awatar

Profil użytkownika Ignacy123

Data rejestracji23 czerwca 2011 Ostatnio online24 czerwca 2011, 3:19

Statystyki

81 prac, w tym:

 • 81tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /81 prac/

 • Ocena brak

  FRANCHISING JAKO SZANSA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  Franchising może stać się jednym z czynników pobudzających rozwój gospodarczy w Polsce. Sukces zależy od zdolności i poświęcenia w trakcie używania systemu.Pewne szanse, jakie stwarza franchising przed uczestnikami systemu mogą być w warunkach szczególnie atrakcyjne np. przy trudnościach z pozyskiwaniem...

  Ocena /

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /3 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCHISING W PRAKTYCE

  Franchising przeżywa obecnie prawdziwy rozkwit. Kierunki rozwoju franchisingu wyznaczają sieci amerykańskie, które dominują nad innymi z powodu najdłuższej praktyki, która pozwoliła im na wypracowanie i sprawdzenie najbardziej efektywnych metod funkcjonowania. W Stanach Zjednoczonych udział obrotów firm...

  Ocena /

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCHISING A INNE FORMY ORGANIZACJI - Franchising a licencja

  Podobieństwa: Różnice:

  Franchisodawca i franchisobiorca są związani umową. Każda ze stron gwarantuje drugiej szczególne prawa i ma wobec niej zobowiązania, np. używanie marki produktu lub znaku towarowego. Obowiązki wynikające z umowy franchisingowej są aktywne – franchisodawca sprawuje kontrolę nad...

  Ocena /

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCHISING A INNE FORMY ORGANIZACJI - Franchising a stosunek pracy

  Podobieństwa: Różnice:

  Każda forma kontroli pracodawcy nad pracownikiem może być również zawarta w umowie franchisingowej. W stosunku pracy pracodawca ma pełną kontrolę nad pracownikiem, na którą nie może sobie pozwolić franchisodawca.

  Franchisodawca szkoli biorców licencji. Franchisobiorca realizuje...

  Ocena /

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJE FRANCHISINGOWE

  Członek kanału dystrybucji zwany franchisodawcą może stać się ogniwem łączącym kilka kolejnych etapów w procesie produkcyjno-dystrybucyjnym. Franchising jest najszybciej rozwijającą się i najbardziej interesująca formą handlu detalicznego w ostatnich latach. Chociaż podstawowa koncepcja franchisingu...

  Ocena /

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALETY I WADY FRANCHISINGU

  Zalety dla franchisodawcy:

  - Może w dłuższym czasie opanować duży rynek nie ponosząc kosztów związanych z rozbudową swojej firmy i obniżając koszty administracyjne;

  - Ma stałe zasilanie finansowe; franchisobiorcy wnoszą opłaty za licencje;

  - Całe ryzyko działalności i cała odpowiedzialność za...

  Ocena /

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA FRANCHISINGOWA

  Umowa franchisingowa powinna być zgodna prawem krajowym, prawem wspólnot europejskich oraz z Europejskim Kodeksem Etycznym Franchisingu.

  Umowa powinna odzwierciedlać interes członków sieci franchisingowej w ochronie praw własności przemysłowej i intelektualnej franchisodawcy oraz w utrzymywaniu jednolitego...

  Ocena /

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPŁATY FRANCHISINGOWE - Wpłata na wspólny fundusz marketingowy

  W związku z tym, że jedną z najważniejszych korzyści wynikających z franchisingu dla franchisobiorcy jest rozpoznawalność marki i tzw. good will franchisodawcy i jego systemu jako całości, zdarza się często, że franchisodawcy pobierają od franchisobiorców oddzielną opłatę, która jest przeznaczana...

  Ocena /

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPŁATY FRANCHISINGOWE - Bieżąca opłata franchisingowa

  Franchisodawca pobiera od franchisobiorców bieżącą opłatę franchisingową za korzystanie przez nich z jego znaku towarowego, know-how oraz za wsparcie w postaci usług bieżących jakiego im udziela w trakcie obowiązywania umowy franchisingowej. Opłata ta jest z reguły liczona jaka procent od wartości...

  Ocena /

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPŁATY FRANCHISINGOWE - Wstępna opłata franchisingowa

  Na jej wysokość mają z reguły wpływ następujące czynniki:

  v charakter i zakres wsparcia oferowanego franchisobiorcom przez franchisodawcę w postaci usług wstępnych oraz usług bieżących;

  v koszt tego wsparcia dla franchisodawcy;

  v środki finansowe, którymi dysponuje franchisobiorca;

  v wysokość...

  Ocena /

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 324

  praca w formacie txt

Do góry