awatar

Profil użytkownika kaskader

Data rejestracji22 marca 2011 Ostatnio online22 marca 2011, 4:48

Statystyki

35 prac, w tym:

 • 34tekstowych
 • 1multimedialnych

Dodane prace /35 prac/

 • Ocena brak

  Macierz A. D. Little

  Firma doradcza A.D. Little opracowała metodologię planowania strategicznego opartą na modelu cyklu rozwoju sektora. Macierz ta służy do celów podobnych, co macierz wzrostu / udziału BCG czy macierz atrakcyjności sektorów McKinsey. Składa się z dwóch współrzędnych. Pierwsza określa pozycję...

  Ocena /

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz pozycji przedsiębiorstwa i atrakcyjności sektora

  Macierz atrakcyjności sektorów przypisywana jest firmom: McKinsey, General Electric i Shell Oil. Stanowi ona rozwinięcie macierzy BCG. Pozwala na określenie kierunków rozwoju firmy zdywersyfikowanej, ustalenia, które z jednostek mają być rozwijane intensywnie, które selektywnie, a które - redukowane. Jest...

  Ocena /

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz wzrostu - udziału (BCG)

  Macierz wzrostu/udziału służy do analizy struktury portfela firmy zdywersyfi­kowanej. Jest ona metodą najstarszą i najprostszą, ale pozwala na ocenę przedsiębior­stwa w aspekcie zapewnienia stabilnych zysków w długim okresie, ocenę obecnej struktury portfela działalności. Umożliwia także określenie...

  Ocena /

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody portfelowe

  Główna idea teorii portfela pochodzi z dziedziny finansów. Termin portfolio oznacza tam listę różnych papierów wartościowych. W odniesieniu do strategii firmy oznacza on zestaw produktów lub usług o pewnych cechach, które firma realizuje lub zamierza realizować1. Do najpopularniejszych modeli portfelowych w...

  Ocena /

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia produktu i technologii

  Stanowi on bazę wyjściową dla analiz dokonywanych za pomocą metod portfe­lowych, analizy kluczowych czynników sukcesu i SWOT. Koncepcja cyklu życia pro­duktu i technologii bierze początek w omawianych w rozdziale 1 behawioralnych kon­cepcjach funkcjonowania i rozwoju organizacji. Stanowi także analogię...

  Ocena /

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /4 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza krzywej doświadczenia

  Krzywa doświadczenia dotyczy koncepcji opisywania przebiegu kosztów w za­leżności od wielkości produkcji. Pojęcie krzywej doświadczenia zostało wprowadzone przez Boston Consulting Group w 1966 r. Wywodzi się ona z zauważonego już dużo wcześniej zjawiska zwanego efektem doświadczenia.

  Krzywa...

  Ocena /

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punktowa ocena atrakcyjności sektora

  Metoda ta ma charakter ilościowy w przeciwieństwie do klasycznej analizy Portera, należy ją jednak traktować jako drugi etap analizy sektora o większym stopniu precyzji, choć mniej szczegółową. Punktem wyjścia przy ocenianiu i porównywaniu atrakcyjności sektorów jest w tym przypadku lista kryteriów...

  Ocena /

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza atrakcyjności sektora oparta na metodzie Portera

  Podstawą jest tutaj lista pytań, odpowiedzi na które dają ogólną ocenę atrakcyjności ba­danego sektora. Pozwalają one także sporządzić zestaw szans i zagrożeń. Poniżej przedstawiona jest wspomniana lista zagadnień:

  ilu konkurentów jest wewnątrz sektora i jakie są ich udziały;

  jakie...

  Ocena /

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy strategiczne

  Określenie strategii działania kluczowych konkurentów sektora pozwala na usta­lenie tzw. grup strategicznych. M. E. Porter twierdzi, że jest to „taka grupa firm w sek­torze, która stosuje taką samą lub podobną strategię według wymiarów strategicz­nych”1. Oznacza to, że składa się ona z konkurujących ze...

  Ocena /

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /4 236

  praca w formacie txt

Do góry