awatar

Profil użytkownika fireman

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  Projekt obserwacji

  1. Pytanie badawcze: Jak pomóc dziecku podejrzanemu o dysleksję, o nieharmonijny rozwój funkcji poznawczych oraz grafomotorykę poniżej przeciętnej a także dyslalię? 2. Cel obserwacji: Określenie działań jakie należy podjąć w celu pomocy Mateuszowi. 3. Miejsce obserwacji: Klasa szkolna. 4. Krótki opis obserwowanego: Od pierwszych dni pobytu Mateusza w szkole zauważono jego problemy. Chłopiec wychowuje się w rodzinie pełnej. Ma starszego brata. Rodzice dziecka pracują zawodowo. Warunki materialne rodziny są przeciętne. Rodzina nie korzysta z pomocy materialnej żadnej instytucji. Najwięcej czasu poświęca dziecku mama. Już w oddziale przedszkolnym chłopiec miał trudności w opanowaniu liter, czytanie okazało się czynnością zbyt trudną do opanowania. Miał duże kłopoty z zapamiętaniem informacji, w związku z czym nie mógł ich wykorzystać...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /14.08.2007 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryny pedagogiczne-Schoenebeck

  SCHOENENBECK (1947- ŻYJE DO DZIŚ) Zradekalizował wcześniejszych autorów, jest postacią kontrowersyjną. Jego książki to „Antypedagogika w dialogu” i „Szkoła z ludzką twarzą” ANTYPEDAGOGIKA W latach 70 pojmował się rozczarowanie z wychowaniem, stwierdzono że należy zrezygnować z wychowania. 1974 – Kupffer – użył po raz pierwszy terminu antypedagogika. Van Brammuhl – napisał książkę pierwszą w 1975 „Antypedagogika” Wychowanie zabronione, niedozwolone, nie da się go pogodzić z szacunkiem do drugiego człowieka. Uczeń jest w wychowaniu niższy od nauczyciela. Znany jest on przedstawicielom antypedagogiki, nazywa się również „amication” – przyjazny stosunek do siebie i drugiego człowieka. ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ Był uczniem Rogersa, Zrobił doktorat z filozofii, ma 2 małych i dorosłych dzieci, 66r. zdał maturę, 3 lata...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /13.08.2007 Znaków /3 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ankieta

  Drodzy Państwo! Jestem studentką I roku Pedagogiki na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Przeprowadzam ankietę wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Tematem ankiety jest „Współczesny system kształcenia na etapie szkoły podstawowej w opinii rodziców”. Ankieta jest przeprowadzana w celach dydaktycznych. Głównym celem jest zapoznanie się z Państwa opinią na temat współczesnego systemu kształcenia na etapie szkoły podstawowej oraz opinii na temat szkoły, do której uczęszcza Państwa dziecko. Ankieta jest anonimowa. Wyniki jej nie będą publicznie dostępne – będą wyłącznie do osobistego wglądu, dlatego proszę o szczere odpowiedzi. Bardzo proszę o poświęcenie kilku minut czasu na udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Kobieta / Mężczyzna Wiek …………….. Miejscowość...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /13.08.2007 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie Celestyna Freineta

  Celestyn Freinet urodził się w sercu Alp Nadmorskich w Gars 15 października 1896r. Kochał swoją osadę, dzieci oraz to co sprawiało mu największą satysfakcję czyli pracę. " to nie zabawa jest naturalną czynnością dziecka. To paca". Freinet odczuwał potrzebę wychowania przez pracę będącą rytmem naszego życia. Należał do Francuskiej Partii Komunistycznej, po to by popierać walkę robotników o lepsze warunki życia i pracy. Walczył o prawa dziecka i o ochronę godności kobiet i mężczyzn. Pod koniec lat trzydziestych należał do organizacji antyfaszystowskiej. Celestyn Freinet był człowiekiem prostym, skromnie ubranym, mówił prostym i zrozumiałym językiem. Potrafił na różne tematy rozmawiać z każdym człowiekiem nie zależnie od jego wykształcenia, czy pochodzenia. Był po prostu kolegą wśród innych łatwym w nawiązywaniu kontaktów...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /29.07.2007 Znaków /2 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problematyka resocjalizacji młodzieży nieprzystosowanych społecznie w Czechach

  PROBLEMATYKA RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY NIEPRZYSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE W CZECHACH Zasady odpowiedzialności i postępowania z nieletnimi Zgodnie z prawem odpowiedzialność karna zaczyna się z chwilą ukończenia przez sprawcę 15 roku życia. Zasady odpowiedzialności nieletnich w wieku 15-18 lat- uwarunkowane są przepisami kodeksu karnego i ustawą o wykonaniu kary pozbawienia wolności. Przewidziany środek wychowawczy wobec nieletnich- to WYCHOWANIE OCHRONNE, polegające na umieszczeniu nieletniego do chwili osiągnięcia pełnoletności ( 18 r.ż.) w zakładzie wychowawczym lub gdy wymaga tego stan zdrowia nieletniego – w zakładzie leczniczym. Cel zakładu wychowawczego: reedukacja nieletniego. W stosunku do nieletniego ( 15- 18 r.ż ) sąd może orzec wychowanie ochronne- gdy zwolni go od kary lub gdy nie jest zagwarantowane właściwe wychowanie i gdy...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /28.07.2007 Znaków /6 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzależnienia człowieka

  UZALEŻNIENIA 1. Wprowadzenie: Społeczeństwo polskie po kilkuletnim okresie zasadniczych przemian ustrojowo-społecznych, charakteryzuje się wieloma przejawami życia, typowymi dla wysoko rozwiniętych społeczeństw zachodnich. Pomimo przejścia z jednego systemu socjalistycznego do kapitalistycznego, zderzenie jednej kultury „rodzinnej” z „zachodnią\", sprzyja osłabieniu funkcjonowania instytucji sterowania życiem społecznym, produkuje marginalizację życia publicznego, wyzwalając łańcuch czynników kryminogennych. Do zjawisk szczególnie niebezpiecznych charakteryzujących się dynamiką wzrostu i obniżeniem wieku uczestników należy zaliczyć: przestępczość nieletnich, alkoholizm, nikotynizm, narkomanie, zakażenia wirusem HIV. Generalnie okres transformacji sprzyja rozwojowi różnych form patologii społecznych i nieprzystosowaniu społecznemu...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /27.07.2007 Znaków /31 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyczne i pedagogiczne zagrożenia obecności technik informacyjnych w edukacji

  Współczesny uczeń, student ma dostęp do coraz nowszych mediów i technik teleinformatycznych. Istnieje potrzeba stosowania w edukacji różnych strategii kształcenia oraz wykorzystania środków powodujących szybki przepływ informacji między podmiotami tego procesu oraz szybkie jej aktualizowanie. Celom edukacji służą media i mass media: prasa, radio, telewizja, komputer oraz Internet. Nowoczesne urządzenia przekazują nauczycielom, uczniom i studentom informacje poprzez słowa, obrazy i dźwięki. Dysponowanie różnorodnymi środkami pozwala na ukazanie różnych aspektów rozważanych problemów. Wszystko to pozwoli i ułatwi zrozumieć treści merytorycznych przedmiotu, poprzednio prezentowanych przeważnie za pośrednictwem podręcznika. Jednak techniki komputerowe podobnie jak wszystkie media, są tylko nowoczesnym narzędziem, które trzeba wykorzystywać do...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /09.07.2007 Znaków /8 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  praca jako forma działania

  Praca Jest forma działania odgrywającą szczególnie ważną rolę. Rozumiana jest jako celowa działalność człowieka polegająca na przekształceniu dóbr przyrody i przystosowaniu ich do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Człowiek jako jedyny przetwarza dobra przyrody dla swoich potrzeb. Pojawia się uczucie sprawstwa (ja coś wnoszę).Jest też formą pozostawienia po sobie czegoś dla świata. Praca jest sposobem wyrażania siebie( tj. artyści).Praca jest środkiem, który zapewnia nam egzystencję, osiągnięcie prestiżu; szacunek, poważanie. Dzięki pracy realizujemy swoje bliższe i dalsze plany. Funkcja pracy w samorealizacji, rozwoju osobowości, osiąganiu pełni życia jest eksponowana przez przedstawicieli różnych nurtów filozoficznych i światopoglądowych. Według B. Suchodolskiego, „…człowiek jest stworzeniem pracującym nie dlatego, iż konieczności...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /27.05.2007 Znaków /12 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje młodzieży na przemoc w mediach.

  Pedagogika opiekuńcza zaoczne magisterskie uzupełniające rok 1szy Grupa 18 REAKCJE MŁODZIEŻY NA PRZEMOC W MEDIACH. Żyjemy w czasach, w których środki masowego przekazu wdzierają się w codzienne życie każdego człowieka, narzucają mu swoją wszechobecność wszędzie: w domu, na ulicy, w szkole, w środkach komunikacji, w miejscu pracy. Odizolowanie się przed ich oddziaływaniem jest nierealna. Atrakcyjność treści przekazywanych przez mass media skłaniają raczej do ich poszukiwania niż rezygnacji. Dlatego kasy kin są oblężone, gdy wyświetla się film odpowiadający gustom publiczności, telewizor stał się artykułem pierwszej potrzeby, a nakłady kolorowej prasy ukazują się w setkach egzemplarzy. Siła oddziaływania środków masowego przekazu wynika z szerokiego uwzględniania potrzeb intelektualnych człowieka. Prasa, telewizja, radio a czasem kino...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /17.05.2007 Znaków /2 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moja miejscowośc w perspektywie wielokulturowej

  Grodków położony jest w południowo ? zachodniej części województwa opolskiego. Miasto liczące 9002 mieszkańców, oddalone jest o 52 kilometry od stolicy województwa Opola i tyle samo od Wrocławia. Niegdyś Grodków był niedużym miastem, jego średnica na linii wschód ? zachód wynosiła 420 metrów, a północ ? południe 400 metrów. Charakterystyczne dla krajobrazu gminy są niewysokie i malownicze pagórki, między którymi przepływają rzeczki. Brak ośrodków przemysłowych i rolniczo ? przyrodniczy charakter gminy stanowią jej największy atut. Czyste powietrze, licznie występujące lasy (stanowią 14,3 % powierzchni gminy), bogate w różnorodne gatunki roślin i zwierząt, są z pewnością nie lada atrakcją, dla tych którzy cenią sobie bezpośredni kontakt z naturą. Na pewno grzybiarze odnajdą tu swoje miejsce, gdyż w odpowiedniej porze lasy...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /07.05.2007 Znaków /3 051

  praca w formacie txt

Do góry