awatar

Profil użytkownika jola123

Data rejestracji24 lutego 2011 Ostatnio online24 lutego 2011, 23:58

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  ILJUSZYN DB-3 - samolot

  Radziecki samolot bombowy DB-3, powstał dzięki przystosowaniu do zadań bojowych samolotu transpor­towego CKB-26 skonstruowanego w 1934 r. przez Siergieja lljuszyna. Produkcja seryjna rozpoczęła się w 1937 r. Pierwsze wersje napędza­ne były dwoma silnikami M-85 o mocy 765 KM, ale zrezygnowano z nich na rzecz...

  Ocena /

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  I-16 POLIKARPÓW - samolot

  Prototyp radzieckiego jednopła­towego samolotu myśliwskiego CKB-12 konstrukcji Nikołaja Poli-karpowa, zosta! oblatany 31 grudnia 1933 r. Wkrótce wyprodukowano niewielką serię samolotów napędza­nych silnikami M-22 o mocy 480 KM; pięć z nich wzięło udział w de­filadzie pierwszomajowej w 1935 r...

  Ocena /

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYAKUTAKE HARUKICHI (1888-1947) - generał

  Dowódca szkoły wojskowej w Hiro­szimie, na początku 1942 r. objął do­wództwo 17 armii stacjonowanej na Wyspach Salomona. Od sierpnia 1942 r. kierował działaniami mają­cymi na celu odzyskanie *Guadal-canalu. 9 października 1942 r. wylą­dował na wyspie, ale nie zdołał prze­łamać amerykańskiej obrony...

  Ocena /

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURRICAJNE, Hawker - samolot

  Brytyjski samolot myśliwski skon­struowany z inicjatywy Sydneya Camma - głównego konstruktora za­kładów Hawker, który w 1934 r. zaproponował budowę szybkiego samolotu myśliwskiego w układzie dolnopłata, z chowanym podwo­ziem, zakrytą kabiną, napędzanego silnikiem rzędowym. W tym samym roku zakłady...

  Ocena /

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUNTZIGER CHARLES (1880-1941) - generał

  Francuski oficer, absolwent szkoły wojskowej w Saint-Cyr, w latach 1902-14 służył w wojskach kolo­nialnych na Madagaskarze i w Sene­galu. W czasie I wojny światowej pracował w sztabach alianckich. W 1938 r. wszedł w skład Najwyż­szej Rady Wojennej. W 1940 r., w czasie wojny niemiecko-francu-skiej...

  Ocena /

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMP - kryptonim

  Nazwa powietrznej trasy prowadzą­cej z doliny Brahmaputry w Indiach do Kunmingu w Chinach, którą latały samoloty transportowe ze sprzętem dla wojsk chińskich dowo­dzonych przez *Czang Kai-szeka. W kwietniu 1944 r. tą trasą prze­rzucono z Chin do Indii 18 tys. żołnierzy chińskich, którzy mieli wziąć...

  Ocena /

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMMEL (Sd Kfz 165) - działo samobieżne

  Niemiecka haubica samobieżna skonstruowana na podstawie za­mówienia Urzędu Uzbrojenia (Waffenamt). Początkowo plano­wano zamontowanie na podwoziu z części *PzKpfw III i IV haubicę kal. 105 mm, jednakże 25 lipca 1943 r. zapadła decyzja o wykorzy­staniu haubicy kal. 150 mm. Proto­typ przedstawiono Adolfowi...

  Ocena /

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HULL CORDELL (1871-1955) - polityk

  Amerykański prawnik, senator od 1930 r., w 1933 r. objął urząd sekre­tarza stanu (ministra spraw zagra­nicznych). Przede wszystkim starał się utrzymywać dobre stosunki z państwami Ameryki Południowej (Good Neighbour Policy) i nie dostrzegał oznak narastającego kryzysu na Dalekim Wschodzie. W 1941 r...

  Ocena /

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUDSON, Lockheed - samolot

  Amerykański samolot bombowo--rozpoznawczy zbudowany jako transportowiec na zamówienie rzą­du brytyjskiego. Prototyp oblatano 10 grudnia 1938 r., a seryjna pro­dukcja rozpoczęła się w 1939 r. Hudson /, napędzany dwoma sil­nikami Wright GR-1820-G-102A Cyclone o mocy 1000 KM każdy, rozpoczął służbę w...

  Ocena /

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOTH HERMANN (1885-1971) - generał

  Oficer armii niemieckiej od 1905 r., w 1938 r. objął dowodzenie XV kor­pusem armijnym (zmotoryzowa­nym), który w czasie walk w Pol­sce w 1939 r. wchodził w skład 10 armii. W kampanii zachodniej w 1940 r. dowodził nadal tym kor­pusem, a następnie XXXIX korpu­sem pancernym w składzie 4 armii. W końcu 1940 r...

  Ocena /

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt

Do góry