awatar

Profil użytkownika Ildefons

Data rejestracji21 października 2011 Ostatnio online21 października 2011, 5:23

Statystyki

30 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /30 prac/

 • Ocena brak

  OPISZ PROCES JEDNOCZENIA WŁOCH

  Bezpośrednio przed rokiem 1861 Włochy były tylko pojęciem geograficznym. Jako pojęcie polityczne Włochy istnieją bez przerwy dopiero od 1861 r, ale to nie znaczy że powstało ono dopiero wówczas. Już w 1802r Republika Cisalpińska otrzymała nazwę Republiki Włoskiej , a w 1805 r Napoleon przyjął króla...

  Ocena /

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /12 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz powstanie i działalność Rządu Polskiej Rzeczypospolitej na emigracji w okresie II wojny światowej

  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji, został powołany we Francji 30 IX 1939 roku, przez zaprzysiężonego w tym samym dniu na prezydenta Władysława Raczkiewicza. Przy mianowaniu prezydenta i powoływaniu rządu wykorzystano prerogatywy, jakie dawała Konstytucja kwietniowa.

  Urząd premiera otrzymał...

  Ocena /

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /8 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERACJA BERLIŃSKA

  Taktyka tej operacji była bardzo prosta: kilka potężnych uderzeń miało złamać całą obronę niemiecką i podzielić ją na kilka mniejszych grup. Miało to przynieść zdobycie stolicy Niemiec, Berlina, i dotarcie do rzeki Łaby. 25 kwietnia 1945r wojska radzieckie zamknęły pierścień okrążenia wokół...

  Ocena /

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONZ – powstanie

  Organizacja Narodów Zjednoczonych

  Wojna ogarnęła wszystkie kontynenty. Spośród 78 istniejących w tym czasie państw tylko 6 nie przystąpiło do wojny. Wydatki wojenne pochłonęły 935 mld dolarów, straty materialne w samej Europie szacowanona 260 mld dolarów. Śmierć poniosło 53 mln ludzi. Koniec II wojny...

  Ocena /

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /9 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ołtarz Wita Stwosza

  Najcenniejszym zabytkiem Kościoła Mariackiego jest trzyczęściowy ołtarz główny, tzw. tryptyk. Wykonany został on przez niemieckiego rzeźbiarza o nazwisku Veit Stoss, spolszczone Wit Stwosz pochodzącego z Norymbergii, który osiedlił się w Krakowie, zaś Polska stała się dla niego drugą ojczyzną...

  Ocena /

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /3 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligarchia magnacka w Polsce

  Oligarchia magnacka - grupa rodów możnowładczych mające decydujący wpływ na władzę państwa i jego politykę.

  W Polsce ukształtowała się w XVII w. Wskutek włączenia do Rzeczypospolitej ziemi Wielkiego księstwa litewskiego ogromnie wzrosło znaczenie magnaterii. Posiadała ona olbrzymie majątki...

  Ocena /

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres rozbicia dzielnicowego

  Okolicznosci rozbicia dzielnicowego

  Ostatnie 60 lat wieku XII i wiek XIII okresla sie w dziejach Polski mianem rozbicia dzielnicowego lub rozdrobnienia feudalnego. W roku 1138 zmarl Boleslaw Krzywousty, a moca ustawy sukcesyjnej wydanej przed smiercia nastapil podzial kraju miedzy jego synów. Najpewniej podzial...

  Ocena /

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /13 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres napoleoński

  RZĄDY DYREKTORIATU

  Po oddaleniu dyktatury jakobińskiej Francja stała się pod rządami Burżuazji. Nad interesami czuwała konstytucja z 1759 r, która zastrzegła prawa wyborcze ludziom zamożnym, gwarantowała wolności prywatnej. Władza ustawodawcza należała do 2 izb: niższej Rady Pięciuset i wyższej...

  Ocena /

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /6 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres Międzywojenny w Polsce i na świecie

  Uchwalenie konstytucji marcowej: 17.03.1921r. Traktat Wersalski zawarto 28.06.1919r. Niemcy nie mogli utrzymywać w terenie Nadrenii wojska ,pozwolono im na posiadanie 100 tysięcznej armii i niewielkiej floty. Zabroniono im posiadania okrętów podwodnych ,czołgów i samolotów bojowych. Pakt Ligi Narodów przyjęto...

  Ocena /

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /8 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrągły stół - Informacje Ogólne

  W grudniu 1988 i styczniu 1989 r. obradowało X Plenum KC PZPR. W toku zaciętej polemiki między zwolennikami porozumienia ze stroną solidarnościowo--opozycyjną a konserwatystami partyjnymi, wobec szantażu ustąpienia ze stano-wisk generała Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i innych zwolenników...

  Ocena /

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /5 471

  praca w formacie txt

Do góry