awatar

Profil użytkownika Ivan

Data rejestracji28 lipca 2011 Ostatnio online29 lipca 2011, 4:51

Statystyki

60 prac, w tym:

 • 60tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /60 prac/

 • Ocena brak

  Patologia więzi moralnej

  Bywa jednak i odwrotnie. Są sytuacje, gdy więź moralna ulega osłabieniu i zawężeniu. Tak dzieje się na przykład wtedy, gdy odczuwane zagrożenia mają charakter indywidualny, a nie kolektywny, gdy niepewność dotyczy losu jednostkowego, a nie zbiorowego, gdy realizacja własnych interesów może dokonywać...

  Ocena /

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /5 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany zbiorowości ludzkich

  Zbiorowości ludzkie, konstytuowane przez cechy tego pośredniego rodzaju -cząstkowo upodabniające i różniące - mogą występować w różnych postaciach. Zbiór jednostek podobnych pod jakimś względem i różniących się pod tym względem od innych nazwiemy kategorią statystyczną albo inaczej zbiorem...

  Ocena /

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /17 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy grupotwórcze

  Punktem wyjścia perspektywy grupowej jest banalne spostrzeżenie, że społeczeństwo to wielość jednostek albo inaczej - pewna populacja. Jest oczywiste, że w społeczeństwie występują rozmaite zbiorowości jednostek. Wielością jednostek jest rodzina, ale i naród, drużyna piłkarska i oddział wojskowy...

  Ocena /

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /8 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od wielości jednostek do grupy społecznej

  Przechodząc do analizy stabilnych i skrystalizowanych całości społecznych, przyjmujemy odmienną perspektywę niż ta, którą stosowaliśmy przy omawianiu dynamicznego „życia społecznego". O ile dotychczas naszą ostateczną, elementarną jednostką analizy były działania ujmowane w oderwaniu od konkretnych...

  Ocena /

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika ruchów społecznych

  Ruchy społeczne rodzą się, rozwijają, odnoszą sukcesy lub porażki, ale w końcu rozpadają się i zanikają. Każdy ruch społeczny przechodzi, w krótszym lub dłuższym okresie, pewną „karierę". Można w niej wyróżnić charakterystyczne stadia. Amerykański socjolog Neil Smelser skupił uwagę na okresie...

  Ocena /

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /26 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy społeczne

  Spośród tej różnorodności działań zbiorowych wyodrębnia się jedna ich postać szczególnie istotna, która poddana została w socjologii drobiazgowej i wnikliwej analizie. Określamy ją jako ruchy społeczne. Wyróżniają je dwie właściwości. Po pierwsze, są one ukierunkowane na szczególny cel, jakim jest...

  Ocena /

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /22 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania zbiorowe

  Aktywność ludzi w zbiorowościach przebiega nie tylko „obok siebie", nolegle" z aktywnością innych - jak w przypadku tłumu, audytorium, publiczności, pokolenia - ale także wspólnie. Taka wspólna aktywność pojawia się wtedy, gdy ludzie zdają sobie sprawę, że celów, jakie sobie postawili, nie da się...

  Ocena /

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /8 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania zbiorowe

  Wielość działań może jednak cechować się jeszcze dodatkowymi właściwościami. Działający ludzie mogą być mianowicie zgromadzeni w jednej przestrzeni, a także doświadczać tej samej sytuacji. Ciągle jeszcze działają jednak w pojedynkę, na własną rękę: w bliskości przestrzennej, w tych samych...

  Ocena /

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /9 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania masowe

  W przypadku działań masowych ludzie działają jeszcze pojedynczo, każdy dla jakichś swoich własnych prywatnych celów, kierując się indywidualnymi motywacjami, racjami i intencjami. Ale novum to właśnie masowość takich działań. Z tego że podobne działania podejmuje bardzo wielu ludzi, wynikają dla...

  Ocena /

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /7 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo masowe

  Jedną z charakterystycznych cech społeczeństwa nowoczesnego jest jego masowość: fakt, że przeważnie działamy w otoczeniu wielkiej liczby innych ludzi, w ogromnych zbiorowościach. Występuje to we wszystkich kontekstach życia społecznego. Na przykład urbanizacja oznacza, że chodzimy po zatłoczonych...

  Ocena /

  Autor /Ivan Dodano /29.07.2011 Znaków /2 187

  praca w formacie txt

Do góry