awatar

Profil użytkownika historyk

Data rejestracji5 marca 2011 Ostatnio online11 marca 2011, 1:09

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  LIRYCY STAROŻYTNEJ HELLADY - DOROBEK LITERACKI SYMONIDESA

  W wierszach przedstawia filozofię uczącą przyjmowania życia takim jakim jest. Odradza nadmierną toskę o przyszłość, której nikt nie zna. Każdy dzień może przynieść zmiany na lepsze lub gorsze, zniweczyć wszelkie osiągnięcia i zamierzenia.

  Znany jest jako piewca władców, uroczystości...

  Ocena /

  Autor /historyk Dodano /11.03.2011 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - WALORY FORMY I STYLU „ILIADY”

  Narrator nie narzuca się słuchaczom. Na początku autor prosi muzy o natchnienie i zapowiada treść utworu. Paralelizm akcji (dwa ciągi wydarzeń, równocześnie z ludźmi działali bogowie). O przebiegu akcji w dwóch płaszczyznach decydowało przeznaczenie, nad czym czuwało fatum, bóstwo losu, któremu...

  Ocena /

  Autor /historyk Dodano /10.03.2011 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZJA CZŁOWIEKA I ŚWIATA W „KSIĘDZE KOHELETA”

  Treścia tej księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego. Autor nie znajduje odpowiedzi na pytanie jak jest droga do prawdziwego szczęścia. Stwierdza tylko, że szczęścia nie przynoszą ani bogactwa, ani słowa, ani używanie rozkoszy, ani też wysławiana mądrość i wiedza. Często w utworze tym...

  Ocena /

  Autor /historyk Dodano /05.03.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMOGONIA BIBLIJNA

  Badacze twierdzą, że opis stworzenia świata jest poematem, a nie kroniką wydarzeń. Sześć dni stworzenia świata to jakby sześć strof swoistej pieśni z refrenem. W początkowych trzech strofach jest mowa o oddzieleniu światła od ciemności, mórz od lądów i o pojawieniu się roślinności.

  Kolejne trzy...

  Ocena /

  Autor /historyk Dodano /05.03.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREŚCI, ICH UKŁAD, CECHY TYPOWE STAREGO TESTAMENTU

  Biblia to zbiór ksiąg religijnych, uznanych za święte przez dwie religie: Judaizm i Chrześcijaństwo. Wszystkie księgi dzielą się na dwie części: Stary i Nowy Testament. Księgi Starego Testamentu powstawały przez ponad 100 lat (XIII w. p.n.e.- I w. n.e). Na treść tego utworu składają się zagadnienia...

  Ocena /

  Autor /historyk Dodano /05.03.2011 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA - JEDEN Z NAJDAWNIEJSZYCH ZABYTKÓW JĘZYKOWYCH LITERACKICH, RELIGIJNYCH

  Biblia:

  1.   ukazuje dzieje narodu izraelskiego

  2.   zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny

  3.  wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary

  4.   formułuje nakazy i zakazy moralne Zawiera wiele rodzajów literackich:

  •  Epika

  1.   poemat opisowy (ks. Rodzaju)

  2.   biografia (Ewangelia)

  3.  ...

  Ocena /

  Autor /historyk Dodano /05.03.2011 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERGILIUSZ - EPIK STARORZYMSKI

  Wergiliusz to poeta rzymski, autor eposu „Eneida”, w którym przedstawił przygody Eneosa i jego tułaczkę. Według „Eneidy” był on protoplastą cesarzy rzymskich. Napisał sielanki „Bukoliki” ukazujące wyidealizowane życie pasterzy, którzy doglądają owiec prowadzą miłosne rozmowy ze swymi ukochanymi lub...

  Ocena /

  Autor /historyk Dodano /05.03.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA STAROŻYTNEGO RZYMU - FILOZOFIA HORACJANIZMU

  W odzie „O co poeta prosi Apollina” zaprezentował swoją postawę filozoficzną.

  Swoje poglądy oparł na dwóch szkołach filozoficznych:

  epikurejczykach (szukali szczęścia i celu życia w zaspokajaniu przyjemności duchowych) i stoikach (głosili pielęgnowanie w sobie cnoty, rozwijanie intelektu...

  Ocena /

  Autor /historyk Dodano /05.03.2011 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA STAROŻYTNEGO RZYMU - UTWORY HORACEGO - CHARAKTERYSTYKA

  Horacy był twórcą gatunku literackiego - satyry i ody. Tematyka jego utworów była różnorodna. Przedstawiał swoją filozofię życiową. Pisał pieśni poważne, patriotyczne („List do Pizona”), filozoficzne, refleksyjne, biesiadne, miłosne, o sztuce poetyckiej.

  Ocena /

  Autor /historyk Dodano /05.03.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMALNE WYZNACZNIKI DRAMATU ANTYCZNEGO

  Elementy budowy dramatu antycznego:

  1.  parodos - pieśń na wejście chóru

  2.  sksodos - pieśń na zejście chóru

  3.  komos - scena lamentu i żalu

  4.  stasimon - pieśń chóru

  5.  epejsodion - dialogi bohaterów Istotą budowy dramatu antycznego jest wzajemne przeplatanie się stasimonów i epejsodionów...

  Ocena /

  Autor /historyk Dodano /05.03.2011 Znaków /1 781

  praca w formacie txt

Do góry