awatar

Profil użytkownika Jordan

Data rejestracji14 kwietnia 2011 Ostatnio online14 kwietnia 2011, 17:35

Statystyki

59 prac, w tym:

 • 59tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /59 prac/

 • Ocena brak

  Środki do walki z bezrobociem

   

  O pełnym zatrudnieniu mówimy, gdy na rynku pracy powstaje równowaga, czyli popyt na pracę zrównuje się z jej podażą. Oznacza to, że wszyscy poszukujący pracy za daną oferowaną na rynku płacę, znajdują ją i przyjmują. Mimo to, istnieje także wówczas grupa osób, która wciąż pozostaje bezrobotna -...

  Ocena /

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /3 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i rodzaje bezrobocia

   

  Podstawą określenia charakteru bezrobocia oraz elementem oceny szans różnych kategorii bezrobotnych na rynku pracy jest znajomość jego struktury. W zależności od trwania okresu poszukiwania pracy wyróżnia się bezrobocie długookresowe i krótkookresowe. W krajach gospodarczo rozwiniętych za...

  Ocena /

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /2 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie i sposoby przeciwdziałania

   

  Na rynku pracy, czyli tam gdzie spotyka się popyt i podaż na pracę lub też potencjalni pracobiorcy z pracodawcami, można wyróżnić kilka grup osób. Przede wszystkim są to: aktywni i bierni zawodowo. Aktywni to ci, którzy pracują lub pozostają bezrobotni, zaś

  bierni - wszyscy ci, którzy uczą się...

  Ocena /

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /3 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja niedoskonała

   

  W warunkach rzeczywistości ekonomicznej na rynku pracy panuje z reguły konkurencja niedoskonała. Jedną z zależności jakie powstają pomiędzy kupującymi a sprzedającymi pracę w warunkach konkurencji niedoskonałej jest monopson. Oznacza on sytuację,

  kiedy na rynku występuje jedyny kupujący dany...

  Ocena /

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /3 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga na rynku pracy

   

  Krótkookresowa równowaga na doskonale konkurencyjnym rynku pracy powstaje w punkcie przecięcia się krzywej podaży pracy i krzywej popytu pracy (poziom płacy jest na tyle wysoki,że pracownicy zaspokajają swoje potrzeby konsumpcyjne, a przedsiębiorstwa osiągają określony zysk, żaden z podmiotów nie jest...

  Ocena /

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż pracy

   

  Celem decyzji konsumenta (podmiotu sprzedającego pracę) jest maksymalizacja zadowolenia z konsumpcji dóbr. Maksymalizując zadowolenie (użyteczność) konsument uwzględnia swoje preferencje (krzywe obojętności) oraz ekonomiczne ograniczenia wyboru (dany dochód konsumenta i ceny dóbr). Konsument (pracownik)...

  Ocena /

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statystyka porównawcza podaży pracy

   

  W modelu gospodarki rynkowej uwzględniamy dwie grupy podmiotów gospodarczych: gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Powiązania i zależności między podmiotami powstają za pośrednictwem dwóch rynków- rynku dóbr oraz rynku czynników produkcji. Czynniki produkcji to przede wszystkim: praca, kapitał...

  Ocena /

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby walki z bezrobociem

   

  Specjaliści uważają, że warunkami niezbędnymi dla powstrzymania fali bezrobocia są:

  zwiększenie inwestycji i tempa wzrostu gospodarczego,

  zmniejszenie podatków i świadczeń socjalnych obciążających pracodawców oraz

  liberalizacja kodeksu pracy.

  Jednym ze sposobów walki z...

  Ocena /

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /5 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie ukryte

   

  Często rozumiane jako ,,bezrobocie wśród zatrudnionych'', jak również nie rejestrowanie się w urzędach pracy np. osób mieszkające na wsi, a faktycznie stanowiących ,,nadmiar rąk do pracy'' w gospodarstwach indywidualnych. Nie jest to bezrobocie ,,sensu stricto'', lecz nadmierne w stosunku do...

  Ocena /

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie długotrwałe

   

  Trwające znacznie dłużej niż 12 miesięcy, zwane chronicznym. Spowodowane jest podobnymi przyczynami co bezrobocie długookresowe. Przynosi w następstwie pauperyzację jednostki lub całej rodziny, często izolację społeczną, a także wpływa na zmiany psychiczne bezrobotnych. Przyczynia się do...

  Ocena /

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt

Do góry