awatar

Profil użytkownika John

Data rejestracji29 lipca 2011 Ostatnio online29 lipca 2011, 5:01

Statystyki

42 prac, w tym:

 • 42tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /42 prac/

 • Ocena brak

  Dobra generujące nierówności społeczne

  Cóż to są cenione społecznie dobra? Ano takie, których ludzie pragną, które zaspokajają jakieś ich ważne potrzeby czy aspiracje, przynoszą im satysfakcje.

  A poza tym, których zdobycie nie jest całkowicie bezproblemowe, nie ma ich bowiem dość dla wszystkich chętnych. Inaczej mówiąc, są to dobra...

  Ocena /

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /12 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nierówność a nierówność społeczna

  To, że indywidualni, konkretni ludzie są innym ludziom nierówni, to jest spostrzeżenie banalne. Już omawiając problematykę grup społecznych, przytaczaliśmy myśl Clyde'a Kluckhohna, że ludzie są pod pewnymi względami podobni do wszystkich innych ludzi, pod pewnymi względami do niektórych innych ludzi, a...

  Ocena /

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /2 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nierówności społeczne

  Problem nierówności społecznych jest bardzo bliski myśleniu i odczuwaniu potocznemu. Zwykli ludzie, którzy, jak podkreślaliśmy, są zawsze w pewnym stopnia amatorskimi socjologami, zapewne od najdawniejszych czasów dostrzegali i przeżywali fakt, że jedni są nierówni drugim.

  Wyrażało się to w różny...

  Ocena /

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura zaufania - Przesłanie dla praktyki

  Skoro kultura zaufania jest stanem pożądanym, narzuca się oczywiście pytanie, czy i jak można ją kształtować. I odwrotnie, czy i jak eliminować można szkodliwy syndrom nieufności. Przedstawiona teoria zaufania pozwala zarysować kierunek możliwych działań praktycznych, ważnych zwłaszcza wtedy, gdy -...

  Ocena /

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje i dysfunkcje zaufania i nieufności

  Jakie jest znaczenie zaufania lub nieufności dla funkcjonowania społeczeństwa i działań obywateli? Byłoby zbytnim uproszczeniem pójść za intuicją potoczną, która nadaje zaufaniu wyłącznie sens pozytywny, pożądany, a nieufności - sens jednoznacznie pejoratywny. Rozmaite formy zaufania i nieufności...

  Ocena /

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /10 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowe czynniki kultury zaufania

  Opisana konfiguracja warunków strukturalnych może ukształtować kulturę zaufania lub nieufności tylko wtedy, gdy stanie się przedmiotem percepcji i odpowiedniej reakcji członków społeczeństwa. W społeczeństwie ludzkim żadne struktury nie oddziaływają same, bezpośrednio, lecz zawsze poprzez ludzkie...

  Ocena /

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strukturalne źródła kultury zaufania

  Wytworzenie się kulturowo sankcjonowanego, uogólnionego „klimatu" zaufania (lub nieufności) posiada ogromne znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa. Warto zastanowić się nad determinantami tego zjawiska.

  Pierwsza kategoria czynników istotnych to dziedzictwo historyczne, a więc wywodząca się z dziejów...

  Ocena /

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /5 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JURGEN HABERMAS (1929)

  Czołowy autorytet intelektualny współczesnych Niemiec. Niezwykle płodny teoretyk wielu dziedzin nauk społecznych, a także zaangażowany publicysta polityczny. W jego ogromnej bibliografii wyróżniają się: Legitimationsprobleme im Spatkapitalismus [Kryzys legitymizacji w późnym kapitalizmie] (1973), Theorie...

  Ocena /

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /2 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasadność zaufania lub nieufności

  Podejmując „zakłady" wyrażające zaufanie lub nieufność wobec określonych osób lub obiektów, motywowani jesteśmy przez różne okoliczności. Najczęściej bierzemy pod uwagę pewne właściwości adresatów zaufania. Wyrażane przez nas zaufanie jest wtedy refleksem kwalifikacji adresatów do obdarzania ich...

  Ocena /

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /10 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaufanie i nieufność: „zakłady" na temat przyszłości

  Jak wiemy z rozdziału drugiego, wszelkie działania ludzkie są zorientowane ku przyszłości i kształtowane w swoim przebiegu przez antycypacje przyszłości. Skutki naszych obecnych działań zależą w istotnym stopniu od przyszłych i często od nas niezależnych okoliczności. Na okoliczności takie, obok...

  Ocena /

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /10 948

  praca w formacie txt

Do góry