awatar

Profil użytkownika Hipolit

Data rejestracji30 sierpnia 2011 Ostatnio online30 sierpnia 2011, 4:29

Statystyki

40 prac, w tym:

 • 40tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /40 prac/

 • Ocena brak

  Andragogika - Dorosłość jako proces społeczno kulturowy

  Twórcą jest Havighurst. Jest jednym z podejść do problemów dorosłości. Oparte jest, lub wsparte nurtem badawczym zajmującym się badaniami rozwojowymi. Nurt ten powstał w latach 30 XX wieku i związany jest z poszerzaniem badań psychologii rozwojowej zajmującej się problemami rozwojowymi. Poszerzenie...

  Ocena /

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Rozumienie dorosłości jako procesu rozwoju psychicznego

  Dorosłość jako proces rozwoju psychicznego – dorosłość ta związana jest z psychiką jednostki. Jeśli osiągniemy pewien jego poziom to jesteśmy dorośli.

  Dorosłość (Wg M. Knowles)– to dojrzałość. Jest to ostateczny rezultat w ciągu zmian i przekształceń, jakim w procesie dojrzewania ulegają...

  Ocena /

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /5 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Rozumienie dorosłości jako stanu społecznego człowieka

  Dorosłość jako stan społeczny człowieka – prezentują ja ci, którzy dorosłość pojmują jako stan społeczny.

  Dorosły (wg W. Szewczuk) to człowiek na tyle ukształtowany, że może być samodzielnym podmiotem działalności społeczno produkcyjnej.

  Wg Werner dorosły to:

  - osoba niezależna...

  Ocena /

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Co to znaczy stawać się człowiekiem dorosłym

  Wg Malewskiego dorosłość ma trzy stany:

  1) dorosłość jako stan społeczny człowieka

  2) dorosłość jako proces rozwoju psychicznego

  3) dorosłość jako proces społeczno kulturowy

  Ad. 1 Dorosłość jako stan społeczny człowieka – prezentują ja ci, którzy dorosłość pojmują jako stan...

  Ocena /

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /8 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Dwa stanowiska w poglądach na możliwości uczenia się ludzi dorosłych przez całe życie

  Istnieją rozbieżności co do możliwości uczenia się ludzi dorosłych. Wyraźnie zarysowały się dwa stanowiska:

  1) R. B. Lovell – dzieli życie człowieka na 5 faz(od wczesnej młodości do starości) i stwierdza, że w wieku ok. 40 lat wpływ procesu starzenia się na łatwość uczenia się jest bardziej...

  Ocena /

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Możliwości edukacyjne ludzi dorosłych

  Wiliam James twórca psychologii amerykańskiej uważał że jeśli człowiek ok. 21 roku życia osiąga dojrzałość psychiczną i fizyczną, to też jest już dojrzały edukacyjnie. Pogląd taki dominował do XX wieku. James twierdził, że do 21 roku życia można się uczyć, jednak potem te możliwości...

  Ocena /

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /3 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Dorosłość jako kategoria pedagogiczna

  Dorosłość jako kategoria pedagogiczna związana jest z koncepcją wychowania rozumianą jako proces wspomagania indywidualnego. Zwolennicy tej teorii uważają że wychowanie powinno być procesem pedagogicznej mediacji w związku człowieka ze światem, w której wyniku rozwojowi osobowościowemu ludzi...

  Ocena /

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Dorosłość jako kategoria socjologiczna

  Wychowanie dorosłych jest procesem naturalnego uczestnictwa człowieka w życiu społecznym a jego efekty są wypadkowa oddziaływań i wpływów płynących ze strony.

  Przedmiot badania:

  - przesłanka główna: rozwój osobowości jest rezultatem interakcji człowieka ze światem

  - przesłanka pomocnicza:...

  Ocena /

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Dorosłość jako kategoria psychologiczna

  Dorosłość jako kategoria psychologiczna związana jest z koncepcją wychowania rozumianą jako intencjonalny proces kształtowania osobowości – można wnioskować że wychowanie jest świadomie wykorzystywanym instrumentem osobowości w określonym kierunku.

  Przedmiot badania:

  - przesłanka główna: rozwój...

  Ocena /

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Poglądy Malcolma Knowlesa na edukacje dorosłych

  Malcolm Knowles amerykański andragog uważa, że edukowanie człowieka dorosłego to jedna z najistotniejszych spraw we współczesnym świecie. Uważa że rozwój edukacji dorosłych warunkuje przystosowanie się ludzi dorosłych i nadążanie za postępem, zmianami technicznymi, kulturowymi, politycznymi...

  Ocena /

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 298

  praca w formacie txt

Do góry