awatar

Profil użytkownika James

Data rejestracji13 lipca 2011 Ostatnio online13 lipca 2011, 3:34

Statystyki

23 prac, w tym:

 • 23tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /23 prac/

 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Antropologia

   Człowiek jest istotą cielesną, uzależnioną od tysiąca potrzeb i wrażliwą na działanie ciał zewnętrznych. Uległby szybkiemu zniszczeniu, gdyby nie zabiegał o to, by się zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem z zewnątrz. Niektóre ciała oddziałują na człowieka pozytywnie, inne nie - w ten...

  Ocena /

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /4 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Gnoseologia

   Nauka powinna zawierać twierdzenia wyłącznie pewne, czyli twierdzenia o faktach obiektywnie istniejących. Faktami tymi bezpośrednio zajmują się nauki szczegółowe, filozofia zaś powinna dokonywać syntezy opracowanych faktów szczegółowych.    Nauka,  jaką tworzy człowiek, jest fragmentaryczna...

  Ocena /

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Ontologia

   Istnieją tylko fakty obiektywne, które dane są ludziom w doświadczeniu. Trzeba je uwzględniać i powstrzymywać się od wygłaszania hipotez, zwłaszcza w poszukiwaniu „istoty bytu”, „pierwszej przyczyny”. Z nauki należy wyłączyć wszelką metafizykę. Diderot ukazywał,  że także materializm jest...

  Ocena /

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783)

   Nieślubny syn arystokratycznych  rodziców, wychowywany w  środowisku ludzi ubogich, spędził  życie w Paryżu ,stając się – dzięki swym zdolnościom w dziedzinie nauk  ścisłych - w 24. roku swojego  życia członkiem Akademii Nauk.  Był, wraz z Diderotem, twórcą francuskiej Wielkiej...

  Ocena /

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etienne Bonnot de Condillac (1715 - 1780) - Antropologia

  Człowiek posiada zdolność odczuwania radości; potrafi cieszyć się, ale również cierpieć. Jeżeli odczuwa coś przyjemnego, to cieszy się; jeżeli zaś coś przykrego, to cierpi. Uczucia te są podstawą pojawiania się miłości i nienawiści. Przedmiotem miłości człowieka jest ona sama. Jej istotą...

  Ocena /

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etienne Bonnot de Condillac (1715 - 1780) - Gnoseologia

   Wiedza pochodzi z doświadczenia, w którym podstawę stanowią zmysły wytwarzające wrażenia. Umysł ludzki jest całkowicie bierny, jest czymś w rodzaju zbiornika doznanych i zapamiętanych wrażeń. Nie posiada żadnych idei ani dyspozycji wrodzonych.  W  każdym wrażeniu zmysłowym występuje przedstawienie...

  Ocena /

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Antropologia

  Człowiek jest maszyną, ale najlepiej skonstruowaną. Wyróżnia się przypadkową własnością: mową. Jak powiada Wł. Tatarkiewicz, La Mettrie  „spodziewał się, iż doczeka się chwili, w której małpy nauczą się mówić i będą wówczas wytwarzać kulturę nieustępującą ludzkiej”.    

  Ludzkość nie...

  Ocena /

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Gnoseologia

  Cała treść duszy wypełniona jest postrzeżeniami zmysłowymi, a zatem myślenie, poznawanie świata jest procesem materialnym; jest własnością materii. Ciała oddziałują na zmysły, przesyłając do duszy informacje. Nie cała materia posiada świadomość, ale tylko niektóre jej zespoły. Takim zespołem...

  Ocena /

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Ontologia

  Istnieje  tylko  świat materialny. Funkcjonuje podobnie jak doskonała maszyna. Człowiek jest istotą przyrodniczą. Dusza jest materialna, a tym samym zależna od ciała. Własnością materii jest ruch i funkcjonowanie mechaniczne. Zmiany dokonują się na skutek jej atrybutu, którym jest...

  Ocena /

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denis Diderot (1713 - 1784) - Antropologia

  Człowiek jest  istotą biologiczną, tworzącą organizm najwyżej zorganizowany. Wyłonił się z przyrody i podlega prawom biologicznym. Tym, co go wyróżnia jest to, że myśli, gdy tymczasem inne istoty żywe posługują się tylko zmysłami. O osobowości człowieka decydują: mózg, przepona, narządy...

  Ocena /

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /6 379

  praca w formacie txt

Do góry