awatar

Profil użytkownika Humbelin

Data rejestracji20 września 2012 Ostatnio online21 września 2012, 3:08

Statystyki

79 prac, w tym:

 • 79tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /79 prac/

 • Ocena brak

  ETIMASIA - OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

  W sztuce Kościoła zach. E. związana z symboliką apokalipt. od 2. poł. IV w. wykazuje ścisły związek z ces. tronem — na reliefie sarkofagu z Tuskulum (Villa Parisi w Frascati) przedstawiono tron bez oparcia (solium regale) z poduszką i chustą (sudarium) na siedzeniu, a ponad nim duży -> monogram Chrystusa...

  Ocena /

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /3 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA - ŚREDNIOWIECZE

  Wczesnochrześcijański typ E. utrzymał się w monumentalnym malarstwie rzym. po XIV w.; prawdopodobnie od niego zależny jest obraz E. w apsydzie kaplicy S. Apollinare w katedrze w Trieście (XII-XIII w.) ; także E. z gołębicą na ambonie katedry w Sienie utrzymana jest w duchu tradycji wczesnochrześc; E. z...

  Ocena /

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA - OKRES NOWOŻYTNY

  Jakkolwiek E. należała do ulubionych tematów, nie była nigdy przedmiotem indywidualnego kultu z racji swej wieloznaczności i skomplikowanej egzegezy teol.; po XIV w. zanikła też zupełnie w monumentalnym malarstwie bizant., w którym jej miejsce zajął Ojciec Przedwieczny (-*• Bóg Ojciec II 2) i mandylion (->...

  Ocena /

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /5 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA - GENEZA

  Wczesnochrześcijańska symbolika tronu kształtowała się na wzór pogańskiego kultu cesarza jako boga; od II w. w orientalnym i śródziemnomorskim kręgu kulturowym uroczystości dworskie rozpoczynano od ceremonialnego wystawienia tronu ces., będącego zdobionym szlachetnymi kamieniami niskim stołkiem bez...

  Ocena /

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTONIA, Eesti Nóukogude Sotsialistik Vabariik - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Na terytorium obecnej E., zamieszkałej przez ugrofiń. plemiona Estów, Jarosław Mądry po zdobyciu 1030 części tych ziem (wśród nich grodu —> Tartu, zw. od jego imienia Jurjewem, a później Dorpatem), zaczął wprowadzać chrześcijaństwo wsch.; z tego okresu pochodzą wzmianki o najstarszej cerkwi w Tallinie...

  Ocena /

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /14 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTONIA, Eesti Nóukogude Sotsialistik Vabariik - SZTUKA SAKRALNA

  Zapoczątkowana podbojem i chrystianizacją E. przez Niemców i Duńczyków w 1. poł. XIII w., jest przede wszystkim sztuką średniow., gdyż jej rozwój hamowały dzieje polit, (przejście pod panowanie Szwecji — częściowe po 1561, całkowite 1629 i przyłączenie do Rosji 1721) i rei. (przyjęcie...

  Ocena /

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTONIA, Eesti Nóukogude Sotsialistik Vabariik - LITERATURA

  Z racji kolonizacji i wprowadzenia chrześcijaństwa przez Niemców była E. od początku pod dominującym wpływem kultury niem., a piśmiennictwo o charakterze kośc. powstawało w języku łac. i niem. ; w języku estońskim występowały nazwy miejscowości, które przekazują kroniki Henryka Łotysza Origines...

  Ocena /

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /9 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTREICHER, Oestereicher DOMINIK FRANCISZEK

  ur. 1750 w Igławie (Moravy), zm. 12 III 1809 w Krakowie, malarz.

  Kształcił się w Wiedniu (prawdopodobnie w Akademii Sztuk Pięknych), a także w Wenecji i Neapolu, 1776-78 w Accademia di San Luca w Rzymie, gdzie zetknął się ze sztuką neoklasyczną; studiował malowidła Rafaela, kopiował freski A...

  Ocena /

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETATYZM

  (franc, état państwo), w stosunkach państwo —Kościół w historii Kościoła katolickiego system polityki państwa polegający na przewadze lub zwierzchności państwa nad wspólnotami czy instytucjami religijnymi (Kościół a państwo) ; występował przede wszystkim w -> cezaropapizmie, -» gallika-nizmie i...

  Ocena /

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETELBERT, Ethelbert Św.

  ur. ok. 552, zm. 24 II 616, król Kentu; rządy objął ok. 560 zapewniając sobie panowanie na pd. od rzeki Humber.

  Ożeniwszy się z chrześcijanką Bertą (córką merowińskiego króla Chariberta), tolerował jej wiarę oraz zapewnił swobodę działania -»• Augustynowi z Canterbury i okazywał życzliwość in...

  Ocena /

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt

Do góry