awatar

Profil użytkownika Kafar

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

34 prac, w tym:

 • 34tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /34 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest pompa mamut?

  Pompa Mamut to powszechna nazwa powietrzne­go podnośnika cieczy. W tym prostym urządzeniu ciecz jest podnoszona za pomocą sprężonego po­wietrza lub innego gazu. Pęcherzyki gazu trafiają do wlotu pionowej rury zanurzonej w podnoszonej cieczy. Mieszanka gazu i cieczy w rurze ma mniej­szą gęstość niż...

  Ocena /

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pom­py elektromagnetyczne?

  W niektórych reaktorach jądrowych jako chło­dziwa używa się metali w stanie ciekłym, na przy­kład sodu. Przepływ cieczy jest wymuszany pom­pami elektromagnetycznymi, które przepuszczają przez metal stały prąd elektryczny w polu magne­tycznym. Tak jak w zwykłym silniku elektrycz­nym, metal porusza...

  Ocena /

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie to są pompy specjalne?

  Niektóre z pomp nie są jednak ani wyporowymi, ani hydrodynamicznymi. W pompie strumieniowej na przykład strumień powietrza przechodzi przez zwężkę w kierunku dyszy. W ten sposób w połą­czonej ze zwężką komorze wytwarza się podci­śnienie i do dyszy zasysany jest znajdujący się tam płyn. Takich...

  Ocena /

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pompy wysokociśnieniowe?

  Ciśnienie cieczy wytwarzane przez pompę odśrod­kową jest proporcjonalne do kwadratu prędkości liniowej łopatek wirnika. Tak więc by uzyskać takie samo ciśnienie, można zastosować szybko obra­cającą się pompę o małej średnicy wirnika, bądź wolniej obracającą się pompę o większej średnicy...

  Ocena /

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pompy rotacyjne?

  Zwykłe pompy rotacyjne są również pompami wy­porowymi, jednak w przeciwieństwie do pomp tło­kowych i przeponowych nie posiadają żadnych zaworów. Płyn dostaje się do wnętrza pompy otwo­rem wlotowym, a następnie jest przesuwany za po­mocą wirujących łopatek lub obracających się kół zębatych w...

  Ocena /

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pompy samozasysające?

  W wielu przypadkach wymaga się, by pompa sama zasysała ciecz, a nie musiała być nią wstępnie zale­wana. Jeśli poziom cieczy znajduje się poniżej wlotu pompy, można użyć pompy wyporowej (np. tłokowej pompy ssąco-tłoczącej) do jego podnie­sienia, tak by mogło rozpocząć się normalne pom­powanie...

  Ocena /

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pompy przeponowe?

  Pompy wyporowe nie nadają się w zasadzie do pompowania zanieczyszczonych cieczy. Ich me­chanizm zatyka się często. Wyjątkiem jest pompa membranowa (lub przeponowa), w której tłok bądź popychacz powoduje posuwisto-zwrotny ruch gięt­kiej membrany bądź przepony. Przepona pełni mię­dzy innymi rolę...

  Ocena /

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śruba wodna - śruba Archimedesa

  Najwybitniejszym ze starożytnych wynalazków do podnoszenia wody była śruba Archimedesa, zwana śrubą wodną. Choć powszechnie twierdzi się, że była ona wynalazkiem Archimedesa, greckiego uczonego żyjącego w II wieku p.n.e., to jednak używali jej już wcześniej Egipcjanie (zresztą wiele wynalazków...

  Ocena /

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pompa wyporowa?

  Pompa Bolsena jest przykładem tzw. pompy wypo­rowej. Oznacza to, że przy każdym ruchu tłoka jest przemieszczana pewna objętość cieczy lub gazu. W pompach tych stosuje się tak zwane zawory zwrotne, które pozwalają wyłącznie na jedno­kierunkowy przepływ wody. Typową pompą wyporową tłokową jest...

  Ocena /

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pompy?

  Pompy należą do najszerzej stosowanych maszyn. Zwykle poruszający się tłok lub wirnik przesuwa ciecz wzdłuż rury, Jednak w niektórych pompach nie ma żadnych ruchomych części. Jeden z najpowszechniejszych sposobów wy­korzystania pompy polega na wydobywaniu wody spod ziemi, ewentualnie z rzeki bądź...

  Ocena /

  Autor /Kafar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt

Do góry