awatar

Profil użytkownika ja123

Data rejestracji22 lutego 2011 Ostatnio online22 lutego 2011, 1:44

Statystyki

21 prac, w tym:

 • 21tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /21 prac/

 • Ocena brak

  BOMBA LOTNICZA - (konwencjonalna)

  Pociski zaopatrzone w brzechwy stabilizujące lot, zrzucane z samo­lotu w celu niszczenia obiektów na­ziemnych lub nawodnych, dzielono na: odłamkowe, burzące, przeciw­pancerne, przeciwbetonowe, zapalające, oświetlające, dymne, che­miczne, bakteriologiczne, agitacyj­ne (z ulotkami) i inne. Ich ciężar wynosił...

  Ocena /

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /6 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŁTUĆ MIKOŁAJ (1893-1939) - generał

  Polski oficer, podczas I wojny świa­towej w armii rosyjskiej, brał udział w walkach frontowych. Od stycz­nia 1918 r. służył w III Korpusie Polskim i 4 dywizji strzelców. Po powrocie do kraju został dowódcą 31 pułku piechoty, z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewic­kiej 1920 r. W okresie...

  Ocena /

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHUSZ-SZYSZKO ZYGMUNT (1893-1982) - generał

   Był dowódcą plutonu pie­choty w armii rosyjskiej .W 1915 r. dostał się do niewoli austriackiej, skąd wkrótce uciekł i wstąpił do II Brygady Legionów. W Wojsku Polskim od września 1918 r. służył na różnych stanowiskach dowód­czych. We wrześniu 1939 r. dowo­dzi ł 16 dywizją piechoty grupy...

  Ocena /

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOFORS - armata przeciwpancerna

  Polska zakupiła armatę przeciw­pancerną firmy Bofors w połowie lat trzydziestych i po pewnej mo­dernizacji zakłady zbrojeniowe, Zakłady Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w Pru­szkowie, zaczęły wytwarzać tę broń pod nazwą 37 mm armata przeciw­pancerna wz. 36. W chwili wybu­chu wojny Wojsko...

  Ocena /

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOFORS - armata przeciwlotnicza

  Skonstruowana w 1929 r. w zakła­dach AB Bofors w Szwecji lekka armata przeciwlotnicza kal. 40 mm była powszechnie używana w czasie wojny. Licencję zakupiło wiele państw (wśród nich Polska, która rozpoczęła produkcję w 1936 r.).Anglicy wprowadzili do uzbrojenia te działa w 1938 r., a Amerykaniew 1941 r...

  Ocena /

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODYGUARD/JAEL - plan 1943-44

  „W czasie wojny prawda jest tak cenna, że zawsze powinien jej towa­rzyszyć strażnik (bodyguard) kłam­stwa" - powiedział premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, autor planu wprowadzenia Niemców w błąd co do czasu i miejsca alianckiej inwazji w Europie. Pro­gram działania, nazwany początko­wo planem...

  Ocena /

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCK FEDOR von (1880-1945) - feldmarszałek

  Potomek starej pruskiej rodziny wojskowej, odznaczył się odwagą w czasie I wojny światowej; odzna­czony orderem Pour le Merite. W okresie międzywojennym u boku Hansa von Seeckta pomagał tworzyć niemieckie siły zbrojne. W 1935 r. był (obok Wilhelma von *Leeba i Gerda von *Rundstedta) jednym trzech dowódców...

  Ocena /

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁYSKAWICA - okręt

  Niszczyciel zamówiony w angiel­skiej stoczni J. Samuel White & Co. Ltd. Cowes przez Polską Marynarkę Wojenną, zwodowany 1 październi­ka 1936 r. Zapisał piękną kartę w hi­storii Polskiej Marynarki Wojennej, choć nie uczestniczył w obronie wybrzeża, gdyż 30 sierpnia 1939 r. wykonując plan *Pekin...

  Ocena /

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘKITNA DYWIZJA (División Azul) - jednostka

  Hiszpańska dywizja złożona z ochotników (dowódca gen. Augu-stin Muńoz Grandes, następnie gen. Esteban Infantes), sformowana w 1941 r. Nazwa pochodziła od ciemnobłękitnego koloru mundurów członków partii Falanga. Skierowa­na w sierpniu 1941 r. na front wschodni, jako 250 dywizja piecho­ty w składzie Grupy...

  Ocena /

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLUCHER - okręt

  Kariera bojowa niemieckiego cięż­kiego krążownika zwodowanego w 1936 r. była krótka i przeszła do historii wojen morskich jako jeden z nielicznych przykładów... skutecz­ności nadbrzeżnych baterii w walce z okrętami. W nocy z 8 na 9 kwiet­nia 1940 r. zespół niemieckich okrę­tów, w skład którego oprócz...

  Ocena /

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 655

  praca w formacie txt

Do góry