awatar

Profil użytkownika Irydion

Data rejestracji6 sierpnia 2012 Ostatnio online7 sierpnia 2012, 4:16

Statystyki

81 prac, w tym:

 • 81tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /81 prac/

 • Ocena brak

  DARWINIZM

  Kierunek w biologii rozwijający tezy klasycznej teorii ewolucji organizmów żywych, sformułowany przez Ch. -> Darwina; przyjmuje stopniowy rozwój świata biotycznego w wyniku ciągłych procesów przemian zachodzących wskutek doboru naturalnego i walki o byt; obejmuje badania przyr. i filozoficzną...

  Ocena /

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /8 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

  Stałe uzdolnienia nadprzyrodzone udzielane przez -> Ducha Świętego, służące zbawczemu procesowi człowieka.

  Ocena /

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  ST mówił o d.D.Ś. przede wszystkim w wypowiedziach mesj.; wg Izajasza (11,1-6) na Mesjaszu spocznie Duch, który będzie działał na niego wielokierunkowo (intelektualnie, etycznie), co wyrażają 3 pary przymiotów — mądrość i rozum, rada i męstwo, wiedza i bojaźń Boża; prorocy Ezechiel (37,14) i Joel...

  Ocena /

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - DZIEJE PROBLEMATYKI

  1. W starożytności — pisarze wczesnochrześc. i ojcowie Kościoła w nauczaniu o d.D.Ś. (najczęściej w związku z Iz 11,2-3) posługiwali się terminologią oznaczającą różnorodność aspektów wyrażanych pojęć; określali je jako duchy (pneumata), moce duchowe (dynameis pneu-matikai), różne sposoby...

  Ocena /

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /14 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - W IKONOGRAFII

  D.D.Ś. bywają zazwyczaj przedstawiane w postaci zwykłych gołębi w nimbach.

  Najwcześniejsze przykłady zawierają kompozycje -* drzewa Jessego (miniatura w Légendaire de Citeaux, 1. ćwierć XII w., Musée des Beaux-Arts w Dijon), Chrystusa jako Mesjasza (witraż z 1141 w Saint-Denis pod Paryżem;...

  Ocena /

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARWIN CHARLES

  ur. 12 II 1809 w Shrewsbury, zm. 19 IV 1882 w Down (k. Londynu), Przyrodnik. Po studiach medycznych w Edynburgu (1825-27) i teol. w Christ's College w Cambridge (1828-31), gdzie uzyskał bakalaureat, odbył 1831-36 podróż dookoła świata; 1836-38 przebywał w Cambridge, a 1839--42 w Londynie, skąd przeniósł...

  Ocena /

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /9 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAROWSKI JAN KAZIMIERZ SJ

  ur. 1605 w ziemi bełskiej, zm. 25 LX 1667 w Lublinie, Pisarz ascet. i pamiętnikarz.

  Po studiach filoz. w kolegium jez. w Kaliszu wstąpił 1625 do zakonu w Rzymie, gdzie odbył studia teol. i przez 3 lata uczył w szkole średniej; ok. 1635 powrócił do Polski i przez 2 lata wykładał filozofię w Lublinie, a...

  Ocena /

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARRAS JOSEPH ÉPIPHANE

  ur. 6 IX 1825 w Troyes (Szampania), zm. 8 XII 1878 w Paryżu, Historyk Kościoła, hagiograf.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Troyes przyjął święcenia kapł. i tamże wykładał w małym seminarium duch.; wkrótce zwolniony, ponieważ nie podzielał gallikańskich (-> gal-likanizm) i bonapartystycznych...

  Ocena /

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARU

  Diecezja w Papua—Nowa Gwinea eryg. 15 XI 1966, sufr. Port Moresby; od 1959 istniała tu prefektura apost., utworzona z części wikariatu apost. Port Moresby;

  diecezja zajmuje 67 200 km2 i liczy 70 897 mieszk., w tym 4195 katolików, 15 parafii, 14 księży zak., 28 zakonników, 32 siostry.

   

  AAS 52(1960) 74-75...

  Ocena /

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARWIN

  Diecezja w pn. Australii eryg. 29 III 1938, sufr. Adelaide. Istnieje od 1847 jako diec. Wiktoria, wydzielona z archidiec. Sydney i jej sufr. (od 1887 sufr. Adelaide);

  zajmuje 1 294 500 km2 i liczy 102 242 mieszk., w tym 21 655 katolików, 11 parafii, 6 księży diec. i 22 zak., 39 zakonników, 85 sióstr.

   

  AAS...

  Ocena /

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt

Do góry