awatar

Profil użytkownika Huzar

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

55 prac, w tym:

 • 55tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /55 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest teoria behawiorystyczna?

  W 1913 roku John B. Watson, profesor amerykańskiego John Hopkins University, stworzył szkołę behawiorystyczną. Uważał on, że jedynym przedmiotem psychologii powinno być studiowanie ludzkiego zachowania. Sądził też, że umysł przypomina "czarną skrzynkę", i że nauka może zmierzyć tylko to, co...

  Ocena /

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /3 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak leczyć fobie?

  Fobie nie są zjawiskiem rzadkim - podejrzewa się, że cierpi na nie jedna osoba na osiemnaście. Trudno jednak podać dokładne liczby, gdyż wiele osób wstydzi się zgłosić do lekarza ze swoją chorobą. Fobie przedmiotowe zwykle łatwiej wyleczyć od sytuacyjnych, ale nawet w ekstremalnych przy­padkach...

  Ocena /

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /4 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są fobie przedmiotowe?

  Psycholodzy dzielą fobie na dwa rodzaje: przed­miotowe i sytuacyjne. Fobie pierwszego rodzaju, których centrum są określone przedmioty, występu­ją najczęściej. Na przykład ornitofobia to lęk przed ptakami, a aichmofobia to lęk przed ostrymi przed­miotami. Fobie przedmiotowe miewają bardzo przykre...

  Ocena /

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są fobie sytuacyjne?

  Fobie sytuacyjne, albo inaczej społeczne, poja­wiają się rzadziej, ale są też zazwyczaj poważniej­sze w skutkach. Fobia jest objawem nerwicy i na­sila się w miarę trwania choroby, uniemożliwiając w końcu prowadzenie normalnego życia. Chorzy na agorafobie lub ochlofobię (lęk przed otwartymi...

  Ocena /

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny fobii?

  Właściwie nikt nie nie jest pewien, jakie są przy­czyny fobii, choć powstało już na ten temat kilka różnych teorii. Niektóre fobie bez wątpienia poja­wiają się w wyniku wcześniejszego niemiłego prze­życia związanego z przedmiotem irracjonalnego lęku. Na przykład osoba lękająca się...

  Ocena /

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest „Depresja krótkiego dnia"?

  „Depresja krótkiego dnia", zwana także „depresją zimową", jest spowodowana brakiem światła typowym dla miesięcy zi­mowych. Stan ten opisano dopiero sto­sunkowo niedawno. Do objawów, poja­wiających się zwykle jesienią i znikających na wiosnę, należą uczucia depresyjne, przemęczenie i potrzeba...

  Ocena /

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są fobie?

  Fobie to uporczywe i bezzasadne, silne i dezorganizujące osobowość pacjenta lęki. Teorie dotyczące przyczyn pojawiania się fobii są różne. Wszyscy odczuwamy pewne lęki i obawy. Jeden boi się pająków lub myszy. drugi z kolei ciemności i jest to najzupełniej normalne zjawisko. Są jednak ludzie...

  Ocena /

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest psychoza maniakalno-depresyjna?

  W zwykłej depresji chory raz czuje się nor­malnie, a raz ogarniają go uczucia depre­syjne. Istnieje jednak inna forma depresji, zwana psychozą maniakalno-depresyjną, choroba o przebiegu cyklicznym, która charakteryzuje się okresowym występo­waniem zespołów faz: manii i depresji. Pomiędzy tymi fazami...

  Ocena /

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak leczyć depresję?

  Jak dotąd lekarze i naukowcy nie potrafią z całym przekonaniem podać jednoznacznej przyczyny depresji, ale ponieważ jest to choroba bardzo złożona, można przypuszczać, że odpowiedzial­ność za jej wystąpienie można przypisać kilku czynnikom. Słuszne jest zatem traktowanie tego stanu z wielką...

  Ocena /

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny depresji?

  Jeśli chodzi o genetykę, naukowcy zaobserwowa­li, że przypadki depresji zdarzają się wśród przed­stawicieli jednej rodziny, a zatem, że być może pewne skłonności depresyjne są dziedziczone z po­kolenia na pokolenie. Teza ta potwierdza się szcze­gólnie w przypadku psychozy maniakalno-depresyjnej;...

  Ocena /

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /2 842

  praca w formacie txt

Do góry