca na wytwarzaniu skojarzeń wyobrażeniowych między każdymi dwoma kolejnymi elementami (A-B, B-C, C-D itd.); powstaje w ten sposób asocjacyjny łańcuch obrazów, w którym...

  Ocena /

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda oszczędności

  metoda oszczędności - jedna z -*- metod badania pamięci, metoda powtórnego uczenia się, pozwalająca mierzyć zapamiętywanie materiału, który był już uprzednio wyuczony, ale uległ zapomnieniu. Przy stosowaniu m.o. osoba badana uczy się danego materiału do uzyskania określonego kryterium, po czym...

  Ocena /

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt

Do góry