awatar

Profil użytkownika gruszka

Data rejestracji9 maja 2014 Ostatnio online21 maja 2014, 11:08

Statystyki

202 prac, w tym:

 • 202tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /202 prac/

 • Ocena brak

  Wymiana gazowa

  Wymiana gazowa zachodząca w płucach uzależniona jest od różnicy pomiędzy ciśnieniem cząstkowym (parcjalnym) 02 i C02 w powietrzu znajdującym się w pęcherzykach płucnych a prężnością tych gazów we krwi przepływającej przez naczynia włosowate, oplatające pęcherzyki. W spoczynku ciśnienie...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /3 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wentylacja płuc

  Już pierwszy wdech lub wydech po rozpoczęciu wysiłku jest głębszy i szybszy. Tak więc zwiększenie VE następuje praktycznie w tym samym momencie, w którym mięśnie zaczynają się kurczyć. Pierwsza, bardzo szybka faza wzrostu VE trwa kilka sekund. Po jej zakończeniu następuje wolniejsza faza wzrostu...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /6 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy reakcji układu oddechowego na wysiłek

  Początkowy wzrost VE spowodowany jest głównie przez mechanizm ośrodkowy, polegający na bezpośredniej aktywacji ośrodków oddechowych w mózgu przez impulsy pochodzące z ośrodków ruchowych kory. Do szybkiego przyspieszenia i pogłębienia oddechów przyczyniają się także odruchy z mechanoreceptorów mięśni...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /2 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ treningu na układ oddechowy

  Trening wytrzymałościowy prowadzi na ogół do zwiększenia pojemności życiowej płuc, maksymalnej dowolnej wentylacji płuc i nasilonej objętości wydechowej w następstwie zwiększenia siły mięśni oddechowych i ruchomości klatki piersiowej. Zmiany te nie zawsze jednak występują. Do bardziej...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD POKARMOWY

  We wstępie do wielu podręczników fizjologii człowieka układ pokarmowy jest porównywany do kanału, w którym odbywa się transport pokarmu z jednoczesnym jego trawieniem i wchłanianiem. Jest to oczywiście duże uproszczenie. Używając porównań, układ pokarmowy bardziej przypomina gigantyczną fabrykę...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /9 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwiobieg mały

  Początek krwiobiegu małego stanowi prawa komora serca, a jego koniec - lewy ,przedsionek serca. Średnie ciśnienie krwi w prawej komorze serca wynosi 15 mm Hg, w lewym przedsionku - 7 mm Hg. Gradient ciśnień w krwiobiegu małym wynosi zatem 8mm Hg. Z powyższych danych wynika, że gradient ciśnień w...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja funkcji układu krążenia

  Funkcja układu krążenia i przepływu krwi podlega dwojakiego rodzaju regulacji, a mianowicie regulacji miejscowej i regulacji układowej. Regulacją miejscową objęty jest przepływ krwi w naczyniach krwionośnych mózgowych, wieńcowych i nerkowych. Regulacją układową objęty jest przepływ krwi w...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrokrążenie

  Mikrokrążenie tworzą tętniczki, naczynia włosowate, drobne żyłki, metarteriole oraz zespolenia tętniczo-żylne (ryc. 3.25). Rola mikrokrążenia polega na stworzeniu dużej powierzchni (około 1000 m2) wymiany tlenu i składników odżywczych oraz dwutlenku węgla i produktów przemiany materii pomiędzy...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /8 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie wieńcowe

  Podstawą prawidłowej funkcji mięśnia sercowego jest nieprzerwana podaż tlenu do kardiomiocytów. W mięśniu sercowym, podczas przepływu krwi przez naczynia włosowate, uwalniane jest znacznie więcej tlenu związanego z hemoglobiną niż w pozostałych tkankach organizmu (w sercu - 50% tlenu związanego z...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /7 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie płucne

  Funkcje krążenia płucnego

  Przez krążenie płucne, poza niewielką, objętością stanowiącą tzw. anatomiczny przeciek płucny, przepływa cała objętość wyrzutowa prawej komory serca. Krążenie płucne jest zbiornikiem krwi, w którym u człowieka pozostającego w pozycji leżącej znajduje się...

  Ocena /

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /6 966

  praca w formacie txt

Do góry