awatar

Profil użytkownika grapcio

Data rejestracji24 stycznia 2013 Ostatnio online24 stycznia 2013, 14:57

Statystyki

150 prac, w tym:

 • 150tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /150 prac/

 • Ocena brak

  Jezioro Gardno

  Jezioro przybrzeżne o pow. 2 468 ha i średniej głębokości 1,3 m zaistniało w krajobrazie, podobnie jak i Łebsko, ok. 3 tys. lat temu. Niewielka wyspa, zwana Kamienną lub Diabelską, jest ścisłym rezerwatem ornitologicznym. Tylko pd. część jeziora udostępniono dla surfingu. Ostoje ptactwa na wsch. do...

  Ocena /

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Wsi Słowińskiej

  Obejmuje zagrody słowińskie w centrum wsi Kluki na zach. brzegu jez. Łebsko. Utworzone w 1963, filia Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Trwa rozbudowa skansenu, który ma być rekonstrukcją tradycyjnej wsi słowińskiej, z zachowaniem pierwotnego rozplanowania zagród. Na obszarze 5 ha będzie 5 zagród...

  Ocena /

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo śląskie

  Powierzchnia 12,3 tys. km2, ludność: 4.882 tys. mieszkańców. Najbardziej i najgęściej zaludniony region Polski. Leży w górnej części dorzeczy Wisły, Odry i Warty na Wyżynach: Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Kotlinach: Raciborskiej i Oświęcimskiej. Na południu Przedgó­rze i Beskidy:...

  Ocena /

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Będzin

  Przemysł metalurgiczny, elektrotechniczny, paliwowo-energetyczny, spożywczy, narzę­dziowy. Teatr Dzieci Zagłębia. Pozostałości murów miejskich z drew­nianymi basztami z 1364. Zabytkowy kościół p.w. św. Trójcy z 1365, przebu­dowany w 1601 oraz 1873-1889. Zabyt­kowy cmentarz żydowski oraz obelisk z 1993...

  Ocena /

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielsko-Biała

  Miasto na Pogórzu Śląskim, ośrodek gos­podarczy i kulturalny i turystyczny, 160 tys. mieszkańców. Powstało w 1951 r. z połączenia dwóch miast, leżących po obu stronach Białej. Star­szym miastem jest położone na szlaku sol­nym Bielsko, założone pod koniec XIII w. przez księcia cieszyńskiego...

  Ocena /

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bytom

  Miasto na Wyżynie Śląskiej. 206 tys. mie­szkańców. Osada powstała na wzgórzu Małgorzatki w 2 poł. XI w. Siedziba kasztelanii w XII w., wymieniony w 1136 w bulli papieża Innocentego II jako ośrodek górnictwa kruszcowego, prawa miejskie 1254 od księcia opolskiego Władysława I, od 1281­-1354 stolica...

  Ocena /

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chorzów

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, w centrum GOP, 122 tys. mieszkańców. Najstarsza część, wieś Chorzów, należąca do klasztoru miechowskiego, znana  z kopalnictwa rud srebra i ołowiu, była wzmiankowana w XII i XIII w. W XVIII w., założono hutę „Królewską", oraz osiedle „Królewska Huta", które prawa...

  Ocena /

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

  Założony w 1951, zajmuje ponad 600 ha. Znajduje się tu: Stadion Śląski na ok. 100 tys. widzów, planetarium i obserwatorium astronomiczne, Górnośląski Park Etnogra­ficzny, Ośrodek Postępu Technicznego, Ośrodek Turystyczny, Ośrodek Harcerski, tereny wystawowe, ogród zoologiczny, wesołe miasteczko...

  Ocena /

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gacno Wielkie i Małe

  Jeziora Gacno Wielkie (13 ha, gł. do 6 m) i Gacno Małe (17 ha, gł. do 5 m) leżą w pd. części parku, w wąskiej i krętej rynnie polodowcowej. Oddziela je próg. Zespół roślinny lobelii i poryblinu jeziornego świadczy o wyjątkowo czystej wodzie. Wokół jezior bór suchy.

  Ocena /

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dąb „Bartuś"

  Atrakcją przyrodniczą parku jest okazały dąb szypułkowy „Bartuś" o obwodzie 610 cm, rosnący u zbiegu szlaków tury­stycznych na zach. brzegu jeziora Płęsno, niedaleko mniejszego jez. Skrzynka, z którym łączy je Struga Siedmiu Jezior. Rynnowe jezioro Płęsno otacza bór świeży i wrzosowy z drzewostanem...

  Ocena /

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt

Do góry