awatar

Profil użytkownika Jasmine

Data rejestracji15 kwietnia 2011 Ostatnio online15 kwietnia 2011, 12:24

Statystyki

54 prac, w tym:

 • 54tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /54 prac/

 • Ocena brak

  Zastosowanie elastyczności dochodowej popytu

   

  Znajomość elastyczności dochodowej popytu jest niezbędna do prognozowania zmian w strukturze popytu konsumpcyjnego, zachodzących pod wpływem wzrostu gospodarczego i wzrostu poziomu zamożności. Podobne prognozy dotyczące struktury popytu wykorzystuje się również przy podejmowaniu przez...

  Ocena /

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinanty elastyczności dochodowej

   

  Jak wynika z powyższego wartość współczynnika Ed zależy przede wszystkim od charakteru potrzeby, którą dany produkt zaspakaja. Ponadto może ona zależeć m.in. od dostępności i liczby substytutów i dóbr komplementarnych, od zróżnicowania ich cen i cech jakościowych itp. Te właśnie te...

  Ocena /

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dóbr

   

  Wartości współczynnika elastyczności dochodowej stanowi podstawę klasyfikacji dóbr konsumpcyjnych na różne kategorie .Gdy dochodowa elastyczność jest ujemna mamy do czynienia z dobrami niższego rzędu gdy dodatnia z dobrami normalnymi Z kolei w zależności od rodzaju potrzeby i sposobu w jaki ją...

  Ocena /

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /3 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność cenowa a opłaty za przejazdy publicznymi środkami lokomocji

   

  Przedstawione powyżej zależności między elastyczności ą popytu a sumą wydatków można wykorzystać do rozwiązania problemu właściwego wyznaczenia ceny przejazdów metrem Jeżeli znamy wartość elastyczności to wiemy w jakim kierunku należałoby zmieniać opłaty za przejazdy ,aby zwiększyć dochody...

  Ocena /

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność a ceny biletów na imprezy o stałych kosztach

   

  Organizatorzy rozrywek :koncertów, widowisk sportowych, i temu podobnych przedsięwzięć zawsze stoją wobec konieczności wyznaczenia cen biletów na imprezę. Najczęściej koszty organizowania imprezy są niezależne od ilości sprzedanych miejsc. Aby zatem osiągnąć maksymalny zysk liczony jako różnica...

  Ocena /

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność cenowa popytu a podatki

   

  Zwróćmy uwagę na fakt ,że rząd nakładając podatek zwany akcyzą bierze pod uwagę elastycznością cenową popytu .Im elastyczność niższa , tym akcyza lepiej spełnia swoje zadanie dostarczenia dochodów państwu .Akcyza powoduje z reguły wzrost rynkowej ceny. Jak pokażemy dalej dochody ze sprzedaży...

  Ocena /

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szok naftowy

   

  Plastyczny obraz zależności zachodzących pomiędzy elastycznością popytu a zmianami wydatków nabywców i przychodów producentów w warunkach zmian poziomu cen rynkowych dostarcza przykład skokowych podwyżek ropy naftowej w latach 70 – tych. Podwyżka ta była efektem podjętej przez państwa należące do...

  Ocena /

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny rynkowe a przychody producentów

   

  Popyt na niektóre produkty rolne jak np. kawa, mąka, mleko czy pochodzące z rolnictwa używki jak kawa herbata itp. jest nieelastyczny. Są to podstawowe produkty żywnościowe spożywane przez ludność, a nawyki ludzkie w tej dziedzinie zmieniają się bardzo wolno nawet wówczas, gdy zmianom ulegają ceny...

  Ocena /

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTOSOWANIE ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ W PRAKTYCE

   

  Znajomość elastyczności cenowej popytu i podaży jest bardzo przydatna ,gdyż pozwala m.in. zrozumieć

  a. dlaczego rynki niektórych dóbr charakteryzują się dużymi fluktuacjami wolumenu sprzedaży i kupna przy niewielkich wahaniach cen, a inne odwrotnie wykazują nawet przy dużych wahaniach cen...

  Ocena /

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANIZM RYNKOWY

   

  MECHANIZM RYNKOWY - to forma organizacji gospodarki, w której konsumenci i producenci (przedsiębiorstwa) za pośrednictwem rynków współdziałają w procesie rozwiązywania trzech głównych problemów ekonomicznych, tj.

  co należy wytwarzać;

  jak wytwarzać (jak wykorzystać zasoby do produkcji tych...

  Ocena /

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /432

  praca w formacie txt

Do góry