awatar

Profil użytkownika fireman

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  Konspekt zajęć - indywidualna terapia, wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem

  KONSPEKT ZAJĘĆ TEMAT: Świat kolorów CELE: Usprawnianie procesów poznawczych - rozwijanie koordynacji – wzrokowo ruchowej Kształtowanie zdolności psychomotorycznych, sprawności manualnej Stymulacja słuchowa Doskonalenie percepcji wzrokowej Rozwijanie umiejętności współpracy z terapeutom ćwiczenie motoryki małej i dużej FORMA PRACY: Indywidualna METODY PRACY: wspierające i stymulacyjne rozwój dziecka, aktywizujące, korygujące UCZESTNIK ZAJĘĆ: chłopiec z autyzmem lat 6. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 3 godz. dydaktyczne. POMOCE DYDAKTYCZNE: duże klocki, laleczki do ubierania, kartki, kredki, układanka drewniana „owoce” PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1.Powitanie - powitanie dziecka przez podanie dłoni, głośne wymawianie jego imienia 2.Śniadanie – dziecko samodzielnie wyciąga śniadanie z tornistra, pod kontrolą opiekuna spożywa posiłek, w...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /13.12.2006 Znaków /3 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązywanie konfliktów

  Andrzej i Jola są bardzo szczęśliwym małżeństwem. Jednak istnieje tu konflikt małżeński, który polega na tym że kiedy przychodzą rodzice Andrzeja, Jola musi być uśmiechnięta i uprzejma, a w domu musi panować porządek. Natomiast gdy przychodzą rodzice Joli wtedy Andrzej nie interesuje się tym, jest obojętny, zajmuje się tylko oglądaniem telewizji tak jakby lekceważył teściów. Takie zachowanie jest nie do przyjęcia przez Jolę. Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne, spotykają się ze sobą różne postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe. Gdy są one mocno zróżnicowane lub ze sobą sprzeczne istnieje prawdopodobieństwo powstania konfliktu. Konflikt jest wynikiem słabej komunikacji między ludźmi. Konflikty są nieuchronne i nie można ich uniknąć, można jedynie je kontrolować i rozwiązywać. Uważam więc...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /06.12.2006 Znaków /4 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice pomiędzy szkołą Steinerowską a szkołami masowymi

  Wśród różnic pomiędzy szkołą Steinerowską a szkołami masowymi na pierwszy plan wysuwają się różnice organizacyjne. Z jednej strony przepełnione i dobierane z przypadku klasy szkoły masowej a z drugiej raczej nie klasy a grupy szkolne dobrane do możliwości i stopnia rozwoju dziecka. Z różnic programowych wymienić by można: Szkoła Steinera - uczeń odpowiada za siebie; - nie ma ocen i kar; - nie ma powtarzania; - materiał podawany w zależności od stopnia rozwoju dziecka; - na równi z intelektem dbanie o rozwój uczuć i wyobraźni; - prawa dziecka przestrzegane na równi z prawami dorosłych. Szkoła masowa - programy nauczania jednakowe dla wszystkich; - zadania na termin, ocenianie; - presja wyniku za wszelką cenę zabija osobowość ucznia, jego spontaniczność; - w takiej szkole uczniowie są bierni, mniej aktywni; -...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /16.11.2006 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOTATKA ZE SPOTKANIA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM

  Dnia 07.03.2002 odbyło się spotkanie w niepublicznym przedszkolu „Calineczka” w Szczecinie przy ulicy Monte Casino 31. Spotkanie miało na celu pokazanie nam czyli studentom I roku WSH pedagogiki opiekuńczo resocjalizacyjnej jak wygląda praca w takiej placówce. Spotkanie prowadziła pani dyrektor przedszkola , która przedstawiła nam wszystkie plusy i minusy niepublicznego przedszkola . Przedszkole „Calineczka” przeprowadza taki sam program nauczania jak placówki publiczne , gdyż każda taka placówka musi posiadać program zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Państwo dofinansowuje takie przedszkola w wysokości 50% kwoty którą otrzymują placówki publiczne. Jednak jak wszystkie prywatne instytucje wiąże się to z kosztami posyłania tam swoich pociech. Miesięczna opłata wynosi od 480 do 550 złotych. W tej kwocie zagwarantowane są...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /13.11.2006 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konspekt zajęć - indywidualna terapia, wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem

  KONSPEKT ZAJĘĆ TEMAT: Kółko graniaste... CELE: Usprawnianie procesów poznawczych - rozwijanie koordynacji – wzrokowo ruchowej Kształtowanie zdolności psychomotorycznych, sprawności manualnej Stymulacja słuchowa Ćwiczenie koncentracji uwagi Doskonalenie percepcji wzrokowej Rozwijanie umiejętności współpracy z terapeutom Rozwijanie czynności samoobsługowych. FORMA PRACY: Indywidualna METODY PRACY: wspierające i stymulacyjne rozwój dziecka, aktywizujące, korygujące UCZESTNIK ZAJĘĆ: dziewczynka z autyzmem lat 5, CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 3 godz. dydaktyczne. POMOCE DYDAKTYCZNE: piłka, figury + pojemnik, tacki, PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1.Powitanie - powitanie dziecka przez podanie dłoni, głośne wymawianie jego imienia 2.Śniadanie – dziecko samodzielnie wyciąga śniadanie z tornistra, pod kontrolą opiekuna spożywa posiłek, w razie...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /22.10.2006 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki psychotyczności z twórczością

  PSYCHOTYCZNOŚĆ I OTWARTOŚĆ Trójczynnikowa teoria osobowości Eysencka operuje trzema wymiarami: ekstrawersja-introwersja (E), heurotyczność-stabilność emocjonalna (N) i psychotyczność superego (P). Wszystkie próbowano korelować z twórczością, ale tylko psychotyczność wykazuje systematyczne, pozytywne związki ze zdolnościami twórczymi. Eysenck i jego zwolennicy tłumaczą związki psychotyczności z twórczością na gruncie teorii cechy P (psychotyczność superego). Uważają oni, że odzwierciedla ona nonkonformistyczne tendencje osobowości, skłonność do łamania reguł i zachowań sprzeciwiających się przyjętym normom społecznym. Tendencja ta może przybrać trzy formy: patologiczną, antyspołeczną lub twórczą. W każdym przypadku mamy do czynienia z cechą źródłową, która może ujawnić się poprzez zachowanie zaburzone (głównie w...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /19.10.2006 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontynuacja. Zaburzenia psychiczne.

  Kontynuacja . Zaburzenia psychiczne. Epidemiologia zaburzeń psychicznych / pojęcie wyjęte z nauk medycznych/ dziedzina, która zajmuje się badaniem podłoża, oraz prawidłowości rozprzestrzeniania się chorób psychicznych lub epidemiologicznych . Epidemii niektórych zaburzeń nie da się opanować mówimy o tzw. Toksykologii przenoszenia społecznego. Specjaliści szacują, że ok. 20% w skali globu to osoby, które były, są lub będą zaburzone psychicznie. W przypadku epidemiologii zaburzeń psychicznych najgłębsze zaburzenia to różne psychozy 1% w skali kraju, czyli w Polsce ok. 380000 ludzi niezdolnych do pracy głęboko i długotrwale psychicznie. W przypadku zaburzeń osobowości 98,9% osoba podejmuje wiele działań nawet agresywnych, ma długotrwałe pretensje do świata, nie jest w stanie funkcjonować w rodzinie. Na przestrzeni dziesiątków lat do...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /04.10.2006 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przydatność treści poruszanych w filmie „Sekret” w życiu zawodowym i rodzinnym-własne refleksje

  Przydatność treści poruszanych w filmie „Sekret” w życiu zawodowym i rodzinnym-własne refleksje Film pt.: ,,Sekret'' wywarł na mnie ogromnie duże wrażenie. Pokazał mi, w jaki sposób mogę zdobyć coś czegoś bardzo chcę. Tym sekretem jest prawo przyciągania tego, co widzę, czuję i to, co chciałabym mieć, to właśnie to przyciągam do siebie. Nie ważne jest czy te myśli są złe, czy dobre, „przyciągam” wszystko, o czym myślę intensywnie. To, o czym myślę jest bardzo stabilne i to właśnie to dostane, osiągnę. Jest to proces, którego nie mogę zatrzymać, ciągle trwa. Myślę, że warto być pozytywnym, ponieważ ta myśl pozytywna jest tysiąc razy silniejsza niż negatywna. Negatywne myśli przyciągają złe rzeczy, sytuacje. Najbardziej z filmu utkwiło mi takie oto hasło:,,Nasze myśli i uczucia tworzą nasze życie" – ten cytat jest...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /02.09.2006 Znaków /4 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest system organizacji wychowania w naszym kraju i kto odpowiada za wychowanie: rodzice czy instytucja?

  JAKI JEST SYSTEM ORGANIZACJI WYCHOWANIA W NASZYM KRAJU I KTO ODPOWIADA ZA WYCHOWANIE: RODZICE CZY INSTYTUCJA? Wychowanie w najszerszym tego słowa znaczeniu oznacza całokształt oddziaływania rodziców, wychowawców i środowiska na rozwój dzieci i młodzieży. W tym sensie pojęcie wychowanie obejmuje określone wpływy i oddziaływanie na fizyczny, umysłowy, moralny i estetyczny rozwój dzieci i młodzieży oraz przyswajanie im politechnicznych wiadomości i sprawności. Termin wychowanie bywa też używany w węższym znaczeniu i wówczas odnosi się on do poszczególnych stron rozwoju osobowości dziecka; zwłaszcza często używa się tej nazwy dla określenia rozwoju i oddziaływania moralnego na wychowanka, jak gdyby przeciwstawiając wychowanie w tym sensie (moralne) wykształceniu intelektualnemu. Moim zdaniem w Polsce za wychowanie odpowiadają rodzice...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /20.08.2006 Znaków /6 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina jako miejsce sprawowania opieki

  W dzisiejszych czasach najbardziej preferowany jest model małej rodziny, nie tak jak kiedyś rodziny wielopokoleniowej. Dominują także modele rodziny „nowoczesnej”, takiej gdzie jest mała liczba dzieci i życie w dwóch pokoleniach (rodzice-dzieci, bez dziadków). Dla mnie rodzina jest najważniejszą wspólnotą, do jakiej należę. Dobrze funkcjonująca rodzina odznacza się mnóstwem niezastąpionych walorów wychowawczych. To właśnie przez rodzinę my jako dzieci poznaliśmy plusy i minusy otaczającego nas świata. My jako rodzice powinniśmy być przykładem dla swoich dzieci, wręcz autorytetem. Powinniśmy wiedzieć że dziecko stara się naśladować sposoby postępowania bliskich osób, z którymi łączy je emocjonalny związek. Rodzina będąc grupą wychowawczą ma pewien wpływ na dzieci już przez samo to, że je skupia bez względu na to czy rodzice...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /19.07.2006 Znaków /3 076

  praca w formacie txt

Do góry